วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

วิธีทำใจกับคนที่ยืมเงินเราแล้วไม่ยอมคืน

ปัญหาของคนส่วนใหญ่ นอกจากจะเป็นหนี้สินแล้ว คือ การให้คนอื่นยืมเงินแล้วไม่ได้คืน ซึ่งก็มาจากหลายสาเหตุ เช่น ลูกหนี้มีเงินแต่ไม่ยอมจ่ายเอาดื้อ ๆ หรือลูกหนี้ยังไม่มีเงินที่จะจ่าย

แต่ถ้าเป็นในเรื่องของความเชื่อ ก็คงหนีไม่พ้นเรื่องวิบากกรรม เช่น ในอดีตเราอาจเคยไปลักขโมยของคนอื่น เคยเอาเปรียบคนอื่น เคยโกงหรือยักยอกทรัพย์ผู้อื่น แม้แต่การยืมเงินคนอื่นเล็ก ๆ น้อย ๆ แต่ตั้งใจไม่คืน เพราะเห็นว่าเป็นเงินเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

ซึ่งทั้งหมดนี้ เป็นกรรมที่เราต้องชดใช้ ไม่ว่าเราจะนึกได้หรือไม่ก็ตาม ดังนั้นให้ทำบุญด้วยการใส่บาตร ทำสังฆทาน หรือทำบุญด้วยวิธีอื่นๆ ก็ได้ทั้งหมด แล้วกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนี้ ไปให้กับเจ้ากรรมนายเวร ที่เราเคยล่วงเกินเขามา จนเราได้รับวิบากกรรมในเรื่องเงินทอง คือ ให้คนอื่นยืมเงินแล้วไม่ได้คืน

หากเรามีวิบากกรรมเรื่องใด ในระหว่างกรวดน้ำอุทิศบุญนั้น ให้เอ่ยในเรื่องนั้นๆ ได้เลย แต่ถ้ารู้จักชื่อของคนที่เราเคยโกง เคยเอาเปรียบ เคยหยิบยืมเงินเขามาแล้วไม่ได้คืนเงินเค้า ก็ให้ระบุชื่อไปด้วย หากจำชื่อไม่ได้แต่จำหน้าได้ ก็ให้ระลึกถึงเขาคนนั้น พร้อมกับเอ่ยอโหสิกรรมด้วย

ทั้งนี้ ในกรณีที่เราเคยยืมเงินคนอื่นแล้วไม่คืน หรือติดค่าข้าว ค่าอาหารต่าง ๆ ของคนอื่นไว้ หรือจ่ายเงินให้ผู้อื่นไม่ครบกรณีที่เขาทำงานให้เรา หากรู้ว่าเขาอยู่ไหน หรือสามารถติดต่อเขาได้ ก็ให้จ่ายเงินที่เหลือให้ครบ แม้ว่าเขาอาจจะลืมไปแล้วก็ตาม

เพราะวิบากกรรมที่ต้องเราเจออยู่ในปัจจุบัน เราย่อมรู้ดีว่าเหตุนั้นเกิดจากอะไร ก็ให้แก้ที่เหตุไปเลยตรง ๆ แต่ถ้าเป็นกรรมในอดีตชาติที่เราไม่อาจล่วงรู้ได้ ก็ให้ทำกรรมดีในปัจจุบันให้มาก ๆ เพื่อให้วิบากกรรมนั้นบรรเทาลง

การกรวดน้ำอุทิศบุญให้เจ้ากรรมนายเวร ที่เราได้เคยล่วงเกินเขามาก่อนอยู่บ่อย ๆ ก็ถือเป็นอีกหนึ่งวิธีที่สามารถบรรเทากรรมได้ ขณะเดียวกัน ก็ให้กรวดน้ำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผู้ที่ยืมเงินเราไปด้วย

รวมถึงเทวดาประจำตัวคน ๆ นั้นด้วย แล้วให้แผ่เมตตาเพื่อลดความโกรธ ความไม่พอใจของเราที่มีต่อการกระทำของเขา เมื่อเทวดาของเขาได้รับบุญกุศลแล้ว เทวดาประจำตัวของเขา ก็สามารถดลจิตดลใจ ให้เขานำเงินมาคืนให้กับเรา

แต่ถ้ากรวดน้ำอุทิศบุญแล้วไม่ได้ผล นั่นย่อมหมายถึงเกินอำนาจของกรรม ซึ่งก็คือเราต้องยอมรับและปล่อยวาง พร้อมสละทรัพย์ที่เสียไป ให้คิดเสียว่าเราได้ชดใช้ให้เขาแล้ว และควรให้อภัยกับเขาไปด้วยเลย โดยให้เราเชื่อว่าว่า ผู้ที่โกงเงินเราไป เขาก็จะต้องได้รับผลกรรมของเขาเหมือนกน

หากเราคิดอาฆาตแค้น ก็จะทำให้ทั้งเราและเค้าจะต้องวนเวียนสร้างกรรมกันต่อไป ตราบเท่าที่ยังไม่มีการอภัยให้กัน และในทางโลกในความเป็นจริง เราต้องห้ามให้คนอื่นยืมเงินอย่างเด็ดขาด เป็นการดีที่สุด

ที่มาและการอ้างอิง :
1.หนังสือกรวดน้ำแก้กรรม แก้วธารา ผู้เขียน