วันจันทร์, 8 สิงหาคม 2565

ปวดข้อ 4 จุดสำคัญในร่างกาย ที่พบบ่อย แล้วอะไรคือสาเหตุ

ปัจจุบันมีผู้ป่วยจำนวนไม่น้อยมาพบแพทย์ด้วยอาการปวดจากหลากหลายสาเหตุ “ปวดข้อ” นับเป็นอีกหนึ่งปัญหาการปวดที่อาจจะมีใครบางคนหรือหลาย ๆ คนรอบตัวเคยบ่นให้เราได้ยิน หรือแม้กระทั่งตัวเราเองก็อาจจะเคยประสบกับปัญหานี้มาแล้วเช่นกัน อย่างไรก็ตามอาการปวดบริเวณข้อที่เกิดจากการที่กล้ามเนื้อและเส้นเอ็นรอบข้อเกิดการอับเสบก็ได้ บริเวณใดบ้างที่มักเกิดปัญหา และอะไรคือสาเหตุของปัญหาดังกล่าว

 

เข่า

ปัญหาข้อเข่าเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยเป็นอันดับ 1 เนื่องจากเป็นข้อที่ต้องแบกรับน้ำหนักตัวและมีการเคลื่อนไหวมาก จึงเกิดอาการปวดเข่าที่พบในคนอายุน้อย ส่วนใหญ่มาจากอุบัติเหตุจากการเล่นกีฬา เช่นมีการเคลื่อนไหวผิดท่าทาง สวมใส่รองเท้ากีฬาที่ไม่เหมาะสม เป็นต้น สำหรับอาการปวดที่พบในคนที่อายุ 40 ปีขึ้นไปมักมีสาเหตุมาจากโรคข้อเข่าเสื่อม โดยมีความผิดปกติต่าง ๆ เช่น กระดูกอ่อนที่เป็นผิวของข้อเข่าสึกหรอ เยื้อหุ้มข้ออักเสบหนาตัวขึ้น เอ็นรอบข้อหย่อนยานขึ้น ทำให้การกระจายการรับน้ำหนักผิดปกติ ต่อมาเกิดการเคลื่อนไหวของข้อผิดปกติ เช่น ข้อฝืด ข้อติด มีอาการปวดเสียวในข้อ ส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันของผู้ป่วย การมีน้ำหนักตัวที่มากเกินไปนับอีกปัจจัยหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดข้อเข่าเสื่อม

 

หลัง

อาการปวดหลังเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยรองจากข้อเข่า เกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น สันหลังได้รับบาดเจ็บจากการยกของหนักหรือภายหลังเกิดอุบัติเหตุ อาการที่เกิดอาจเป็นเพียงหลังยอกหรือกล้ามเนื้อหลังมีการยึดหรือฉีกขาด ซึ่งสามารถหายได้เอง แต่ในบางรายอาจเกิดจากกระดูกหักทรุดหรือเคลื่อน จำเป็นต้องใช้วิธีเอกซเรย์ในการตรวจวินิจฉัย อีกสาเหตุหนึ่งที่พบได้ถึงร้อยละ 90 ของผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไปคือกระดูกสันหบังเสื่อม โดยเริ่มที่หมอนรองกระดูกจะค่อย ๆ ลดลง ประสิทธภาพในการยืดหยุ่นจึงลดลงตามไปด้วย ส่งผลให้ข้อต่อเกิดความเสื่อม มีกระดูกงอก ข้อหลวม นอกจากอายุที่เพิ่มขึ้นแล้ว ปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผลต่อการเสื่อมของกระดูกสันหลัง ได้แก่ การออกกำลังกายในท่าทางที่ไม่เหมาะสม น้ำหนักตัวมาก การยกของหนักเกินไป และการสูบบุหรี่เพราะส่งผลให้ออกซิเจนไปเลี้ยงหมอนรองกระดูกได้น้อยลง

 

ข้อนิ้วมือ

เป็นปัญหาที่พบได้บ่อยเป็นอันดับ 3 สาเหตุเกิดจากการใช้งานมากเกินไป รวมทั้งการยกของหนัก จนทำให้ปลอกหุ้มเอ็นเกิดการอับเสบ อาการปวดที่เกิดขึ้นกับข้อนิ้วมือผู้ป่วยส่วนใหญ่มักทนได้ ยกเว้นกรณีที่ปวดมากจริง ๆ หรือประสบปัญหานิ้วล็อก จึงมาพบแพทย์เพื่อรับการรักษา

 

คอ

อาการปวดคอเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น เคยประสบอุบัติเหตุที่ส่งผลต่อคออย่างรุนแรง มีพังผืดบริเวณกล้ามเนื้อคอและสะบัก และออฟฟิศซินโดรม ซึ่งเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในคนวัยทำงาน ส่วนใหญ่จะปวดไม่มากอาจเพียงสร้างความน่ารำคาญทำให้ไม่สบายเนื้อสบายตัว สาเหตุหลักเกิดจากอิริยาบถที่ไม่ถูกต้อง การอยู่ในท่าใดท่าหนึ่งอย่างต่อเนื่องยาวนาน โดยขาดการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อและข้อต่อ ความเครียดการสะพายหรือถือกระเป๋าที่มีน้ำหนักมาก เป็นต้น

 

นอกจากสาเหตุดังกล่าวข้างต้น ยังมีอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาเรื้อรังได้แก่ อาการปวดคอจากหมอนรองกระดูกคอเสื่อม อันที่จริงกระดูกคอจะค่อย ๆ เกิดการเสื่อตั้งแต่อายุประมาณ 30 ปี โดยเริ่มที่หมอนรองกระดูกคอก่อนและเมื่อหมอนรองกระดูกเสื่อมมากขึ้นเรื่อย ๆ ร่างกายจะสร้างกระดูกและเนื้อเยื้อขึ้นมาชดเชย เกิดเป็นกระดูกงอกและเนื้อเยื่อหนาตัวซึ่งอาจไปกดทับเส้นประสาท ส่งผลให้เกิดอาการปวดคอ ในบางรายอาจไปกดทันไขสันหลัง ซึ่งเป็นศูนย์กลางของเส้นประสาท ส่งผลให้ผู้ป่วยมีปัญหาด้านการเดิน เนื่องจากกระดูกไปกดทับเส้นประสาทหลักที่ทำหน้าที่ควบคุมการเคลื่อนไว ทำให้เกิดปัญหาด้านระบบขับถ่าย ดังนั้นหากเริ่มมีอาการปวดชาร้าวลงแขน ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยรักษาต่อไป

ที่มา : Health Today