วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

ฮวงจุ้ยทางสามแพร่ง ไม่ได้ร้ายแรงอย่างเดียว แต่มีช่วงเวลาดีมากด้วย

หลายคนมักพูดว่า บ้าน ร้านค้า หรืออาคารต่างๆที่ตรงกับทางสามแพร่งนั้น เป็นฮวงจุ้ยที่ไม่ดีเสมอ ถ้าเป็นบ้าน ก็จะทำให้สมาชิกในครอบครัวเจอกับเรื่องร้ายๆต่างๆนานา หากเป็นร้านค้าหรือสำนักงาน ก็จะทำให้ไม่เจริญรุ่งเรืองล้มละลายถึงขั้นปิดกิจการ แต่หากลองสังเกต บ้าน ร้านค้า หรืออาคารที่ตรงกับทางสามแพร่งนั้น ก็ไม่ได้มีแต่ไม่ดี ไม่เจริญรุ่งเรือง หรือมีปัญหาไปทุก ๆ แห่ง เพราะก็ยังมีในส่วนที่เจริญรุ่งเรืองในบริเวณทางสามแพร่งอีกหลายแห่งด้วยเช่นกัน

 

หากพิจารณาฮวงจุ้ยที่ตรงกับทางสามแพร่งแล้ว ตีความว่าเป็นทำเลไม่ดีหากไปตั้งอยู่ตรงนั้น ก็จะต้องมีปัญหาไม่เจริญรุ่งเรืองเหมือนกันหมดทุกที่ จึงจะบอกหรือเป็นข้อสรุปได้ว่าฮวงจุ้ยทางสามแพร่งนั้นไม่ดีอย่างแน่นอน

 

 

ความจริงแล้ว ทางสามแพร่งเปรียบเสมือนช่องลมขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นช่องบีบให้อากาศหรือลมนั้นเข้ามาสะสมได้มากเป็นพิเศษ และส่วนถนนด้านที่มีรถยนต์วิ่งเข้าหาบ้านหรืออาคารตรงทางสามแพร่ง ก็จะได้รับพลังงานรุนแรงเป็นพิเศษอีกด้วย เนื่องจากรถยนต์เวลาวิ่งเข้ามาก็จะพากระแสพลังงานเข้ามาด้วย สังเกตได้ว่า เมื่อรถยนต์วิ่งผ่านเราใกล้ๆ เราก็จะรู้สึกถึงแรงลมที่รถวิ่งผ่าน ซึ่งโดยรวมเหล่านี้ก็จะเป็นพลังงานทั้งสิ้น ดังนั้น บริเวณทางสามแพร่ง จะเป็นกระแสพลังงานสะสมจากที่รถยนต์วิ่งเข้ามาหาตัวบ้านหรืออาคารนั้นเป็นพิเศษ จึงสรุปได้ว่า บ้านและอาคารที่อยู่ตรงทางสามแพร่งมีโอกาสได้รับพลังงานมากและรุนแรงเป็นพิเศษ แต่ว่าการรับพลังงานที่มากนั้นไม่ได้แปลว่าต้องร้ายเสมอไป

 

ทางสามแพร่งที่ร้าย ไม่ได้เกิดจากการที่บ้านและอาคารเหล่านั้นรับกระแสพลังงานมากจนเกินไปเป็นพิเศษ แต่จะต้องบวกกับการที่ทำเลนั้นหันไปเจอทางสามแพร่งจากองศาทิศทางของพลังร้ายอีกด้วย เพราะทางสามแพร่งเป็นแค่ตัวบอกว่า บริเวณนั้นมีพลังงานมากเป็นพิเศษ แต่ต้องดูองศาทิศทางร่วมด้วย จึงแปลได้ว่าพลังงานที่พุ่งเข้ามาจากทางสามแพ่งนั้นจะส่งผลร้ายกับผู้อยู่อาศัยในบ้านและอาคารบริเวณเหล่านั้น

 

แต่ในขณะเดียวกัน หากทางสามแพร่งนั้นมาจากทิศทางองศาที่มีพลังงานดี ก็จะทำให้กลับกลายเป็นพลังที่รุนแรงของทางสามแพร่งนั้น จะมาช่วยกระตุ้นพลังของทิศทางที่ดี จึงส่งผลให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองมากเป็นพิเศษได้ด้วย สาเหตุนี้จึงทำให้มีบ้านหรืออาคารที่อยู่ตรงทางสามแพร่งเฉพาะบ้างที่ มีปัญหาต่างๆนานาแต่บางทีก็กลับเจริญรุ่งเรืองได้

 

ทางสามแพร่งเป็นช่องที่มีพลังงานผ่านเข้ามามาก แต่ผลที่ดีหรือร้ายขึ้นอยู่กับองศาทิศทางของทางสามแพร่ง องศาที่ดีหรือร้ายขึ้นอยู่กับหลักวิชาฮวงจุ้ยของแต่ละสำนัก ว่าใช้หลักวิชาใด ซึ่งบางหลักวิชาก็จะกำหนดทิศทางที่ดีและร้าย โดยอ้างอิงถึงการคำนวณที่มีอิทธิพลของแรงดึงดูดจากดวงดาว ที่มีวงโคจรที่แน่นอน ทำให้เกิดสูตรการคำนวณทิศทางของพลังทางฮวงจุ้ยที่แน่นอนขึ้นมาได้ แต่การที่ดาวนั้นมีการโคจรอยู่ตลอดเวลา จึงทําให้ไม่มีทิศทางไหนเป็นทิศทางที่ดีอยู่ตลอดเวลา หรือเป็นทิศร้ายอยู่ตลอดเวลาได้ ซึ่งองศาทิศทางที่ดีหรือร้ายนั้น สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกประมาณ 20 ปี หรืออาจจะน้อยกว่าหรือมากกว่า ขึ้นอยู่กับตามหลักของแต่ละวิชาฮวงจุ้ย โดยทุกรอบการเปลี่ยนแปลงใหญ่นั้นจะเรียกเป็นยุคของฮวงจุ้ย ซึ่งปัจจุบันอยู่ในยุคฮวงจุ้ยที่ 8 ซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี 2547 และจะหมดยุคในปี 2567

 

ดังนั้น ก็แปลว่าบ้านหรืออาคารใดๆที่อยู่ตรงทางสามแพร่ง ก็จะมีช่วงเวลาราว ๆ ทุก 20 ปี ที่ทางสามแพร่งนั้นเป็นพลังงานในองศาทิศทางที่ดีหรือร้ายสลับกันไป ซึ่งบางคนบอกว่าทางสามแพร่งไม่ดีเพราะต้องการหลีกเลี่ยงการคำนวณทิศทาง ว่าเป็นพลังงานจากทิศดีหรือร้ายในแต่ละช่วงยุคสมัยนั้นเอง พอยุคสมัยหรือราวทุกรอบ 20 ปีเปลี่ยนไป ทิศทางนั้นอาจเป็นทิศทางร้าย จึงเป็นอีกสาเหตุที่ทำให้ซินแสบางคนไม่ชอบทางสามแพร่งเป็นพิเศษ

 

แต่สำหรับซินแสบางคน ก็จะมีมุมมองต่างกัน เนื่องจากทางสามแพร่งนั้นหากอยู่ในทิศทางที่ดีแล้ว ก็ส่งผลให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นช่องที่ลมพัดผ่านอย่างรุนแรงเป็นพิเศษ ก็ยิ่งกระตุ้นพลังที่ดีมากขึ้น ดังนั้นสำหรับมุมมองของซินแสบางคน อาจเลือกทำเลบ้านร้านค้าหรืออาการต่างๆตรงกับทางสามแพร่งในทิศทางองศาที่ดี เพื่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองถึงที่สุด แต่ทั้งนี้ซินแสก็ควรจะต้องบอกช่วงระยะเวลาที่ดีของฮวงจุ้ยที่ตรงทางสามแพร่งนี้ว่า มีระยะเวลาที่ดีนานแค่ไหน ให้กับผู้ที่ต้องการใช้สถานที่นั้นให้รู้ เช่น ทางสามแพร่งในองศาทิศทางที่ดีนั้น เปลี่ยนเป็นทิศทางที่ร้ายได้ เมื่อหมดยุคฮวงจุ้ยปัจจุบันนที่เป็นยุคที่ 8 หรือปี 2567 ได้นั่นเอง

 

หากพิจารณาแล้ว ช่วงเวลาที่ดีของฮวงจุ้ยตรงทางสามแพร่งในองศาที่ดีในปัจจุบันนี้ ก็จะมีระยะเวลาที่ดีไปถึงปี 2567 ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ยาวนานเป็นสิบกว่าปี ดังนั้นมุมมองซินแสบางคนจึงเลือกฮวงจุ้ยบริเวณทางสามแพร่งเพื่อสร้างความเจริญรุ่งเรืองอย่างสูงที่สุดก่อน และเมื่อถึงเวลาหมดยุคที่ฮวงจุ้ยบริเวณนั้นเจริญรุ่งเรืองแล้ว ก็ค่อยย้ายที่หาทำเลใหม่ที่ดีกว่า หรือหาทางปรับองศาทิศทางอาคารใหม่ เพื่อให้รับพลังงานที่ดีก็ยังทำได้เหมือนกัน โดยไม่ต้องย้ายทำเลที่ตั้ง ความจริงแล้วทำเลทางสามแพร่ง อาจเป็นทำเลสุดยอดที่คนทั่วไปเข้าใจว่าไม่ดี ทำให้การเจรจาต่อรองซื้อที่ดินหรือทำการค้าในบริเวณนั้นได้ในราคาที่ถูกลงอีกด้วย เรียกได้ว่าเป็นโบนัสเพิ่มเติมอีกสำหรับคนที่เลือกทำเลทางสามแพร่ง

 

นอกเหนือจากทางสามแพร่งแล้ว ยังมีชัยภูมิที่สามารถพิจารณาเชิงเดียวกับทางสามแพร่งได้อีก เช่น บริเวณช่องลมระหว่างอาคารต่างๆ หรือช่องลมระหว่างตึกขนาดใหญ่ที่ทางฮวงจุ้ยเรียกว่า ทัณฑ์ฟ้าผ่า นั่นเอง ซึ่งชัยภูมิลักษณะนี้ ก็ก่อให้เกิดช่องลมเป็นพลังงานที่แรงเป็นพิเศษได้เช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตามหากท่านคิดจะเลือกที่ดินที่ตรงทางสามแพร่งหรือชัยภูมิอื่น ที่มีลักษณะคล้ายทางสามแพ่งแล้ว ควรปรึกษาซินแสที่เข้าใจในหลักการที่ถูกต้องเกี่ยวกับชัยภูมิแบบนี้ จึงจะให้ความแน่นอนและชัดเจนว่าทำเลนั้นดีจริงหรือไม่

 

 

Tip : จัดสภาพแวดล้อมบริเวณบ้านให้เหมาะสมกับฮวงจุ้ย

 

1.หากบ้านใกล้โรงงาน ให้ทำน้าพุขนาดใหญ่ขึ้นมาบังไว้

บ้านที่อยู่ไม่ไกลจากโรงงานขนาดใหญ่มากนัก จะได้รับพลังที่ไม่ดีของบ้านนั้น ซึ่งมีอิทธิพลกระทบต่อสมรรถภาพของคู่สมรส ถ้าบ้านของคุณมีโรงงานตั้งอยู่ใกล้ๆ ถือว่าเป็นลักษณะของฮวงจุ้ยที่ไม่เป็นมงคล คู่สามีภรรยาที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้ จะขาดความสงบสุข ดำเนินชีวิตไปอย่างไม่ราบรื่นเรียบร้อย มีปัญหาเรื่องเงินๆทองๆ หรือหน้าที่การงาน หรือสมาชิกภายในบ้านจะก่อเรื่องเดือดร้อนมาให้เกิดปัญหามากมาย ที่แม้คุณทั้งสองไม่ได้สร้างขึ้น แต่ก็จะพบเรื่องวุ่นวาย อันมีผลมาทำลายความสุขความอบอุ่นของคุณทั้งสองให้หมดสิ้นไป

 

วิธีแก้เคล็ดฮวงจุ้ย หากคุณไม่สามารถจะย้ายบ้านหนีไปให้พ้นจากลักษณะฮวงจุ้ยที่ไม่ดีนี้ ก็อาจแก้ไขได้ด้วยการหาน้ำพุขนาดใหญ่สักหน่อยมาตั้งไว้ ให้ตรงกับที่ตั้งของโรงงานที่ตรงกับตัวบ้านของคุณ หรืออาจจะปลูกต้นสน กอไผ่บังไว้ เพื่อให้เป็นม่านบังตา ไม่ให้มองจากตัวบ้านไปแล้วเห็นโรงงานได้อย่างถนัดชะตามากนัก

 

2.ถนนหน้าบ้านเป็นโค้งเข้าหาบ้าน จัดว่าดีมีเงินทองเต็มบ้าน

ถนนหรือเส้นทางหน้าบ้านของคุณ ถ้ามีรูปลักษณะเป็นเส้นโค้งเข้าหาบ้าน จะมีผลดีต่อคู่สามีภรรยาเป็นอย่างยิ่ง นอกจากคุณกับคู่ชีวิตจะมีความสุขมีความอบอุ่นผูกพันแน่นแฟ้น สมัครสมานปรองดองกันดีแล้ว ฐานะครอบครัวก็ยังจะยิ่งมั่นคง มั่งมี และเจริญร่ำรวย มีลูกหลานสมใจ ไม่มีเคราะห์ร้ายใดๆมากล้ำกราย ลักษณะแบบนี้จัดได้ว่าไม่ต้องแก้เคล็ดฮวงจุ้ยใด ๆ ถือว่าเป็นลักษณะบ้านชัยภูมิบ้านที่ดี

 

ที่มาและการอ้างอิง

อาจารย์เกริกวิชญ์ กฤษฎาพงษ์