วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

7 เคล็ดลับการจัดฮวงจุ้ยห้องนั่งเล่นให้มีความสมดุลพร้อมรับพลังดี ๆ เข้ามาในบ้าน

ห้องนั่งเล่น จัดเป็นส่วนสำคัญที่สุดส่วนหนึ่งของบ้าน เนื่องจากเป็นห้องที่ทุกคนในครอบครัวใช้สำหรับพักผ่อน และถือว่าเป็นห้องที่หลายคนใช้ทำกิจกรรมร่วมกัน โดยในทางฮวงจุ้ยมีผลมากกับผู้ที่อยู่และใช้สถานที่หรือบริเวณห้องนั้นเป็นประจำ แต่ถ้าไม่ค่อยได้ใช้ ฮวงจุ้ยของบริเวณหรือห้องนั้นก็จะส่งผลน้อย อย่างเช่น ห้องเก็บของ ซึ่งเราไม่ได้ใช้เป็นประจำ ดังนั้น ฮวงจุ้ยของห้องเก็บของก็มีผลกับเราน้อย แต่สำหรับกรณีห้องนั่งเล่นแล้ว จัดว่าเป็นห้องที่ทุกคนในครอบครัวใช้งานเป็นหลัก บางบ้านใช้ห้องนั่งเล่น เป็นห้องที่แต่ละคนในครอบครัวสลับสับเปลี่ยนกันมาใช้งาน หรือใช้งานพร้อมพร้อมกันตลอดเวลา จึงสรุปได้ว่าฮวงจุ้ยของห้องนั่งเล่นนั้นมีผลอย่างมากกับสมาชิกทุกคนในครอบครัว ซึ่งการจะจัดฮวงจุ้ยห้องนั่งเล่นให้ดีควรมีครบทั้ง 7 ข้อ ต่อไปนี้

 

 

1.ตำแหน่งของห้องนั่งเล่นควรอยู่ในมุมที่ดีของบ้าน ตัวอย่างเช่น ไม่ควรอยู่ในมุมหรืออับเกินไปจนทำให้อยู่แล้วเกิดสภาพซึมเซา หรือที่เรียกได้ว่ามีสภาพนิ่ง หรือเป็น “หยิง” สูง ขณะที่ในทางกลับกัน ห้องนั่งเล่นที่อยู่ในสภาพมีแสงแดดส่องมาตลอดทั้งวัน หรือมีสภาพเป็น “หยาง” สูงโดยเฉพาะแสดงแดดส่องตลอดเวลานั้น อาจจะร้อนเป็นพิเศษ ซึ่งทำให้ไม่อยากไปใช้งานห้องนั้น ดังนั้นเราอาจแก้ไขได้โดยการออกแบบบ้านให้ดี เพื่อกันความร้อนจากแสงแดดที่ส่องเข้ามา

 

2.ห้องนั่งเล่นไม่ควรอยู่ทิศประตูทางเข้าหลักของบ้านมากเกินไป เนื่องจากการตั้งชุดเฟอร์นิเจอร์หรือสิ่งของต่างๆ จะเป็นเสมือนการปั่นกระแสลม ด้วยหลักการที่สำคัญของฮวงจุ้ยนั้น จะต้องเหนี่ยวนำและสะสมกระแสพลังงานที่ดีจากทิศที่ดี โดยใช้ลมหรือ “ฮวง” เป็นตัวช่วยนำพาพลัง ซึ่งบริเวณที่มีลมมากที่สุดจุดหนึ่งของบ้านคือประตูทางเข้าหลัก โดยบริเวณประตูทางเข้าบ้าน ซึ่งบางบ้านนั้นก็มีชานพักหน้าประตู ที่เปรียบเสมือนลานสะสมกระแสพลังของอากาศหรือลมอีกด้วย ดังนั้นการที่ห้องนั่งเล่นตั้งอยู่ใกล้ประตูหน้าบ้านทางเข้าหลักเกินไป ก็จะมีโอกาสที่เฟอร์นิเจอร์หรือสิ่งของต่างๆไปบทความกระแสลมที่เข้ามาในบ้าน จึงไม่แนะนำให้ห้องนั่งเล่นนั้นติดกับประตูทางเข้าบ้านหลักมากจนเกินไป ซึ่งหากบ้านไหนมีบริเวณห้องนั่งเล่นติดกับประตูหน้าบ้านมาก ควรจัดตำแหน่งเฟอร์นิเจอร์ไม่ให้บังกระแสลมที่สามารถไหลเวียนไปสู่บริเวณต่างๆของบ้าน

 

3.ไม่ควรมีคานอยู่ในห้องนั่งเล่น เนื่องจากฮวงจุ้ยที่ดีนั้นต้องการอากาศไหลเวียนได้ดี ซึ่งขัดกับการที่ห้องมีฝ้าหลุมหรือคาน เนื่องจากมีกระแสอากาศไหลเวียนไปปะทะกับคาน ก็จะโดนคานบังคับให้กระแสกดต่ำลงมาที่ใต้ฐาน ทำให้บริเวณใต้คานมีกระแสกดต่ำลงมากเป็นพิเศษ เป็นสาเหตุให้คนที่นั่งหรือนอนใต้คานเจ็บป่วยหรือหงุดหงิดได้ง่าย แต่หากคานนั้นมีอยู่แล้วไม่สามารถปรับเปลี่ยนใด ๆ ได้ ควรจัดตำแหน่งโซฟาหรือเก้าอี้ที่นั่งประจำให้พ้นบริเวณใต้คาน

 

4.เฟอร์นิเจอร์ที่ห้องนั่งเล่นควรมีสภาพโปร่งไม่ทึบ เช่น โซฟาโต๊ะกลาง โซฟาที่มีสภาพโปร่งทำให้อากาศไหลเวียนใต้โซฟาได้ง่าย รวมไปถึงยังสามารถกวาดถูทำความสะอาดใต้โซฟาหรือโต๊ะได้ง่าย จึงไม่เป็นที่สะสมของสิ่งสกปรก โดยเฉพาะอย่างยิ่งห้องนั่งเล่น ที่มีเฟอร์นิเจอร์อยู่ใกล้บริเวณประตูทางเข้าบ้านนั้น หากเฟอร์นิเจอร์ที่ใกล้บริเวณประตูมีสภาพโปร่งไม่ทึบ ก็ช่วยให้กระแสลมหรือ “ฮวง” นั้นเข้ามาในบ้านได้ง่าย

 

5.ตำแหน่งเครื่องปรับอากาศไม่ควรอยู่เหนือบริเวณที่นั่ง เพราะเครื่องปรับอากาศที่ติดผนังนั้นเปลี่ยนสภาพเหมือนคานประเภทหนึ่ง จึงไม่ควรไปนั่งหรือนอนอยู่ใต้เครื่องปรับอากาศ เนื่องจากกระแสอากาศไหลเวียนที่ปะทะกับเครื่องปรับอากาศ ก็จะโดนเครื่องปรับอากาศทำให้กระแสอากาศกดต่ำลงมากเป็นพิเศษ เช่นเดียวกับกรณีเรื่องคาน หรือฝ้าหลุมที่ได้กล่าวไปแล้ว

 

6.ต้องไม่มีสิ่งกีดขวางที่ไม่เป็นระเบียบ หรือมีสิ่งของเกะกะหรือสกปรกในห้อง เนื่องจากการที่มีสิ่งสกปรกนั้น ทำให้กระแสอากาศหมุนเวียนได้ไม่ดี หากห้องมีสภาพรกสกปรก ก็จะส่งผลต่อจิตใจคนไปด้วย หากมีตู้ใส่ของในห้อง เช่น ตู้หนังสือ ตู้โชว์ ก็ควรจัดวางสิ่งของให้เป็นระเบียบ และตู้นั้นควรมีหน้าบานเปิดชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นบานทึบหรือบานกระจก เนื่องจากตู้ที่ไม่มีหน้าบานนั้น อาจทำให้กระแสอากาศหรือพลังที่ดีจากภายนอกที่สะสมเข้ามาในบ้าน ไปกักตัวในซอกของตู้ แทนที่จะมาสะสมอยู่ที่บริเวณส่วนต่างๆของบ้านที่คนอยู่ประจำ เจ้าของบ้านจะต้องเลือกให้ดีว่า จะตั้งชุดรับแขกไว้ที่มุมใด ถ้าวางชุดรับแขกเกะกะไม่มีมุมหรือได้สัดส่วนที่ไม่ดี ก็จะมีผลให้ที่ไหลเวียนไม่สะดวก ซึ่งหมายถึงการหมดโอกาสแห่งความมีโชคลาภ โดยจุดรับแขกควรจัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อย โดยมีมุมด้านซ้ายด้านขวาในขนาดที่พอดี ให้มีเนื้อที่สำหรับเดินผ่านไปผ่านมาได้สะดวกด้วย

 

7.การตกแต่งผนังบริเวณห้องรับแขกต้องดูโล่งโปร่งสบาย เพราะด้วยการจำกัดของพื้นที่หรือการออกแบบบ้าน ที่อาจจะไม่มีมุมให้เปิดหน้าต่างเพื่อเห็นวิวทิวทัศน์ เจ้าของบ้านจึงได้นำรูปภาพต่างๆไปติดไว้ที่ผนัง แต่ผนังที่เต็มไปด้วยลวดลายหรือข้าวของรก เลอะเทอะ เกะกะตา จะทำให้รู้สึกอึดอัดไม่มีความสุข และยังส่งผลถึงความราบรื่น รุ่งเรืองในครอบครัว ดังนั้นควรจะจัดการผนังห้องรับแขกให้สะอาด และติดภาพที่งดงาม อาจเป็นภาพวิวทิวทัศน์ที่จะทำให้ห้องดูกว้างขึ้นและดูสบายตาได้ดีกว่าภาพรกๆ

 

โดยสรุปแล้วห้องนั่งเล่นนั้นเป็นห้องที่มีสมาชิกในบ้านใช้งานเป็นหลัก ห้องนั่งเล่นจึงเป็นห้องที่ควรให้ความสำคัญในการจัดฮวงจุ้ยอย่างมาก เพราะอย่างแรกวงจุ้ยนั้นจะมีผลมากถ้ามีการใช้งานบริเวณนั้นมาก และหากห้องนั่งเล่นมีฮวงจุ้ยที่ดี สภาพแวดล้อมดี ก็จะทำให้เราอยากใช้ห้องนั้นในการพักผ่อน และส่งเสริมการทำกิจกรรมร่วมกันของครอบครัวด้วย ทั้งนี้การจัดฮวงจุ้ยห้องนั่งเล่นที่กล่าวมาข้างต้น เป็นเพียงหลักการของวิชาฮวงจุ้ยชัยภูมิเท่านั้น โดยแท้จริงแล้วควรจัดให้สอดคล้องกับหลักวิชาที่เกี่ยวกับการคำนวณทิศทางอีกด้วย ว่าเป็นเพชรที่ดีหรืออ้างอิงจากวิชาดาวเหิน “เสวียนคงปวยแช” เป็นวิชาที่นิยมใช้กันทั่วโลก และวัดผลได้ชัดเจนวิชาหนึ่ง ห้องนั่งเล่นจะห้ามตกตำแหน่งทิศดาวที่เกี่ยวกับความวิบัติ อุบัติเหตุ หรือดาวที่เกี่ยวกับความเจ็บป่วย เสื่อม โดดเดี่ยว ถ้าจะให้ดีควรเป็นทิศทางที่มีพลังในความหมายที่ดี ซึ่งการจัดห้องให้สอดคล้องตามหลักนี้ จะต้องปรึกษาซินแสที่มีประสบการณ์จึงทำให้ห้องนั่งเล่นนั้นเป็นห้องที่ดีมากๆได้

 

ที่มาและการอ้างอิง

อาจารย์เกริกวิชญ์ กฤษฎาพงษ์