วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

วิธีการจัดห้องครัวและห้องอาหารตามหลักฮวงจุ้ย

 

 

ครัวและห้องอาหารจัดเป็นห้องที่สำคัญของบ้าน โดยสำหรับห้องครัวแล้ว ตำแหน่งเตาไฟถือเป็นจุดที่ต้องให้ความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากการใช้ไฟทำอาหาร จัดว่าเป็นการกระจายพลังงานออกมาอย่างสูง และการที่เกิดความร้อนในห้องครัว ทำให้อุณหภูมิของอากาศ เกิดความแตกต่างจากความร้อนในบริเวณอื่นๆ ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของอากาศหรือลม จึงจำเป็นต้องกำหนดตำแหน่งของห้องครัวให้ถูกต้อง ขณะที่ห้องอาหาร ก็เป็นห้องหนึ่งที่สมาชิกทั้งครอบครัวใช้งานอยู่ประจำ ในช่วงเวลาอาหารแต่ละมื้อ ซึ่งบางครอบครัวนั้นยังใช้บริเวณส่วนห้องอาหาร โดยเฉพาะการใช้โต๊ะทานข้าวทำกิจกรรมอื่นๆด้วย ซึ่งการที่สมาชิกทุกคนในครอบครัว ใช้งานห้องครัวและห้องอาหารอยู่เป็นประจำนั้น ย่อมส่งผลให้เรา ต้องให้ความสำคัญกับฮวงจุ้ยที่ดีของห้องครัวและห้องอาหาร ด้วยการจัดฮวงจุ้ยห้องครัวให้เป็นไปในลักษณะที่ถูกต้อง ดังนี้

 

1.ตำแหน่งของไฟไม่ควรอยู่ตรงข้ามกับอ่างล้างชาม

เนื่องจากเตาไฟนั้นเป็นธาตุไฟ ส่วนอ่างล้างชามนั้นเป็นธาตุน้ำ โดยปกติแล้ว 2 ธาตุนี้มีการพิฆาตกันอยู่ โดยคนทั่วไปก็รู้สึกได้ว่า พลังงานจากเตาไฟนั้นร้อน ส่วนอ่างล้างชามนั้นเย็น ซึ่งเมื่อเรายืนอยู่ระหว่างเตาไฟและอ่างล้างชาม ก็จะมีสภาพด้านหนึ่งเป็นพลังที่ร้อนและอีกฝั่งหนึ่งเป็นพลังที่เย็น เกิดเป็นสถานภาพพิฆาตกันเองของพลัง และส่งผลร้ายต่อผู้ที่ใช้เตาไฟอยู่เป็นประจำ ทางที่ดีควรวางตำแหน่งเตาไฟและตำแหน่งอ่างล้างชามอยู่ในแนวเดียวกัน

 

บ้านที่มีตำแหน่งเตาไฟหรืออ่างล้างชามตรงข้ามกันนั้น สามารถแก้ไขได้ โดยการใช้ต้นไม้แช่น้ำวางบริเวณตรงกลาง ระหว่างกลางเตาไฟและอ่างล้างชาม หากไม่มีตำแหน่งว่าง ก็ให้วางใกล้ตำแหน่งอ่างล้างชามก็ได้ ก็จะช่วยลดผลร้ายได้ เนื่องจากปฏิกิริยา 5 ธาตุนั้น ธาตุไม้ถือเป็นธาตุกลางระหว่างธาตุน้ำและธาตุไฟ โดยธาตุน้ำส่งเสริมให้พลังก่อเกิดธาตุไม้ เหมือนเช่นน้ำที่เป็นอาหารต้นไม้ ในขณะที่ธาตุไม้ ก็เป็นธาตุก่อเกิดหรือส่งเสริมธาตุไฟ เปรียบเสมือนไม้ที่เป็นเชื้อเพลิงก่อไฟ ดังนั้นการตั้งต้นไม้แช่น้ำไว้ จึงช่วยให้พลังงานจากธาตุน้ำที่ไปพิฆาตธาตุไฟเปลี่ยนเป็นน้ำไปก่อเกิดไม้และไม้ก่อเกิดไฟอีกที

 

2.ห้องครัวไม่ควรอยู่ใต้ตำแหน่งห้องนอน

โดยเฉพาะเตียงนอนหรือตำแหน่งใดที่ใช้งานประจำในบริเวณชั้น 2 เนื่องจากความร้อนจากเตาไฟ ทำให้ผู้ใช้เตียงนอนเป็นประจำได้รับความร้อนมากเกินไปจึงควรหลีกเลี่ยง

 

3.ห้องครัวไม่ควรเป็นห้องปิดทึบ

ห้องครัวนั้นควรเป็นห้องที่มีการหมุนเวียนถ่ายเทของอากาศได้ดี เพราะเป็นห้องสำหรับการทำอาหาร ที่จำเป็นต้องใช้ไฟอยู่แทบตลอดเวลา ดังนั้นเพื่อเป็นการลดความร้อนภายในห้องครัว และการกระจายกลิ่นของอาหารไปยังส่วนต่างๆของบ้าน จึงควรสร้างห้องครัวให้เป็นห้องที่เปิดโล่ง หรือมีหน้าต่างบานใหญ่ในการระบายกลิ่นต่าง ๆ ออกไปได้สะดวก

 

ฮวงจุ้ยห้องอาหารควรจัดดังนี้

1.เฟอร์นิเจอร์ในห้องอาหารควรมีสภาพโปร่ง เพื่อทำให้อากาศไหลผ่านได้ง่าย รวมไปถึงยังสามารถกวาดถู ทำความสะอาดได้ง่าย เพื่อที่จะไม่เป็นที่สะสมของสิ่งสกปรกจากเศษอาหาร

2.หากโต๊ะอาหารมีมุมเหลี่ยมไม่ควรนั่งรับประทานอาหารที่บริเวณนั้น ให้หลีกเลี่ยงบริเวณที่เป็นมุมแหลม

3.ไม่ควรมีคานหรือฝ้าหลุมบริเวณโต๊ะอาหาร ซึ่งหลายๆบ้าน มักจะมีฝ้าหลุมเป็นรูปทรงตามโต๊ะอาหาร เช่น ฝ้าหลุมรูปวงกลมโดยทำตามรูปทรงของโต๊ะอาหาร  สาเหตุที่ไม่ควรมีฝ้าหลุมหรือคานนั้น เมื่อกระแสอากาศไหลเวียนปะทะกับคาน จะโดนคานบังคับให้กระแสอากาศกดต่ำลงมาใต้คาน ทำให้บริเวณใต้คานนั้นมีกระแสอากาศกดต่ำลงมากเป็นพิเศษ เป็นสาเหตุให้คนที่นั่งใต้คานนั้นเจ็บป่วยหรือหงุดหงิดได้ง่าย

4.ตำแหน่งเครื่องปรับอากาศ ไม่ควรอยู่เหนือบริเวณที่นั่ง โดยเครื่องปรับอากาศที่ติดผนัง เปรียบเสมือนสภาพธาตุอย่างหนึ่งจึงไม่ควรไปนั่งใต้เครื่องปรับอากาศ

 

 

อย่างไรก็ตามข้อมูลข้างต้น เป็นเพียงการใช้วิชาฮวงจุ้ยชัยภูมิ ให้สอดคล้องกับห้องครัวและห้องอาหารเท่านั้น ซึ่งความเป็นจริงแล้ว จะต้องคำนึงถึงวิชาฮวงจุ้ยที่เกี่ยวข้องกับองศาทิศทาง ที่มีการคำนวณพลังที่ดีและร้าย ที่สถิตอยู่ในแต่ละทิศเป็นหลักสำคัญอีกส่วน เพื่อหาตำแหน่งทิศที่มีพลังดีและพลังร้าย โดยทิศเหล่านี้ใช้กำหนดตำแหน่งเตาไฟ อ่างล้างชาม ตู้เย็น เป็นต้น โดยเตาไฟนั้นจัดว่าเป็นจุดกระจายพลังอย่างรุนแรงในทางฮวงจุ้ย ซึ่งคนทั่วไปก็จะรู้สึกได้ว่า ไฟนั้นเป็นตัวกระจายพลังงานความร้อน ซึ่งตำแหน่งเตาไฟที่ดีนั้น จำเป็นต้องอยู่ในทิศที่ดี เพื่อให้กระจายพลังที่ดีออกมาถึงบริเวณต่างๆ รวมถึงอาหารที่เรารับประทานอยู่เป็นประจำด้วย

 

ขณะที่อ่างล้างชามนั้นอาจใช้สำหรับทิศทางที่มีพลังไม่ดีได้ เนื่องจากเป็นสภาพการระบายน้ำ หรืออากาศจะออกจากบ้าน ซึ่งช่วยลดทอนพลังที่ไม่ดี ส่วนตำแหน่งตู้เย็น ก็ควรอยู่ในตำแหน่งที่มีพลังที่ดี เนื่องจากอาหารต่างๆจะถูกจัดเก็บในทิศที่มีพลังที่ดี ก็สะสมพลังงานที่ดี เมื่อนำมารับประทานก็จะส่งผลดีได้ นอกจากนี้ ตำแหน่งของเก้าอี้รอบโต๊ะอาหาร ที่สมาชิกครอบครัวใช้นั้น ก็ควรจัดให้อยู่ตำแหน่งทิศที่มีพลังที่ดี ทั้งนี้ตำแหน่งการจัดสิ่งของต่างๆให้อยู่ในทิศดีและทิศร้ายตามความเหมาะสมนั้น ควรได้รับคำปรึกษาจากซินแสซึ่งจะทำให้ห้องครัวและห้องอาหารนั้น เป็นห้องที่เสริมสิ่งดีๆให้กับครอบครัวและสมาชิกทุกคนในบ้าน

 

ที่มาและการอ้างอิง

อาจารย์เกริกวิชญ์ กฤษฎาพงษ์