วันอาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2567

13 ขั้นตอน การล้างแอร์แบบแขวนง่าย ๆ

การที่เราใช้แอร์ หรือเครื่องปรับอากาศมาเป็นเวลานาน ย่อมต้องเป็นแหล่งสะสมฝุ่นและเชื้อโรคในตัวแอร์ไว้อย่างมาก ดังนั้นเครื่องปรับอากาศจึงเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำลายสุขภาพไม่น้อย การสะสมของฝุ่น ก็จะทำให้แอร์เสื่อมสภาพไปตามเวลาจนกระทั่งเกิดการเสียขึ้นมาได้ นี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเราต้องล้างแอร์ โดยทั่วไปเราจะล้างแอร์ในระบบปีละ 1-2 ครั้ง เป็นอย่างน้อย หรือ 3-4 ครั้งต่อปี เพราะจะทำให้ดีต่อการทำงานของระบบเครื่องปรับอากาศ ทำให้มีอายุการทำงานยาวนานขึ้น และทำให้ผู้อยู่อาศัยสุขภาพดี นอกจากนั้น ยังเป็นการป้องกันโรคภูมิแพ้ ช่วยประหยัดค่าไฟฟ้า การทำงานของแอร์ก็จะยาวนานขึ้น เชื้อโรคก็จะค่อย ๆ ลดน้อยลง จากแอร์ที่ไม่ค่อยเย็นในอุณหภูมิปกติ ก็จะกลับมาทำงานได้อย่างเต็มที่อีกครั้ง ที่สำคัญ เราจะเสียเงินในการซ่อมแซมลดน้อยลงอีกด้วย

 

 

เรามาดูวิธีวิธีง่ายๆ 13 ขั้นตอนในการล้างแอร์ ดังต่อไปนี้

1. การตรวจสอบเครื่อง
ก่อนการล้าง ให้ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ และตรวจสอบการทำงาน ตามขั้นตอนต่อไปนี้

 • เปิดให้เครื่องปรับอากาศทำงาน
 • เปิดฝาครอบตรงจุดต่อสายไฟที่ side panel ของตัวเครื่องด้านนอก
 • นำ Clamp Amp คล้องไปที่สายไฟเพียง 1 เส้น
 • ใช้ประแจเลื่อนเพื่อเปิด Service Charge
 • นำเอาเกจ และสายเกจ เพื่อวัดแรงดันของน้ำยาที่ Service Charge
 • ทำการจดบันทึกกระแส และแรงดันของเครื่องปรับอากาศ
 • หลังตรวจสอบเครื่องโดยละเอียดเรียบร้อยแล้ว ให้ใช้ผ้าพลาสติกปูที่พื้น พร้อมกับคลุมส่วนต่างๆรอบบริเวณที่จะล้าง

 

 

2. การถอดเครื่องตัวในออก

 •  ปิดเบรกเกอร์
 • ถอดหน้ากากตรงช่องดูดลม โดยดึงตะแกรงช่องดูดลมเข้าหาตัว และให้นำสกรูที่ยึดตะแกรงช่องดูดลมออก
 • ดึงช่องดูดลมพร้อมกับแผ่น Filter ออกมา

3. การถอด Font Panel กับพัดลม

 • การถอด Font Panel กับพัดลม โดยทำการไขสกรูยึดออกมาทั้งหมด เพื่อถอด Font Panel
 • เสร็จแล้วให้ถอดฝาครอบพัดลมที่อยู่ด้านบน ทั้งด้านซ้าย และขวาออก
 • ถอด Connector ของมอเตอร์ และสกรูที่ล็อคเหล็กรัดมอเตอร์ เพื่อนำมอเตอร์ออกมา
 • ใช้ประแจหกเหลี่ยมที่มีขนาด 3 มม. ถอดใบพัด Sirocco Fan ออกทั้ง 2 ใบ
 • ถอดฝาครอบพัดลมด้านล้างออกทั้ง 2 อัน
 • เมื่อเสร็จแล้ว ให้ถอดสกรู เพื่อนำเหล็กยึดมอเตอร์ออก

 

 

4. การถอดช่องพ่นลม (Nozzle)

 • การถอดช่องพ่นลม เริ่มจากถอด Connector ที่ต่อระหว่าง Board กับ Display ออก
 • จากนั้นให้ถอด Connector ของ Indoor Coil Connector
 • นำสกรูที่ยึดช่องพ่นลมทั้งด้านหน้าและด้านหลังออก เมื่อเสร็จแล้วนำช่องพ่นลมออกมา
 • นำเอามอเตอร์สวิง และไฟ Display ออก

 

5. ขั้นตอนการถอดถาดระบายน้ำทิ้ง

 • สำหรับการถอดถาดระบายน้ำทิ้ง จำเป็นต้องดึงโฟมที่อยู่ทางด้านบนออก จึงจะเห็นสกรูที่ยึดถาดอยู่ เมื่อเห็นแล้วให้ถอดสกรูที่ยึดถาดระบายน้ำทั้งด้านหน้า ด้านล่างออก
 • จากนั้นให้ทำการถอดท่อระบายน้ำทิ้งออกจากถาด รวมถึงถอดถาดระบายน้ำทิ้งออกจากเครื่องด้วย
 • เมื่อเสร็จแล้วให้นำถาดระบายน้ำทิ้งไปล้างทำความสะอาด และเป่าลมให้แห้งด้วย Brower
 • ขยับ Heat -Exchanger ทางด้านซ้าย และดึงบูชยางด้านซ้าย พร้อมกับนำ Line Flow Fan ออกมา กดล็อค Heat -Exchanger เข้าที่เดิม

 

6. ขั้นตอนการล้างแผง Heat Exchanger

 • ก่อนการล้างทุกครั้ง ต้องนำผ้าใบรองน้ำมาห่อหุ้มเครื่องไว้ เพื่อกันน้ำที่ล้างทำความสะอาดกระเซ็นเลอะพื้นที่ และต่อท่อระบายน้ำทิ้งออกไปทางด้านนอก
 •  แนะนำให้ใช้หัวฉีดแรงดันสูง ฉีดน้ำเข้าไปยัง Coil Heat Exchanger เพื่อทำความสะอาดแผง โดยปกติแล้ว จะใช้เวลาในการฉีดทำความสะอาด 15 – 20 นาที จนแน่ใจว่าเครื่องสะอาดดีแล้ว
 • ใช้หัวฉีดแรงดันสูง ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำทิ้งประมาณ 1-2 นาที
 • นำ Brower เป่าแผง Coil Heat Exchanger ให้แห้ง
 • เมื่อทำความสะอาด Coil Heat Exchanger เรียบร้อยแล้ว ให้นำผ้าใบรองน้ำออก

 

7. การประกอบถาดรองน้ำ

 • ให้นำชิ้นส่วนที่ล้างแล้วมาวางเรียงไว้ เพื่อความสะดวกในการประกอบตัวเครื่อง
 • นำถาดรองน้ำมาประกอบกับตัวเครื่องเข้าไว้ในที่เดิม และขันสกรูยึดถาดรองน้ำด้านบนให้แน่น อย่าให้หลวมและนำโฟมมาประกอบเข้าที่เดิม เมื่อเสร็จแล้วให้ไขสกรูด้านล่างถาดรองน้ำให้แน่น
 • ต่อท่อระบายน้ำทิ้งกลับไปยังถาดระบายน้ำ

 

8. การประกอบช่องลม

 • การประกอบช่องลม โดยการนำเอามอเตอร์สวิง และไฟ Display มาประกอบกลับไว้ที่เดิม และขันสกรูยึดให้เรียบร้อย
 • นำช่องพ่นลมประกอบกลับไว้ที่ส่วนบนของเครื่อง ขันด้วยสกรูที่อยู่ด้านใน และด้านหน้าให้เรียบร้อย
 • หลังจากยึดช่องพ่นลมเรียบร้อย จัดสาย Display และสาย Termitter เสียบแต่ละสายกลับเข้าหา Connector และเก็บสายไฟไว้ด้านในตัวเครื่อง

 

9. การประกอบ Font Panel / พัดลม

 • การประกอบ Font Panel รวมทั้งพัดลม เริ่มจากการนำเหล็กยึดมอเตอร์มาประกอบกลับ และขันสกรูเพื่อให้เหล็กยึดมอเตอร์ไว้ให้แน่น
 • ประกอบฝาครอบพลาสติกของพัดลมด้านล่าง และยึดด้วยสกรู ทั้งทางด้านซ้ายและขวาของเครื่อง
 • ประกอบใบพัด Sirocco Fan เข้ากับมอเตอร์ทั้ง 2 ด้าน จากนั้นปรับใบพัดให้อยู่ตรงกลางของแกนมอเตอร์ และล็อคประแจหกเหลี่ยมขนาด 3 มม.
 • ประกอบเหล็กรัดมอเตอร์ และขันด้วยสกรูทั้งซ้าย และขวาของเครื่อง
 • ประกอบฝาครอบพัดลมด้านบน โดยทำการกดฝาครอบพัดลมให้ล็อคทั้ง 2 ด้าน
 • เสียบ Connector ของมอเตอร์ และนำเอา Font Panel ประกอบ โดยขันยึดด้วยสกรูทั้งหมดให้แน่น

 

10. การประกอบช่องดูดลม

 • นำเอาช่องดูดลมเกี่ยวด้านล่างของเครื่อง และใช้สกรูขันยึดให้แน่น
 • จากนั้นให้นำ Filter ที่ล้างทำความสะอาดแล้ว ใส่กลับเข้าไปในช่องใส่ Filter แล้วดันช่องดูดลมเข้าหาตัวเครื่อง ล็อคให้แน่น
 • อย่าลืมตรวจดูความเรียบร้อยด้วย

 

11. การถอดล้างเครื่องตัวนอก

 • ถอดล้างเครื่องตัวนอกของเครื่องปรับอากาศ โดยเริ่มจากถอด Cabinet หรือฝาครอบด้านหน้า
 • แล้วถอด Connector ของพัดลมตัวนอก
 • ถอด Bolt ที่ยึดติดกับใบพัดลม และถอดใบพัดลมออก
 • หลังจากนั้นให้ถอดเหล็กซับพอร์ตพัดลม
 • ฉีดน้ำล้างทำความสะอาด Fin Coil หรือ Heat Exchanger ที่ตัวนอก, Cabinet ชโลมด้วยน้ำยาล้างทำความสะอาด และขัดถูชิ้นส่วนต่างๆ ด้วยแปรงทำความสะอาด
 • เมื่อล้างทุกชิ้นสะอาดแล้ว ให้ใช้ Brower เป่าให้แห้ง และใช้ผ้าเช็ดอีกครั้ง

 

12. การประกอบเครื่องตัวนอก

 • การประกอบเครื่องตัวนอก เมื่อทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประกอบเหล็กซับพอร์ตมอเตอร์ และขันด้วยสกรูให้แน่น
 • ประกอบใบพัดตัวนอก ขัน Bolt ยึดกับใบพัดให้เรียบร้อย
 • เสียบ Connector และ ประกอบ Cabinet ให้เรียบร้อย
 • หลังจากนั้น ฉีดล้างทำความสะอาดบริเวณที่ทำความสะอาดเครื่องตัวนอกด้วย

 

13. การทดสอบเครื่อง

 • เมื่อประกอบเครื่องเรียบร้อย จะต้องทดสอบเครื่องโดยการเปิดเบรกเกอร์ และเปิดรีโมทคอนโทรล เพื่อทดสอบความเย็น และเพื่อทดสอบว่าเครื่องสามารถทำงานได้ตามปกติหรือไม่
 • จากนั้น ให้นำผ้าสะอาดเช็ดให้ทั่ว และค่อยส่งมอบงานให้กับลูกค้า พร้อมกับอธิบายวิธีการบำรุงรักษาให้ลูกค้าเข้าใจ เป็นอันเสร็จสิ้นการดำเนินงาน

 

 

ที่มาและการอ้างอิง :

https://handymancm.com/th/วิธีล้างแอร์แบบแขวน-ด้ว/