วันศุกร์, 2 ตุลาคม 2563

มนุษย์กินคนมีจริงหรือไม่

มนุษย์กินคน หมายถึง คนกินเนื้อคน ซึ่งไม่น่าจะมีในโลกและไม่น่าจะเป็นไปได้ที่เคยมีคนเช่นนี้ แต่รู้หรือไม่ ในประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปหลายพันปี คนกินเนื้อคนนี้มีอยู่จริง

 

 

ในช่วงหนึ่งมีมนุษย์กินคนอาศัยอยู่บริเวณตอนกลางของทวีปยุโรปสมัยปลายยุคน้ำแข็ง จนอาจถึงยุคอียิปต์โบราณ และในพื้นที่ของเกาะโปลินีเซีย นิวซีแลนด์ ฟิจิ  ออสเตรเลีย เกาะกินี แอฟริกา ทางตอนเหนือทวีปแอฟริกาอเมริกาใต้ และหมู่เกาะเครื่องเทศ เหตุผลที่มนุษย์กินเนื้อคนด้วยกันเองนี้ อาจมีสาเหตุมาจากการทำสงครามด้วย มีความเชื่อว่าเมื่อกินเนื้อของข้าศึกแล้วจะทำให้ได้ความแข็งแรงของข้าศึกมาไว้ในตัว หรือความเชื่อว่าจะเกิดความขลังในตัวเมื่อได้กินคน หรือไม่ก็อาจมาจากความขาดแคลนอาหาร

 

ปัจจุบันเมื่อความเจริญมีมากขึ้น คนกินคนก็ค่อยๆ ลดจำนวนลงและหมดไปด้วยอิทธิพลของอารยธรรมสมัยใหม่ หรือบางแห่งอาจหมดไป เนื่องจากรัฐบาลประเทศนั้นๆ ประกาศให้การกินเนื้อคนเป็นสิ่งผิดกฎหมาย ยังมีมนุษย์กินคนเหลืออยู่บ้างซึ่งมักอยู่ในถิ่นที่ห่างไกลความเจริญ เช่น นิวกินี คองโกตะวันออกเฉียงเหนือ และพื้นที่ป่าดงดิบแถบลุ่มน้ำแอมะซอนในทวีปอเมริกาใต้ เป็นต้น

 

รู้หรือไม่ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2547 หนังสือพิมพ์รายวันฉบับหนึ่งได้ลงข่าวว่ามีคนกินเนื้อคนในประเทศฟิลิปปินส์ เนื่องจากความแค้นที่ลูกสาวของตนถูกชายคนหนึ่งลวนลามขณะกำลังแต่งงาน เมื่อเห็นดังนั้นจึงชวนพรรคพวกพาชายคนนั้นไปฆ่าและจุดไฟเผา แล่เนื้อมาย่างกินแกล้มสุรา นอกจากนี้ยังนำเนื้อคนย่างไปแจกจ่ายให้คนที่มาร่วมงานกินด้วย

 

ที่มาและการอ้างอิง :

WHAT รู้รอบเรื่องน่าทึ่งของโลก เรียบเรียงโดย นิภาพัชร์ ปิ่นสุวรรณ