วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

เที่ยวลำพูน เทศกาลโคมแสนดวง ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย จารีตประเพณียี่เป็งลำพูน 2561

เที่ยวลำพูน “เทศกาลโคมหลากสี เพื่อถวายโคมเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระธาตุเจ้าหริภุญชัย และถวายเพื่อเคารพสักการะพระนางเจ้าจามเทวีปฐมกษัตริย์แห่งเมืองลำพูน”

 

 

เทศกาลโคมหลากสี หรือ เทศกาลโคมแสนดวง โดยทางจังหวัดลำพูนได้เตรียมโคมกว่า 1.5 แสนใบ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ในการร่วมจุดแขวนบูชาพระนางจามเทวีรวมถึงสะเดาะเคราะห์ และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระนางจามเทวี ปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภุญชัย

 

จังหวัดลำพูนได้จัดเตรียมงานตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคม เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่มาจังหวัดลำพูน โดยจะได้เห็นโคมไฟหลากสีสันที่ประดับตกแต่งรอบตัวเมือง และโดยเฉพาะในบริเวณวัดพระธาตุหริภุญชัย จะถูกประดับประดาตกแต่งให้สวยงามด้วยโคมไฟอย่างงดงามเป็นพิเศษ เพื่อเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกว่า ประเพณียี่เป็งกำลังมาเยือนแล้ว และการบูชาประทีบโคมไฟก็ยังเป็นประเพณีแต่ดั้งเดิมของชาวล้านนาที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา จนกระทั่งจังหวัดลำพูนได้นำมาเป็นเทศกาลสำคัญของจังหวัด

 

ประทีปโคมไฟนับแสนดวงนี้ เป็นฝีมือของชาวบ้านกว่า 10 ชุมชน ทั่วทั้งจังหวัดลำพูน ที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันประดิษฐ์ขึ้นมา และจะถูกนำไปประดับเพื่อเป็นการสร้างสีสันตามถนนในเมือง หากนักท่องเที่ยวต้องการร่วมทำบุญก็จะมีจุดให้ได้บูชาอยู่ที่วัดพระธาตุหริภุญชัย ด้วยการบูชาโคมละ 99 บาท จากนั้นสามารถเขียนชื่อและข้อความอธิษฐานลงบนโคม และนำไปแขวนที่ค้างแขวนโคมรอบวัด ซึ่งทางวัดได้ตระเตรียมที่ไม้และเหล็กสำหรับแขวนไว้บริการอย่างครบถ้วน

 

จังหวัดลำพูนได้นำประเพณีอันดีงามที่ปฏิบัติสืบต่อกันมานับ 100 ปี มาจัดทำเป็นเทศกาลโคมแสนดวงเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมทำบุญ นอกจากนั้นยังเป็นการถวายเพื่อเคารพสักการะพระนางเจ้าจามเทวีปฐมกษัตริย์แห่งเมืองลำพูนอีกด้วย