วันพุธ, 27 กันยายน 2566

ขบวนพาเหรดกีฬาสีอัสสัมชัญลำปาง ประจำปี 2561 ในชื่อ “เข็มแดงเกมส์” นำโดยวงโยธวาทิตชื่อดังของโรงเรียน

21 พ.ย. 2018
1963

 

วงโยธวาทิตโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง นำขบวนพาเหรดงานกีฬาสีระดับมัธยมศึกษา ปี 2561 ในชื่อ “เข็มแดงเกมส์” โดยขบวนตั้งที่โรงเรียนเทศบาล 4 ผ่านห้าแยกหอนาฬิกา แยกเพ็ญทรัพย์ ตามลำดับ น้อง ๆ ACL ลำปาง น่ารักกันมาก ๆ