วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

24 (แคปชั่น)คำคมภาษาอังกฤษความหมายดี ๆ จาก Twitter (ชุดที่ 2)

คำคมภาษาอังกฤษความหมายดี ๆ คำคมภาษาอังกฤษให้กำลังใจ จาก Twitter

Worrying won’t stop bad stuff from happening, it just stops you from enjoying the good. ความกังวลไม่ได้หยุดเรื่องเลวร้ายไม่ให้เกิดขึ้น มันเพียงแค่หยุดคุณจากการมีความสุขกับเรื่องดีๆ -tonamorn-

It is not fair to ask others what you are not willing to do yourself. ไม่ยุติธรรมเลยที่คุณจะขอร้องให้คนอื่นทำในสิ่งที่คุณไม่ต้องการทำ -Eleanor Roosevelt-

If one dream should fall and break into a thousand pieces, never be afraid to pick one of those pieces up and begin again. หากความฝันของคุณแตกหักเป็นพันๆ ชิ้น จงอย่ากลัวที่จะหยิบชิ้นหนึ่งขึ้นมาแล้วเริ่มใหม่อีกครั้ง – Flavia Weedn –

Do not pray for easy lives. Pray to be stronger men. อย่าอ้อนวอนขอชีวิตที่เรียบง่าย แต่จงสวดขอให้เป็นคนที่แข็งแกร่งขึ้น -จอห์น เอฟ.เคนเนดี้-

Knowledge makes humble; ignorance makes proud. ความรู้สอนให้ถ่อมตน ความโง่สอนให้เย่อหยิ่ง – Tom Cruise –

Pretty words are not always true and true words are not always pretty. คำพูดที่สวยงามไม่ได้จริงเสมอไป และการพูดความจริงก็ไม่ได้สวยงามเสมอไปเช่นกัน – krumamkids –

Life is short. Focus on what matters and let go of what doesn’t. ชีวิตนี้สั้นนัก จงให้ความสำคัญกับสิ่งที่สำคัญต่อชีวิต และปล่อยวางสิ่งที่ไม่สำคัญ

Don’t love someone because of his outstanding physical looks, you love him for his outstanding heart. อย่ารักใครเพียงรูปลักษณ์ภายนอกของเขา ให้รักเขาที่จิตใจ

I don’t want a perfect, I want real. ฉันไม่ได้ต้องการความสมบูรณ์แบบ ฉันต้องการความจริง

One of the secrets to happiness is … Stop worrying about what other people think about us. หนึ่งในเคล็ดลับของความสุขคือ … เลิกกังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรกับเรา

The world is full of nice people.If you can’t find one, be one!! โลกนี้เต็มไปด้วยคนดี ๆ แต่ถ้าคุณหาไม่เจอแม้สักคน ก็จงเป็นคนดีคนนั้น – Nishan Panwar-

Don’t compromise who you are as a person to make someone else happy,because it will never make you happy. “อย่าเที่ยวผูกมัดตัวเองว่าจะต้องทำให้คนอื่นเป็นสุข เพราะจะทำให้อยู่ไม่เป็นสุข”

If you are afraid of change, you will be afraid for the rest of your life because nothing in this world is unchangeable. “ถ้ากลัวการเปลี่ยนแปลง คุณจะกลัวไปตลอดชีวิต เพราะโลกนี้ไม่มีอะไรไม่เปลี่ยนแปลง..”

While you were waking up today,someone else was taking their last breath.Be thankful for this day. Don´t waste it. ขณะที่คุณตื่นขึ้นมาในวันนี้ รู้ไหมว่า..มีบางคนกำลังหายใจเป็นครั้งสุดท้าย จงขอบคุณชีวิตที่คุณยังมีวันนี้และอย่าทำให้มันสูญเปล่า

“Joy and sorrow are as near as today and tomorrow.” ความสุขกับความทุกข์อยู่ใกล้กันเหมือนวันนี้กับพรุ่งนี้

A negative mind will never give you a positive life.Therefore when you wake tomorrow. Don’t forget to think positive. ใจที่เป็นลบ จะไม่สามารถทำให้ชีวิตของคุณกลายเป็นบวกได้ เพราะฉะนั้น พรุ่งนี้เช้าเมื่อคุณตื่นขึ้นมาอย่าลืมคิดให้เป็นบวก

Beauty begins the moment you decide to be yourself. ความสวยเริ่มต้นขึ้นเมื่อคุณตัดสินใจที่จะเป็นตัวของตัวเอง -Coco Chanel-

Lie even one time, may lose trust forever. “โกหก เพียงครั้งเดียว อาจสูญเสียความไว้วางใจไปชั่วกาล”

Being nice to someone you hate doesn’t mean you’re fake.It means you’re mature enough to tolerate your hate towards them. ทำดีกับคนที่คุณเกลียด ไม่ได้หมายความว่าคุณเสแสร้งแต่แสดงว่าคุณเป็นผู้ใหญ่พอที่ทนต่อการเกลียดชังพวกเขาได้

you won’t run out of Kindness, Love and Happiness.The more you give, the more you have. สิ่งหนึ่งที่จะทำให้เรามีความสุข คือการได้ช่วยเหลือให้ผู้อื่นมีความสุขแบ่งน้ำใจ ให้ความรัก ปันความสุข ยิ่งให้..ก็ยิ่งมีมาก ให้เท่าไร ก็ไม่มีหมด – Harmony of Life –

Life is short. Focus on what matters and let go of what doesn’t. ชีวิตนี้สั้นนัก…จงให้ความสำคัญ กับสิ่งที่สำคัญต่อชีวิต และปล่อยวาง สิ่งที่ไม่สำคัญ

Believe in yourself! Have faith in your abilities! Without a humble but reasonable confidence in your own powers, you cannot be successful or happy. เชื่อในตัวเอง เชื่อในความสามารถของคุณ ไม่เช่นนั้น คุณจะไม่ประสบความสำเร็จ และไม่มีความสุข

A good teacher protects his pupils from his own influence. ครูที่ดี จะปกป้องลูกศิษย์ จากการมีอิทธิพลของตัวเองได้ – Pico Iyer –

It is better to ask some of the questions than to know all the answers. ถามคำถามบางอย่าง ดีกว่าที่จะะรู้คำตอบทั้งหมด – Cyril Connolly –

เรื่องที่เกี่ยวข้อง (คลิก!!)

รวมคำคมภาษาอังกฤษทั้งหมด คลิก!!

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
50 คําคมชีวิตคิดบวก ภาษาอังกฤษสั้นๆ (Don’t give up on your dreams so soon.อย่าล้มเลิกความฝันเร็วเกินไป) Ep.62
40 แคปชั่นชีวิตภาษาอังกฤษ (Life is a game-play it. ชีวิตคือเกม จงเล่นมัน) Ep.58
30 (แคปชั่น) คำคมภาษาอังกฤษ คิดบวก ความหมายดีๆ (You can change.คุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้) Ep.57
73 (แคปชั่น) ให้กำลังใจ คำคมภาษาอังกฤษสั้น ๆ (Not everyone is sincere at all times. ไม่ใช่ทุกคนที่จริงใจตลอดเวลา) Ep.50
40 (แคปชั่น) คำคมภาษาอังกฤษความหมายดี ๆ (Hard is not impossible.ยากไม่ใช่เป็นไปไม่ได้) Ep.49
48 (แคปชั่น)คําคมภาษาอังกฤษ ชีวิตคิดบวก (You need to stay strong.คุณจำเป็นต้องเข้มแข็ง) Ep.48