วันศุกร์, 18 ตุลาคม 2562

39 คำคมภาษาอังกฤษความหมายดี ๆ จาก Twitter (ชุดที่ 4)

คำคมภาษาอังกฤษความหมายดี ๆ คำคมภาษาอังกฤษให้กำลังใจ จาก Twitter

 

 

What we really are matters more than what other people think of us.
สิ่งที่เราเป็นอยู่ สำคัญมากกว่าสิ่งที่คนอื่นคิดกับเรา – Jawaharlal Nehru


If my life is going to mean anything, I have to live it myself.
ถ้าชีวิตของฉันจะหมายถึงอะไรก็ตาม ฉันก็ต้องใช้ชีวิตตัวเองอยู่ดี? Rick Riordan


Even if you fall down, you’re still moving forward.
แม้ว่าคุณจะล้มลง แต่คุณก็ต้องเดินหน้าต่อไป


Life is a book and there are a thousand pages I have not yet read.
หากชีวิตคือหนังสือ นั่นคือยังมีอีกหลายพันหน้าที่ฉันยังไม่ได้อ่าน – Cassandra Clare, Clockwork Princess


Quality is not an act, it is a habit.
– คุณภาพ – ไม่ใช่การกระทำมันเป็นนิสัย – Aristotle


We should not give up and we should not allow the problem to defeat us.
เราไม่ควรยอมแพ้และไม่ควรปล่อยให้ปัญหามันชนะเราได้ – APJ Abdul Kalam


Never let go of your dream.
อย่าละทิ้งความฝันของคุณ – tonamorn


None of us knows what might happen even the next minute, yet still we go forward.Because we trust.
ไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแม้ในนาทีถัดไป แต่เราก็ยังจะเดินหน้าต่อไป เพราะเรามีความเชื่อ – Paulo Coehlo


I know I’m not the best but I’m trying my best.
ฉันรู้ว่าฉันไม่ได้ดีที่สุด แต่ฉันจะพยายามทำให้ดีที่สุด – tonamorn


Keep looking up… that’s the secret of life.
ค้นหามันต่อไป…นั่นคือความลับของชีวิต – Snoopy


Life is our own design.
ชีวิตเรา เราก็ออกแบบเอง


The best way to find out if you can trust somebody is to trust them.
วิธีที่ดีที่สุดในการค้นหาว่าคุณสามารถเชื่อใจใครสักคนได้หรือไม่ ก็คือการไว้ใจพวกเขา – Ernest Hemingway


Be just before you are generous.
จงทำในสิ่งที่ควรทำ ก่อนที่จะทำในสิ่งที่อยากทำ


After all, all knowledge simply means self-knowledge.
ท้ายที่สุดแล้ว ความรู้ทั้งหมด ก็จะหมายถึงความรู้ในตัวตนของเราเอง


Not everything will go as you expect in your life.This is why you need to drop expectations, and go with the flow of life.
ในเมื่อชีวิตไม่มีอะไรเป็นอย่างที่เราคาดหวังซะทุกอย่าง นั่นคือเหตุผลที่คนเราต้องลดความคาดหวังลงบ้าง แล้วปล่อยชีวิตให้ไหลไปตามกระแสของมัน


don’t think too much, just do it.
อย่าไปคิดอะไรเยอะแยะมากมาย ก็แค่ลงมือทำ


Remember no man is really defeated unless he is discouraged.
จำไว้ว่าไม่มีใครพ่ายแพ้จริงๆหรอกนะ เว้นแต่ว่าเขาจะหมดกำลังใจไปแล้ว


Whatever you are, be a good one.
ไม่ว่าคุณจะเป็นอะไรก็ตาม จงเก่งในสิ่งที่คุณเป็นให้ได้ – Abraham Lincoln


Be happy for this moment.This moment is your life.
จงมีความสุขในช่วงเวลานี้ .. ช่วงเวลานี้คือชีวิตของคุณแล้ว -Omar Khayyam


Life is a question and how we live it is our answer.
ชีวิตคือคำถามและวิธีที่เราใช้ชีวิตจะเป็นคำตอบ – Gary Keller


It is better to be hated for what you are than to be loved for what you are not.
มันจะดีกว่า ถ้าคุณเกลียดในสิ่งที่คุณเป็นอยู่ มากกว่าที่จะรักในสิ่งที่มันไม่ใช่คุณ – Andre Gide


To be happy we must not be too concerned with others.
เราจะมีความสุขได้ .. โดยที่เราต้องไม่เกี่ยวข้องกับคนอื่นมากจนเกินไป – Albert Camus


I have learned that to be with those I like is enough.
ฉันได้เรียนรู้ว่า การอยู่กับคนที่ฉันชอบมันก็เพียงพอแล้ว – Walt Whitman


Dare to reach out your hand into the darkness, to pull another hand into the light.
จงกล้าที่ยื่นมือเข้าไปในความมืด เพื่อฉุดดึงใครคนหนึ่งออกมาสู่แสงสว่าง – Norman B.Rice


My mind’s my area.
ใจของเรา ก็คือพื้นที่ของเรา


Life isn’t as easy as it seems,but its not as difficult as we think.
ชีวิตไม่ได้ง่ายเหมือนที่เราเห็น แต่มันก็ไม่ได้ยากเหมือนที่เราคิดหรอก


Remember that the happiest people are not those getting more, but those giving more.
จำไว้ว่าคนที่มีความสุขที่สุดไม่ใช่ผู้รับ แต่คือผู้ให้ – Jackson Brown, Jr.


Twenty years from now you will be more disappointed by the things that you didn’t do than by the ones you did do.
ยี่สิบปีต่อจากนี้ คุณจะผิดหวังกับสิ่งที่คุณไม่ได้ทำ มากกว่าสิ่งที่คุณทำ – Mark Twain


If you obey all the rules you miss all the fun.
หากคุณต้องทำตามกฎระเบียบไปหมดทุกอย่าง คุณจะพลาดความสนุก – Katharine Hepburn


Some people dream of success, while other people get up every morning and make it happen.
บางคนได้แต่ฝันถึงความสำเร็จ ในขณะที่คนอื่นๆ เมื่อตื่นขึ้นมาในทุก ๆ เช้า เขาจะลงมือทำ – Wayne Huizenga


It’s hard asking someone with a broken heart to fall in love again.
มันเป็นเรื่องที่ยากอยู่นะ ที่จะขอให้คนที่เค้าหัวใจสลาย มีความรักอีกครั้ง – Eric Kripke


We live in an imperfect world, and imperfect people surround us every day.
เราอาศัยอยู่ในโลกที่ไม่สมบูรณ์ และก็ผู้คนที่ไม่สมบูรณ์นั่นแหละที่รายล้อมเราอยู่ทุกวัน – Joyce Meyer


Our entire life – consists ultimately in accepting ourselves as we are.
ชีวิตทั้งชีวิตของเรา – ในท้ายที่สุดก็คือการยอมรับตัวเองในแบบที่เราเป็นนั่นแหละ – Jean Anouilh


Sometimes you don’t have to say anything.Silence speaks it all.
บางครั้งคุณก็ไม่จำเป็นต้องพูดอะไรหรอกนะ ความเงียบมันจะพูดเองทั้งหมด – Disha Patani


Life isn’t black and white. It’s a million gray areas, don’t you find?
ชีวิตไม่ใช่สีขาวและสีดำ มันคือพื้นที่สีเทานับล้านที่คุณหามันไม่เจอหรอก – Ridley Scott


Hold fast to dreams, for if dreams die, life is a broken-winged bird that cannot fly.
ยึดมั่นในความฝัน เพราะหากความฝันมันตายไป ชีวิตก็เหมือนกับนกปีกหักที่บินไม่ได้ – Langston Hughes


Do what you need to do and enjoy life as it happens.
ทำในสิ่งที่คุณต้องทำและสนุกกับชีวิตในแบบที่มันเกิดขึ้นนั่นแหละ – John Scalzi


Lie to me once and it will never be the same again.
โกหกฉันเพียงแค่ครั้งเดียว มันก็จะไม่มีวันเหมือนเดิมอีก – tonamorn


Experience tells you what to do; Confidence allows you to do it.
ประสบการณ์จะทำให้คุณรู้ว่าคุณควรทำอะไร แต่ความมั่นใจจะทำให้คุณกล้าลงมือทำ


source : https://twitter.com/siamzoneza


เรื่องที่เกี่ยวข้อง (คลิก!!)