วันอาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2567

ข้อมูลการท่องเที่ยว จังหวัดอยุธยา

14 มิ.ย. 2017
4004

 

คำขวัญจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่น้ำ เลิศล้ำกานท์กวี คนดีศรีอยุธยา

 

 

แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดอยุธยา

 

 

ที่มาภาพ : http://www.hotsocialtoday.com