วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2567

29 (แคปชั่น)คำคมภาษาอังกฤษ ความหมายดี ๆ จาก Twitter (ชุดที่ 6)

29 คำคมภาษาอังกฤษ ความหมายดี ๆ (ชุดที่ 6)

Even if you fall down, you’re still moving forward.
แม้ว่าคุณจะล้มลง แต่คุณก็ต้องเดินหน้าต่อไป

If my life is going to mean anything, I have to live it myself.
ถ้าชีวิตของฉันจะหมายถึงอะไรก็ตาม ฉันก็ต้องใช้ชีวิตตัวเองอยู่ดี? Rick Riordan

What we really are matters more than what other people think of us.
สิ่งที่เราเป็นอยู่ สำคัญมากกว่าสิ่งที่คนอื่นคิดกับเรา – Jawaharlal Nehru

What would life be if we had no courage to attempt anything?
ชีวิตจะเป็นอย่างไร ถ้าเราไม่มีความกล้าที่จะลองทำอะไรเลย – Vincent van Gogh

Our greatest weakness lies in giving up.The most certain way to succeed is always to try just one more time.
จุดอ่อนที่สุดของคนเราก็คือการยอมแพ้ ดังนั้นวิธีที่เราจะประสบความสำเร็จได้ดีที่สุดก็คือ จงพยายามอีกครั้งหนึ่งเสมอ-Thomas A. Edison

You are never too old to set another goal or to dream a new dream.
คุณไม่ได้แก่จนเกินไปที่จะตั้งเป้าหมายหรือมีความฝันใหม่ ๆ หรอกนะ – Les Brown

Nobody realizes that some people expend tremendous energy merely to be normal.
ไม่มีใครรู้หรอกว่า บางคนเค้าต้องใช้พลังงานมากมายแค่ไหนเพื่อทำให้ทุกอย่างเป็นปกติ – Albert Camus

You just can’t beat the person who never gives up.
คุณไม่สามารถเอาชนะใครก็ตามที่ไม่เคยยอมแพ้ได้หรอก – Babe Ruth

Never retreat. Never explain. Get it done and let them howl.
ไม่ต้องหนี ไม่ต้องอธิบาย จงรับมันไว้ และปล่อยให้พวกเขาพูดกันไปเถอะ – Benjamin Jowett

The people who influence you are the people who believe in you.
คนที่มีอิทธิพลต่อคุณ คือคนที่เชื่อในตัวคุณ – Henry Drummond

Don’t waste your time with explanations: people only hear what they want to hear.
อย่าไปเสียเวลากับคำอธิบาย: คนเราก็มักอยากได้ยินสิ่งที่เค้าอยากได้ยินเท่านั้นเอง – Paulo Coelho

No persons are more frequently wrong, than those who will not admit they are wrong.
ไม่มีคนใดที่จะผิดพลาดบ่อยไปกว่า คนที่ไม่ยอมรับว่าตัวเองผิดเลย – Francois de La Rochefoucauld

Time is always too short for those who need it.
เวลามักสั้นเสมอสำหรับผู้ที่ต้องการเวลา.

Better to get hurt by the truth than comforted with a lie.
เจ็บปวดจากการรับรู้ความจริง ดีกว่าปลอบโยนด้วยการโกหก – Khaled Hosseini

Be gentle to all and stern with yourself.
จงอ่อนโยนต่อทุกคนและเข้มงวดกับตัวเอง – Saint Teresa of Avila

The past has no power over the present moment.
อดีตไม่มีอำนาจเหนือช่วงเวลาปัจจุบัน – Eckhart Tolle

If you can dream it, you can do it.
หากคุณมีฝันคุณต้องทำมันให้ได้ – Walt Disney

We have to dare to be ourselves, however frightening or strange that self may prove to be.
เราต้องกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเอง อาจจะดูน่ากลัวหรือแปลกไปบ้าง แต่มันก็พิสูจน์ได้ว่าคือตัวเรา – May Sarton

When you have lost hope, you have lost everything. So it’s the reason we should always have hope.
เมื่อคุณสูญเสียความหวังคุณจะสูญเสียทุกสิ่ง ดังนั้นมันจึงเป็นเหตุผลว่าเราควรมีความหวังอยู่เสมอ

Life is too short to waste your time on people who don’t respect, appreciate, and value you.”
ชีวิตมันสั้นเกินกว่าที่จะเสียเวลาให้กับใครก็ตามที่ไม่เห็นคุณค่าในตัวคุณ – Roy T. Bennett, The Light in the Heart

A friend is someone who knows all about you and still loves you.
เพื่อน คือใครสักคนที่รู้จักคุณดีและเขายังรักคุณอยู่เสมอ – Elbert Hubbard

Wanting to be someone else is a waste of the person you are.
การอยากเป็นคนอื่น มันทำให้คุณสูญเสียสิ่งที่คุณเป็น – Marilyn Monroe

Blessed is he who expects nothing, for he shall never be disappointed.
คนที่มีความสุขคือ .. คนที่ไม่คาดหวังอะไรเลยเพราะเขาจะไม่มีวันผิดหวัง – Alexander Pope

Ambition is the last refuge of the failure.
ความทะเยอทะยานเป็นที่พึ่งสุดท้ายของความล้มเหลว – Oscar Wilde

“Don’t think or judge, just listen.”
อย่าคิดหรือตัดสินอะไรก็ตามเพียงแค่การฟังอย่างเดียว – Sarah Dessen

“If you want to be happy, do not dwell in the past, do not worry about the future, focus on living fully in the present.”
ถ้าคุณอยากมีความสุข อย่ายึดติดอยู่กับอดีต อย่าไปกังวลเกี่ยวกับอนาคต แล้วใช้ชีวิตในปัจจุบันให้เต็มที่ – Roy T. Bennett

If you fell down yesterday, stand up today.
หากเมื่อวานนี้คุณล้มลง วันนี้คุณต้องยืนขึ้นให้ได้ – HG Wells

The best thinking has been done in solitude.The worst has been done in turmoil.
ความคิดที่ดีที่สุดเกิดขึ้นท่ามกลางความสันโดษ สิ่งที่เลวร้ายที่สุดเกิดขึ้นท่ามกลางความวุ่นวาย – Thomas A. Edison

To be a good loser is to learn how to win.
การเป็นผู้แพ้ที่ดี ก็คือการเรียนรู้วิธีที่จะชนะ – Carl Sandburg

รวมคำคมภาษาอังกฤษทั้งหมด คลิก!!

20 คำคมภาษาอังกฤษความหมายดี ๆ จาก Twitter (ชุดที่ 1)
24 คำคมภาษาอังกฤษความหมายดี ๆ จาก Twitter (ชุดที่ 2)
27 คำคมภาษาอังกฤษความหมายดี ๆ จาก Twitter (ชุดที่ 3)
39 คำคมภาษาอังกฤษความหมายดี ๆ จาก Twitter (ชุดที่ 4)
27 คำคมภาษาอังกฤษความหมายดี ๆ จาก Twitter (ชุดที่ 5)

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
50 คําคมชีวิตคิดบวก ภาษาอังกฤษสั้นๆ (Don’t give up on your dreams so soon.อย่าล้มเลิกความฝันเร็วเกินไป) Ep.62
40 แคปชั่นชีวิตภาษาอังกฤษ (Life is a game-play it. ชีวิตคือเกม จงเล่นมัน) Ep.58
30 (แคปชั่น) คำคมภาษาอังกฤษ คิดบวก ความหมายดีๆ (You can change.คุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้) Ep.57
73 (แคปชั่น) ให้กำลังใจ คำคมภาษาอังกฤษสั้น ๆ (Not everyone is sincere at all times. ไม่ใช่ทุกคนที่จริงใจตลอดเวลา) Ep.50
40 (แคปชั่น) คำคมภาษาอังกฤษความหมายดี ๆ (Hard is not impossible.ยากไม่ใช่เป็นไปไม่ได้) Ep.49
48 (แคปชั่น)คําคมภาษาอังกฤษ ชีวิตคิดบวก (You need to stay strong.คุณจำเป็นต้องเข้มแข็ง) Ep.48