วันอาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2567

25 (แคปชั่น)คำคมภาษาอังกฤษ ความหมายดี ๆ จาก Twitter (ชุดที่7)

25 คำคมภาษาอังกฤษ ความหมายดี ๆ  (ชุดที่7)

Only do what your heart tells you.
จงทำในสิ่งที่หัวใจของคุณบอกคุณ – Princess Diana

If you think you can do it, you can.
หากคุณคิดว่าคุณทำได้ คุณก็จะทำได้นั่นแหละ – John Burroughs

It always seems impossible until it’s done.
มันดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้จนกระทั่งมันจะสำเร็จ. – Nelson Mandela

You have to learn the rules of the game.And then you have to play better than anyone else.
คุณต้องเรียนรู้กฎของเกมนั้นก่อน และจากนั้นคุณต้องเล่นได้ดีกว่าคนอื่น – Unknown

In order to succeed, we must first believe that we can.
เพื่อที่จะประสบความสำเร็จ เราต้องมีความเชื่อก่อนเป็นอันดับแรกว่าเราทำได้ – Nikos Kazantzakis

May you live every day of your life.
ขอให้คุณใช้ชีวิตทุกวัน – Jonathan Swift

“Though nobody can go back and make a new beginning… Anyone can start over and make a new ending.”
แม้ว่าจะไม่มีใครสย้อนกลับไปเริ่มต้นใหม่ได้ แต่ทุกคนสามารถเริ่มต้นใหม่และสร้างตอนจบเองได้ – Chico Xavier

There’s a way to do it better – find it.
วิธีที่จะทำให้ดีขึ้นได้มากกว่านั้นคือ – ค้นหามัน – Thomas A. Edison

If you want something you never had, you have to do something you’ve never done.
หากคุณต้องการสิ่งที่คุณไม่เคยมี คุณก็ต้องทำในสิ่งที่คุณไม่เคยทำ – Thomas Jefferson

Sometimes the questions are complicated and the answers are simple.
บางครั้งคำถามมักจะมีความซับซ้อนและคำตอบนั้นง่ายนิดเดียว – Dr. Seuss

One of the advantages of being disorganized is that one is always having surprising discoveries.
ข้อดีอย่างหนึ่งของความไม่เป็นระเบียบ ก็คือการที่จะได้ค้นพบที่น่าประหลาดใจอยู่เสมอ – A.A. Milne

Yesterday is gone.Tomorrow has not yet come.We have only today.Let us begin.
เมื่อวานนี้มันหายไปแล้ว พรุ่งนี้ก็ยังมาไม่ถึง เรามีเพียงวันนี้ มาเริ่มต้นใหม่กันเถอะ! – Mother Theresa

“You can have it all.Just not all at once.”
คุณจะมีทุกอย่างทั้งหมด ในครั้งเดียวไม่ได้ – Oprah Winfrey

“They always say time changes things, but you actually have to change them yourself.”
พวกเขามักจะพูดว่า เวลาเปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ แต่จริง ๆ แล้ว คุณต้องเปลี่ยนตัวเอง – Andy Warhol

“Never waste a minute thinking about people you don’t like.”
อย่าเสียเวลาคิดถึงคนที่คุณไม่ชอบ – Dwight D. Eisenhower

“The first duty of a man is to think for himself”
หน้าที่แรกของมนุษย์ คือ คิดด้วยตัวเอง – Jose Marti

“Oft hope is born when all is forlorn.”
บ่อยครั้งที่ความหวังมักจะเกิดขึ้น .. เมื่อหมดหวัง – J.R.R. Tolkien, The Return of the King

“The future starts today, not tomorrow.”
อนาคตเริ่มต้นวันนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้ – Pope John Paul II

“There’s no advantage to hurrying through life.”
ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะต้องเร่งรีบตลอดชีวิต – Masashi Kishimoto

“Time is precious, but truth is more precious than time.”
เวลามีค่า แต่ความจริงมีค่ายิ่งกว่าเวลา – Benjamin Disraeli

A friend is one who walks in when other walk out.
เพื่อนคือคนที่เดินเข้ามาหา ในขณะที่คนอื่นจากไป

Friend like poem, you may never fully understand them, but you’ll always love them.
เพื่อนเหมือนกับ บทกวี คุณอาจจะไม่เข้าใจมันทั้งหมด แต่คุณจะรักมันเสมอ

“The trouble is if you don’t spend your life yourself, other people spend it for you.”
ปัญหาคือถ้าคุณไม่ใช้ชีวิตของคุณเองคนอื่นก็ใช้แทนคุณ – Peter Shaffer

Everyone is friend, until they prove otherwise
ทุกคนคือเพื่อน จนกระทั่งพวกเขาแสดงให้เห็นว่าเป็นอื่น

A mad man is not responsible for his actions.
คนบ้าไม่ต้องรับผิดชอบในการกระทำของเขา – ANiiNooN

รวมคำคมภาษาอังกฤษทั้งหมด คลิก!!

28 คำคมภาษาอังกฤษ ความหมายดี ๆ จาก Twitter (ชุดที่ 11)

32 คำคมภาษาอังกฤษ ความหมายดี ๆ จาก Twitter (ชุดที่ 12)

44 คำคมภาษาอังกฤษ ความหมายดี ๆ จาก Twitter (ชุดที่ 13)

27 คำคมภาษาอังกฤษ ความหมายดี ๆ จาก Twitter (ชุดที่ 14)

26 คำคมภาษาอังกฤษ ความหมายดี ๆ จาก Twitter (ชุดที่ 15)

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
50 คําคมชีวิตคิดบวก ภาษาอังกฤษสั้นๆ (Don’t give up on your dreams so soon.อย่าล้มเลิกความฝันเร็วเกินไป) Ep.62
40 แคปชั่นชีวิตภาษาอังกฤษ (Life is a game-play it. ชีวิตคือเกม จงเล่นมัน) Ep.58
30 (แคปชั่น) คำคมภาษาอังกฤษ คิดบวก ความหมายดีๆ (You can change.คุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้) Ep.57
73 (แคปชั่น) ให้กำลังใจ คำคมภาษาอังกฤษสั้น ๆ (Not everyone is sincere at all times. ไม่ใช่ทุกคนที่จริงใจตลอดเวลา) Ep.50
40 (แคปชั่น) คำคมภาษาอังกฤษความหมายดี ๆ (Hard is not impossible.ยากไม่ใช่เป็นไปไม่ได้) Ep.49
48 (แคปชั่น)คําคมภาษาอังกฤษ ชีวิตคิดบวก (You need to stay strong.คุณจำเป็นต้องเข้มแข็ง) Ep.48