วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2567

ทำความรู้จักคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)

ส่วนประกอบสำคัญ ที่เป็นสิ่งที่ใช้ในการรับน้ำหนักและประกอบกันเป็นโครงสร้างบ้านเพื่อรับแรง เราจะเรียกว่าคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยแยกออกเป็น คอนกรีตเสริมเหล็กที่เอามารวมอยู่ด้วยกัน ที่นำมาใช้เป็นวัสดุในการทำโครงสร้างของฐานราก เสา คาน พื้น ตามที่วิศวกรผู้ออกแบบหน้าตัด ความกว้างยาวของโครงสร้างในแต่ละส่วน เจ้าของบ้านจึงจำเป็นต้องทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคอนกรีตเสริมเหล็กไว้บ้าง

 

คอนกรีต เป็นสิ่งที่ผสมด้วยปูนซีเมนต์ ทราย หิน กรวด น้ำ และได้รับการบ่มด้วยความชื้นจนมีความแข็งแรงตามที่ต้องการ

 

 

การผสมคอนกรีต จะต้องมีส่วนผสมที่เหมาะกับงานที่ใช้ ผสมกันให้มีความเหลวพอตัวกับความแข็งแรงตามที่ต้องการ ต้องผสมด้วยเครื่องผสมคอนกรีต ดังนั้น การก่อสร้างบ้าน เราควรที่จะต้องเลือกผู้รับเหมาที่มีความพร้อม ในเรื่องของเครื่องมือ สำหรับความแข็งแรงของคอนกรีต จะใช้เกณฑ์ความแข็งแรงของคอนกรีตที่อายุ 7 วันและ 28 วัน เป็นเกณฑ์ทั่วไปการทดสอบความแข็งแรง โดยจะมีเครื่องมือเฉพาะทำการทดสอบ สำหรับการก่อสร้างบ้านพักอาศัยโดยทั่วไป มักไม่ได้ทดสอบกัน แต่ก็ไม่ใช่เรื่องผิดพลาด เพียงแต่เจ้าของบ้านจะต้องเลือกใช้ปูนปอร์ตแลนด์เท่านั้น

 

คุณสมบัติของปูนซีเมนต์สำหรับส่วนประกอบของคอนกรีตเสริมเหล็กมีดังต่อไปนี้

ปูนซีเมนต์ : สำหรับงานโครงสร้างทั้งหมด ให้ใช้ปูนซีเมนต์ชนิดปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือ มอก.

ทราย : ทรายที่ใช้สำหรับเป็นส่วนประกอบของคอนกรีต ต้องเป็นทรายธรรมชาติ มีลักษณะเม็ดไปในทางจัตุรัส แข็ง ทนทาน สะอาด ไม่มีสิ่งสกปรกเจือปน

หินย่อย : ควรมีลักษณะเม็ดไปทางเหลี่ยมมุม และจะต้องเป็นก้อนแข็งแรงไม่ผุ ถ้ามีฝุ่นดินหรือสิ่งสกปรกเจือปน ต้องนำไปล้างน้ำให้สะอาด เมื่อผสมอยู่ในคอนกรีต จะช่วยให้การเทคอนกรีตทำได้ง่าย แต่ก็ควรมีส่วนผสมไม่มากจนเกินไป ซึ่งจะทำให้ความสามารถในการรับน้ำหนักน้อยลง

น้ำ : น้ำที่ใช้ผสมคอนกรีตจะต้องสะอาด และปราศจากสารเจือปน เช่น น้ำมัน กรด ด่าง เกลืออินทรีย์

เหล็กเสริม : เหล็กเป็นองค์ประกอบหลักเช่นกัน การจะเสริมเหล็กขนาดและจำนวนเท่าใด ควรเป็นไปตามที่วิศวกรกำหนด เหล็กที่นำมาใช้ต้องเป็นเหล็กเส้น ไม่มีสนิมกร่อนหรือน้ำมันจับเกาะ ไม่หักงอ เป็นชนิดที่ตรงกับที่ระบุไว้ในแบบแปลน ซึ่งอาจจะเป็นเหล็กหรือเหล็กข้ออ้อย ขนาดระยะห่างและจำนวนของเหล็กเสริม เป็นสิ่งที่เราต้องใส่ใจอย่างมาก และต้องตรวจสอบก่อนที่ผู้รับเหมาจะเทคอนกรีตทุกครั้ง