วันพุธ, 26 กุมภาพันธ์ 2563

23 คำคมภาษาอังกฤษ ความหมายดี ๆ จาก Twitter (ชุดที่ 10)

23 คำคมภาษาอังกฤษ ความหมายดี ๆ จาก Twitter (ชุดที่ 10)

 

 

“Time moves slowly, but passes quickly.”
เวลาเป็นสิ่งที่เคลื่อนไหวช้า แต่มันผ่านไปอย่างรวดเร็ว – Alice Walker, The Color Purple


“Everything changed the day she figured out there was exactly enough time for the important things in her life.”
ทุกสิ่งเปลี่ยนไปในวันที่เธอคิดว่ามีเวลาเพียงพอสำหรับสิ่งสำคัญในชีวิตของเธอ – Brian Andreas


“Respect other people’s feelings. It might mean nothing to you, but it could mean everything to them.”
เคารพความรู้สึกของคนอื่น มันอาจไม่ได้มีความหมายอะไรสำหรับคุณ แต่อาจมีความหมายสำหรับพวกเขา – Roy T. Bennett


“Instead of worrying about what you cannot control, shift your energy to what you can create.”
แทนที่จะกังวลเกี่ยวกับสิ่งที่คุณไม่สามารถควบคุมได้ ให้เปลี่ยนพลังงานของคุณไปเป็นสิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ – Roy T. Bennett


“What you do makes a difference, and you have to decide what kind of difference you want to make.”
สิ่งที่คุณทำสร้างความแตกต่างและคุณต้องตัดสินใจว่าต้องการสร้างความแตกต่างแบบใด-Jane Goodall


“Don’t live someone else’s life, incubate your own style”
อย่าใช้ชีวิตของคนอื่นมาใช้เป็นสไตล์ของคุณเอง – Myra Yadav


“Being Creative is not a hobbie, it’s a way of life!”
การมีความคิดสร้างสรรค์ไม่ใช่งานอดิเรก .. มันเป็นวิถีชีวิต! – Andre Ellison


Try not to judge others in what you don’t know.
พยายามอย่าตัดสินคนอื่นในสิ่งที่คุณเองก็ยังไม่รู้


“Sometimes the best solution is the most painful option”
บางครั้งทางออกที่ดีที่สุดคือตัวเลือกที่เจ็บปวดที่สุด – Dr. Jacinta Mpalyenkana


“When the going gets tough, put one foot in front of the other and just keep going.
เมื่อการเดินทางลำบาก ให้วางเท้าข้างหนึ่งไว้ข้างหน้าอีกข้าง แล้วเดินต่อไป อย่ายอมแพ้ – Roy T. Bennett


“Let the improvement of yourself keep you so busy that you have no time to criticize others.”
ให้การพัฒนาตัวเองทำให้คุณยุ่งจนไม่มีเวลาวิจารณ์คนอื่น – Roy T. Bennett, The Light in the Heart


“Be brave to stand for what you believe in even if you stand alone.”
จงกล้าที่จะยืนหยัดเพื่อสิ่งที่คุณเชื่อแม้จะยืนอยู่คนเดียวก็ตาม – Roy T. Bennett, The Light in the Heart


One of the most beautiful qualities of true friendship is to understand and to be understood.
หนึ่งในคุณสมบัติที่ดีที่สุดของมิตรภาพที่แท้จริงคือการเข้าใจและเข้าใจ – Lucius Annaeus Seneca


Walking with a friend in the dark is better than walking alone in the light.
การเดินกับเพื่อนในที่มืดดีกว่าการเดินคนเดียวในความสว่าง – Helen Keller


I have learned that friendship isn’t about who you’ve known the longest, it’s about who came and never left your side.
ฉันได้เรียนรู้ว่า มิตรภาพไม่ได้เกี่ยวกับคนที่รู้จักมานานที่สุด แต่เป็นเรื่องของคนที่มาและไม่เคยทิ้งกัน – Yolanda Hadid


“Everyone’s time is limited. What matters most is to focus on what matters most.”
เวลาของทุกคนมีจำกัด สิ่งสำคัญคือต้องให้ความสำคัญกับสิ่งที่สำคัญที่สุด – Roy T. Bennett


“Time and tide wait for no man.”
เวลาและกระแสน้ำไม่เคยรอใคร – Stephen King


“You need to make time for your family no matter what happens in your life”
คุณต้องให้เวลากับครอบครัว ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตของคุณ – Matthew Quick


“If you believe you can, you might.If you know you can, you will.”
ถ้าคุณเชื่อว่าทำได้คุณก็ทำได้ ถ้าคุณรู้ว่าคุณทำได้คุณก็จะทำ
– Steve Maraboli , Life, the Truth, and Being Free


“Success is getting what you want, happiness is wanting what you get”
ความสำเร็จคือการได้รับสิ่งที่คุณต้องการ ความสุขคือสิ่งที่คุณต้องการ – W. P. Kinsella


It is better to be envied than pitied.
ถูกมองอย่างอิจฉา ดีกว่าถูกมองอย่างสมเพช – ANiiNooN


One of the secrets to happiness is … Stop worrying about what other people think about us.
หนึ่งในเคล็ดลับของความสุขคือ … เลิกกังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรกับเรา


It’s a bad day ,Not a bad life
มันเป็นเพียงวันที่แย่ มันไม่ใช่ว่าชีวิตจะแย่ซะหน่อย


source : https://twitter.com/siamzoneza


อ่านคำคมภาษาอังกฤษเพิ่มเติม

https://www.siamzoneza.com/category/คำคมภาษาอังกฤษ/

29 คำคมภาษาอังกฤษ ความหมายดี ๆ จาก Twitter (ชุดที่ 6)
25 คำคมภาษาอังกฤษ ความหมายดี ๆ จาก Twitter (ชุดที่ 7)
20 คำคมภาษาอังกฤษ ความหมายดี ๆ จาก Twitter (ชุดที่ 8)
21 คำคมภาษาอังกฤษ ความหมายดี ๆ จาก Twitter (ชุดที่ 9)
23 คำคมภาษาอังกฤษ ความหมายดี ๆ จาก Twitter (ชุดที่ 10)