วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

3 ข้อควรระวังการปลูกต้นไม้ในบ้าน

หากอยากปลูกต้นไม้ในบ้านให้ถูกกายสบายใจ ต้องเตรียมความพร้อมของพี้นที่ก่อน เวลาปลูกบ้านเสร็จจะมีเศษหิน เศษทราย กองอยู่ในบริเวณที่คุณคิดจะปลูกต้นไม้เต็มไปหมด ซึ่งหากปล่อยทิ้งไว้ ไม่ขุดหรือเคลียร์พื้นที่ ต้นไม้ก็ไม่งอกงาม เวลาเดินเล่นในสนามหญ้าก็อาจมีเศษหินมาตําเท้าได้ อย่าลืมควบคุม และบอกให้ผู้ก่อสร้างทําความสะอาดด้วย

 

 

3 ข้อต่อไปนี้ เป็นแนวคิดและข้อควรระวังในการปลูกต้นไม้ที่พื้นดิน และบริเวณที่สูง

1.ปลูกต้นไม้ใหญ่ อย่าลืมค้ำยัน

ปัจจุบันนี้ การนําเอาต้นไม้ที่เจริญเติบโตแล้วย้ายมาปลูก กําลังเป็นที่นิยมมาก เพราะแม้จะมีราคาแพงกว่าต้นไม้ขนาดเล็ก ๆ แต่ก็เป็นการซื้อเวลาที่ดี แต่ปัญหาของต้นไม้ที่ปลูกแล้วโตเลยนี้ ก็คือการไม่มีรากแก้ว และมีรากฝอย สําหรับยึดเกาะดินน้อย ยามมีลมแรงกรรโชก ทําให้เอนเอียงล้มลงได้ จําเป็นที่ต้องจัดเตรียมค้ํายันลําต้นไม้เสมอ

 

ในกรณีที่เป็นต้นไม้ไม่ใหญ่นัก และยังอยู่ในกระถาง การปลูกระยะแรก ๆ แนะนําให้เพียงทุบก้นกระถางออกแล้วลงดิน ให้ปากกระถางเป็นตัวยึดเกาะดิน กันต้นไม้เอียงในระยะแรก เมื่อรากต้นไม้เดินดีแล้วจึงค่อยเอาส่วนปาก กระถางออก (การทําแบบนี้จะดีมากสําหรับการปลูกต้นไม้ใน Flower Bed บนอาคารสูง ๆ)

 

2.ปลูกต้นไม้บนดาดฟ้า ต้องเตรียมการไว้ให้ดี

การปลูกต้นไม้ไว้บนดาดฟ้า หรือที่เรียกภาษาฝรั่งว่า Floor Garden เป็นการเอาวิทยาการและเทคโนโลยีไปฝืนธรรมชาติอย่างหนึ่ง มีข้อควรคํานึงไว้สัก 5 เรื่องคือ

  1. แน่ใจว่าเตรียมโครงสร้างที่แข็งแรงเพียงพอไว้ เพราะโดยปกติของอาคารธรรมดาจะเตรียมโครงสร้างไว้รับน้ําหนักประมาณ 200-400 กิโลกรัม/ ตร.ม. แต่หากเป็นสวนลอยฟ้าน่าจะเตรียมไว้สัก 700-1,500 กิโลกรัม/ตร.ม.
  2. แน่ใจว่าเตรียมความลึกสําหรับดินและกรวดเอาไว้ ซึ่งน่าจะมีความหนาไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร (ดีที่สุดประมาณ 1.00 เมตร)
  3. แน่ใจว่าจัดเตรียมไว้สําหรับรดน้ำต้นไม้ และที่สําคัญที่สุดคือระบบระบายน้ำ ว่าจะต้องสะดวก และไม่อุดตัน
  4. แน่ใจว่าแม้จะมีลมแรงมากระทํา (บางที่อาจถึง 180 กิโลกรัม/ตร.ม.) ต้นไม้ที่ปลูกจะไม่ปลิวว่อน ขุดรากถอนโคน
  5. แน่ใจว่าคุณมีปัญญาขนต้นไม้-ดิน-กรวด ขึ้นไปปลูกและปรับปรุง

 

3.อยากปลูกต้นไม้บนตึก ต้องหมั่นดูแลเป็นพิเศษ

หากจะมีการปลูกต้นไม้บนอาคาร ต้องจําไว้เสมอว่าต้นไม้ทุกชนิดต้องการน้ำและการบํารุงรักษา ดังนั้นสิ่งที่ไม่น่าจะลืมก็คือ

  1. จะเอาน้ำที่ไหนมารด ไม่ใช่ต้องหิ้วกระป๋องน้ําผ่านห้องนอนที่ปูพรมให้สกปรกเลอะเทอะทุกวัน น่าจะเตรียมก๊อกน้ําเอาไว้รดน้ําด้วย
  2. เมื่อรดน้ําแล้ว น้ําที่ไหลออกจากกระบะต้นไม้จะไปทางไหน หากน้ําไม่มีทางออก รากก็จะเน่าตาย แต่หากน้ําออกได้แล้วไปลงท่อระบายทั่วไปที่ไม่ได้กันหรือเตรียมการไว้กันเศษดิน ท่อก็จะตัน (แล้วน้ําก็จะท่วม)
  3. กระบะต้นไม้จะต้องมีความชื้น (ไม่งั้นต้นไม้ตาย) หากกระบะต้นไม้ใช้ผนังเดียวกับผนังห้อง ความชื้นก็จะซึมผ่านผนังไปทําให้ผนังอีกด้านขึ้น เกิดราหรือสีลอก ดังนั้นน่าจะเตรียมวิธีการนี้ไว้ด้วยว่าไม่น่าจะใช้ผนังกระบะต้นไม้เป็นผนังเดียวกับผนังห้อง หรือแยกผนังออกจากกันและมีกันซึม
  4. เมื่อต้นไม้ต้องการบํารุงรักษา หรือหากตายไปก็ต้องเปลี่ยนต้นไม้ ทําให้ต้องมีพื้นที่หรือที่ยืนเพียงพอสําหรับจับต้องต้นไม้นั้นได้ อย่าวางเกะกะ หรือวางต้นไม้ที่ต้องเอื้อมตัวออกนอกตึกมากนัก

 

Source : ร้อยพันปัญหาในงานก่อสร้าง โดย : สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์