วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

ปัญหาการทรุดตัวของโครงสร้าง

ถนนทรุด พื้นแตก คานหัก ท่อแตก และอีกมากมาย มีคำถามว่าปัญหาเหล่านี้เกิดจากอะไรได้บ้าง? สาเหตุสําคัญสําหรับเหตุการณ์ที่กล่าวมานี้ ส่วนใหญ่มักจะเกิดจากการต่อเชื่อมโครงสร้างที่มีเข็มยาวไม่เท่ากัน หรือบางส่วนไม่มีเสาเข็มเลย เช่น ถนน หรือพื้น (บางส่วน) หรือคาน ที่ส่วนใหญ่ใช้บริเวณรอบนอกอาคาร ตอกเสาเข็มขนาดเล็ก นําไปเชื่อมต่อกับอาคารใหญ่ที่ใช้เสาเข็มขนาดใหญ่ จึงทำให้เกิดการทรุดตัวไม่เท่ากัน เกิดการฉีกขาด หักเสียหายได้

 

 

ในส่วนของห้องแถวทรุดตัว (พร้อม ๆ กับห้องข้างเคียง) หากถามว่าจะแก้ไขอย่างไรดี คำตอบคือ ทางที่ดีไม่ต้องแก้ไขอะไรเลย หากการทรุดตัวนั้นไม่เป็นอันตราย แต่หากจะแก้ไขต้องชวนเพื่อนบ้านทั้งหมดแก้ไขไปพร้อมกันด้วย ถ้าท่านแก้ไขไม่ให้อาคารท่านทรุดคนเดียว ในขณะที่คนอื่นเขายังทรุดอยู่ ห้องแถวนั้นจะมีโครงสร้างต่อกันและร่วมกัน การแก้การทรุดห้องเดียว จะทําให้ระบบโครงสร้างที่ร่วมกันอยู่นั้นสับสนวุ่นวาย ซึ่งท่านจะทําให้บ้านคนอื่นพังได้ เมื่อบ้านเขาพังแล้ว ก็อาจจะมาถึงบ้านท่านพังต่อไปภายหลัง

 

Tip : การเลือกใช้ปูนเสือ ปูนช้าง ต้องใช้ให้ถูกต้อง

คนทั่วไปส่วนใหญ่ ไม่ค่อยสนใจว่าปูนซีเมนต์ทั่วไปนั้นมี 2 ชนิด ชนิดแรก เรียกว่า ปูน Portland Cement (เช่นตราข้าง ตราพญานาค ตราดอกจิก) ซึ่งใช้ทําโครงสร้าง มีกําลังอัดสูงเข้มแข็งกว่าปูนแบบที่สอง หรือที่เรียกว่าปูน Silica Cement (เช่น ตราเสือ ตรางูเห่า ตรานกอินทรีย์) ซึ่งมีกําลังอัดน้อย ซึ่งจะใช้สําหรับงานก่ออิฐ หรืองานฉาบปูนเท่านั้น

 

วิศวกรโดยส่วนใหญ่จะคํานวณโครงสร้างโดยใช้มาตรฐานกําลังอัดของ Portland Cement พอมาทําจริงๆ หากผู้ก่อสร้างใช้ปูน Silica Cememt ซึ่งแข็งแรงน้อยกว่า โครงสร้างของคุณก็จะไม่แข็งแรง ดังนั้นก่อนการก่อสร้าง ตรวจหรือถามผู้ออกแบบสักนิดว่า เขาออกแบบว่าให้ใช้ปูนชนิดใด หากรายการใดใช้ปูนผิดอาจเข้าข่ายโกงได้ เจ้าของบ้านควรตรวจสอบให้ละเอียด เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาต่าง ๆ ขึ้นมาภายหลังได้

 

Source : ร้อยพันปัญหาในงานก่อสร้าง โดย : สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์