วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

(ฮวงจุ้ย) 6 รูปทรงบ้าน ที่ส่งผลร้ายและไม่ควรสร้าง

โดยส่วนใหญ่แล้ว บ้านที่มีรูปทรงค่อนข้างแปลก หรือไม่ค่อยจะเหมือนชาวบ้าน ทางฮวงจุ้ยมักจะบอกว่าไม่ดี ความหมายคือไม่ควรสร้างเป็นบ้านอยู่อาศัยเลยด้วยซ้ำไป 6 รูปทรงบ้านต่อไปนี้คือรูปทรงบ้านที่ส่งผลร้าย

 

 

1.บ้านรูปสามเหลี่ยม

บ้านที่ด้านหน้ากว้างมาก ด้านหลังแคบจนมองคล้ายเป็นรูปสามเหลี่ยม เป็นลักษณะที่ร้ายมากในทางฮวงจุ้ย ในตําราบอกว่า บ้านนั้นจะประสบเคราะห์กรรมไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ถ้าเจ็บป่วยก็เป็นโรคร้ายที่รุนแรงจนรักษาไม่ได้ ถ้าเป็นเรื่องการงานก็อาจถึงขั้นล้มละลายได้

 

2.บ้านรูปมีดปังตอ

ลักษณะบ้านแบบนี้ จะส่งผลร้ายในเรื่องของอุบัติเหตุ เลือดตกยางออก คดีความ การดําเนินชีวิตของคนในบ้าน จะเต็มไปด้วยความเสี่ยงอยู่ตลอดเวลา ยิ่งห้องนอนเจ้าของบ้าน อยู่ตรงคมมีดด้วยแล้ว ยิ่งส่งผลกระทบรุนแรงได้

 

3.บ้านรูปตัวแมลง

บ้านที่มองเห็นเสาลอยเต็มไปหมด ประเภทยกพื้นใต้ถุนสูง เสาจะเปรียบเหมือนขาของแมลง ในความหมายของฮวงจุ้ยจะบอกว่า บ้านนั้นจะประสบกับความยากลําบาก เหน็ดเหนื่อย อับโชค การดําเนินชีวิต เต็มไปด้วยความเสี่ยง ขาดความมั่นคงในชีวิต เพราะรากฐานบ้านไม่แน่นหนามั่นคงนั่นเอง

 

4.บ้านที่มีจั่วซ้อนกันมาก

ความหมายในทางฮวงจุ้ยบอกว่า บริวารจะแข็งกร้าว ลูกหลานจะไม่เชื่อฟังพ่อแม่ ญาติพี่น้องจะไม่ลงรอยกัน บ้านจะขาดความสามัคคี สามีภรรยาจะมีปากเสียงกัน กรณีนี้อาจจะหมายรวมถึง บ้านสองหลังที่ปลูกติดกัน แล้วหลังคาชนกันด้วย

 

5.บ้านรูปทรงด้านไม่เท่า

บ้านที่ไม่มีด้านใดด้านหนึ่งเท่ากันเลยทั้งสี่ด้าน ถือเป็นลักษณะประหลาด ในตําราฮวงจุ้ยบอกว่าวิบัติเลยทีเดียว

 

6.บ้านฐานเล็กตัวบ้านใหญ่

บ้านประเภทนี้ ถือว่าขาดความมั่นคง เจ้าของบ้านต้องแบกรับภาระไม่จบสิ้น มีเรื่องมีราวไม่หยุดหย่อน ซึ่งเป็นผลมาจากผู้อื่นหาเรื่องมาให้ หรือไม่ตัวเองก็ไปรับภาระคนอื่นมาโดยไม่รู้ตัว


 

ตามหลักฮวงจุ้ย ยังมีการพิจารณาในเรื่องของรูปทรงบ้านอีกลักษณะหนึ่ง ซึ่งเอาเรื่องของทิศทางเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย โดยในทางฮวงจุ้ยจะแบ่งรูปทรงของบ้านออกเป็น 2 ลักษณะ ตามธาตุทั้ง 5 คือ ธาตุน้ำ-ไม้-ไฟ-ดิน-ทอง รูปทรงทั้ง 5 จะต้องเหมาะกับทิศทางด้วย ในส่วนนี้จะเอารูปทรงบ้านที่ไม่ถูกกับทิศมาพูดถึง ว่าลักษณะไหนไม่ถูกกับทิศใด โดยแบ่งออกเป็น 5 ข้อหลักดังนี้

 

1.บ้านทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือบ้านทรงเตี้ยชั้นเดียว เป็นบ้านธาตุดิน จะห้ามอยู่ทางทิศตะวันออก หรือตะวันออกเฉียงใต้

2.บ้านทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า หรือบ้านทรงสูง เป็นบ้านธาตุไม้ จะห้ามอยู่ทางทิศตะวันตก หรือตะวันตกเฉียงเหนือ

3.บ้านทรงสามเหลี่ยม หรือบ้านที่มีจั่วสามเหลี่ยม เป็นบ้านธาตุไฟ จะห้ามอยู่ทางทิศเหนือ

4.บ้านทรงกลมมน หรือครึ่งวงกลม เป็นบ้านธาตุทอง จะห้ามอยู่ทางทิศใต้

5.บ้านทรงลูกคลื่น หรือบ้านที่ตกแต่งลวดลายเป็นลูกคลื่น เป็นบ้านธาตุน้ํา จะห้ามอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ หรือทิศตะวันตกเฉียงใต้

 

ทั้ง 5 ลักษณะนี้ ถือเป็นบ้านต้องห้าม เป็นบ้านล้มเหลวในทางฮวงจุ้ย ทิศที่กล่าวมานี้ เป็นทิศหลังบ้าน ย้ำว่า!! “เป็นทิศหลังบ้าน” เท่านั้น