วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

ตอบ 4 ข้อสงสัย สิทธิประกันสังคมการใช้สิทธิทันตกรรม

29 ก.ค. 2019
2631

 

1.กรณีที่ผู้ประกันตนไม่ได้ใช้เบิกสิทธิประโยชน์ทดแทน ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน ผ่าฟันคุด ในแต่ละปี สามารถสะสมสิทธิ ได้หรือไม่

คำตอบ :
กรณีถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน ผ่าฟันคุด สำนักงานประกันสังคมจะให้ใช้สิทธิเฉพาะปีต่อปีเท่านั้น ไม่สามารถสะสมสิทธิได้


2.หากมีการขูดหินปูนมาแล้วในระยะเวลา 3 เดือนต่อมา ต้องการขูดหินปูนอีกจะได้หรือไม่

คำตอบ :
กรณีขูดหินปูนแต่ละครั้งต้องเว้นระยะห่าง 6 เดือนก่อน จึงจะมีสิทธิการขูดหินปูนเพื่อเบิกในครั้งต่อไปได้


3.อาการปวดฟันสามารถใช้สิทธิประกันสังคมได้หรือไม่

คำตอบ :
หากปวดฟัน หรือมีอาการอักเสบติดเชื้อในช่องปาก ทำให้มีผลต่อระบบร่างกาย เช่น ทำให้ปวดศีรษะ คางทูม เหงือกบวม สามารถใช้สิทธิโรงพยาบาลตามสิทธิที่เลือก โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย


4.กรณีผู้ประกันตนที่เป็นผู้พิการเข้ารับบริการทันตกรรม สามารถยื่นเรื่องขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีทันตกรรมได้หรือไม่ อย่างไร

คำตอบ :
1. สำหรับผู้ประกันตนที่เป็นผู้พิการ เลือกใช้สิทธิสถานพยาบาลในโครงการประกันสังคม ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับบริการทันตกรรมในสถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชนก็ได้ โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด

 

2. สำหรับผู้ประกันตนที่เป็นผู้พิการ เลือกใช้สิทธิของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ผู้ประกันตนเข้ารับบริการทันตกรรมในสถานพยาบาลของรัฐ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด (สปสช.) จึงไม่สามารถยื่นเรื่องเบิกค่าใช้จ่ายกรณีทันตกรรมกับสำนักงานประกันสังคมได้


สายด่วนประกันสังคม สายด่วน 1506

Source : sso.go.th