วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

44 (แคปชั่น)คำคมภาษาอังกฤษ ความหมายดี ๆ จาก Twitter (ชุดที่ 13)

44 คำคมภาษาอังกฤษ สั้นๆ คำคมภาษาอังกฤษความหมายดี ๆ จาก Twitter (ชุดที่ 13)

If you aren’t grateful for what you already have, what makes you think you would be happy with more.”
หากคุณยังไม่รู้สึกขอบคุณในสิ่งที่คุณมี แล้วอะไรทำให้คุณคิดว่า คุณจะมีความสุขมากกว่านี้ – Roy T. Bennett

“The happiness of your life depends upon the quality of your thoughts.”
ความสุขในชีวิตของคุณ ขึ้นอยู่กับคุณภาพความคิดของคุณ – Marcus Aurelius

“Don’t waste your time in anger, regrets, worries, and grudges. Life is too short to be unhappy.”
อย่าเสียเวลาไปกับความโกรธ เสียใจและไม่พอใจ ชีวิตนั้นสั้นเกินกว่าที่จะไม่มีความสุข – Roy T. Bennett

Let no one ever come to you without leaving better and happier.
อย่าให้ใครเข้ามาหาคุณ โดยที่ไม่ได้ทำให้คุณดีขึ้นและมีความสุขมากขึ้น

To think only the best, to work only for the best, and to expect only the best.
คิดในสิ่งที่ดีที่สุด ทำงานให้ดีที่สุด และคาดหวังสิ่งที่ดีที่สุดเท่านั้นก็พอ

“Promise Yourself To be so strong that nothing can disturb your peace of mind.
สัญญากับตัวเอง ให้เข้มแข็งมากพอ จนไม่มีอะไรจะรบกวนความสงบของจิตใจได้

You will never be happy if you continue to search for what happiness consists of. You will never live if you are looking for the meaning of life.
คุณจะไม่มีวันมีความสุข ถ้าคุณค้นหาสิ่งที่มีความสุขต่อไป คุณจะไม่มีชีวิตหากคุณกำลังมองหาความหมายของชีวิต -Albert Camus

“It’s so hard to forget pain, but it’s even harder to remember feel good.
มันยากมากที่จะลืมความเจ็บปวด แต่มันก็ยากที่จะจำความรู้สึกที่ดีนั้นได้เช่นกัน

“For every minute you are angry you lose sixty seconds of happiness.”
ทุกนาทีที่คุณโกรธคุณจะสูญเสียความสุขไปหกสิบวินาที – Ralph Waldo Emerson

Wisdom comes from experience. Experience is often a result of lack of wisdom.
ความฉลาดเกิดจากประสบการณ์ และบ่อยครั้งที่ประสบการณ์นั้น ก็เกิดจากการขาดความฉลาด -Terry Pratchett

“Man may have discovered fire, but women discovered how to play with it.”
ผู้ชายอาจค้นพบไฟ แต่ผู้หญิงค้นพบวิธีเล่นกับมัน― Candace Bushnell

There are only two ways to live your life. One is as though nothing is a miracle. The other is as though everything is a miracle.
การใช้ชีวิตมีอยู่สองวิธี หนึ่งคือคิดว่าปาฏิหาริย์ไม่มีอยู่จริง สองคือคิดว่าทุกสิ่งคือปาฏิหาริย์ -Albert Einstein

“Never spend your money before you have it.”
อย่าใช้จ่ายเงินก่อนที่จะมี – Thomas Jefferson

“Trust yourself. You know more than you think you do.”
เชื่อมั่นในตัวเอง คุณรู้มากกว่าที่คุณคิด -Benjamin Spock

“There is nothing either good or bad, but thinking makes it so.”
ไม่มีอะไรดีหรือไม่ดี แต่การคิด ทำให้เป็นเช่นนั้น -William Shakespear, Hamlet

“Man is the only creature who refuses to be what he is.”
มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตเพียงคนเดียว ที่ปฏิเสธที่จะเป็นในสิ่งที่เขาเป็น -Albert Camus

“A day without laughter is a day wasted.”
วันที่ไร้เสียงหัวเราะนั้น เป็นวันที่สูญเปล่า -Nicolas Chamfort

แนะนำ : 80 แคปชั่นภาษาอังกฤษ

นะนำ : 40 แคปชั่นชีวิตคิดบวก

แนะนำ : 40 แคปชั่นเพื่อนแท้

“Two things are infinite: the universe and human stupidity;and I’m not sure about the universe.”
สองสิ่งที่ไม่มีที่สิ้นสุด คือจักรวาลและความโง่เขลาของมนุษย์ และฉันไม่แน่ใจเกี่ยวกับจักรวาล -Albert Einstein

We need never be hopeless.
เราไม่จำเป็นต้องสิ้นหวัง

“The best way to not feel hopeless is to get up and do something.Don’t wait for good things to happen to you.If you go out and make some good things happen, you will fill the world with hope, you will fill yourself with hope.”
วิธีที่ดีที่สุดที่จะไม่รู้สึกสิ้นหวังคือการลุกขึ้นและทำอะไรบางอย่าง อย่ารอให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณ ถ้าคุณออกไปและทำให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นคุณจะเติมโลกด้วยความหวังคุณจะเติมความหวังด้วยตัวเอง -Barack Obama

When you have lost hope, you have lost everything.
เมื่อคุณสูญเสียความหวังคุณจะสูญเสียทุกสิ่ง

“Do not spoil what you have by desiring what you have not.
อย่าทำลายสิ่งที่คุณมี โดยปรารถนาสิ่งที่คุณไม่มี -Epicurus

“This is where it all begins.Everything starts here, today.”
นี่คือจุดเริ่มต้นของทุกสิ่ง ทุกอย่างเริ่มต้นที่นี่ วันนี้ -David Nicholls, One Day

“Hope is a waking dream.”
ความหวังคือความฝันที่ตื่น -Aristotle

“We dream to give ourselves hope. To stop dreaming – well, that’s like saying you can never change your fate.”
เราใฝ่ฝันที่จะให้ความหวังกับตัวเอง หากหยุดฝัน ก็เหมือนกับการพูดว่า คุณไม่สามารถเปลี่ยนชะตากรรมของคุณได้ -Amy Tan

“We make a living by what we get, but we make a life by what we give.”
เราสร้างรายได้จากสิ่งที่เราได้รับ แต่เราสร้างชีวิตด้วยสิ่งที่เราให้ – Winston Churchill

It’s not what you look at that matters, it’s what you see.
มันไม่สําคัญว่าคุณจะมองอะไรอยู่ แต่อะไรคือสิ่งที่คุณเห็น -Henry David Thoreau

Anxiety does not empty tomorrow of its sorrows, but only empties today of its strength.
ความกังวล ไม่ได้ขจัดความทุกข์ของวันพรุ่งนี้ หากแต่ทําให้เรี่ยวแรง ของวันนี้หมดสิ้น -Charles Spurgeon

“Rich people have small TVs and big libraries, and poor people have small libraries and big TVs.”
คนรวยมีทีวีขนาดเล็กและห้องสมุดขนาดใหญ่ คนจนมีห้องสมุดขนาดเล็กและทีวีขนาดใหญ่ -Zig Ziglar

When we’re incomplete, we’re always searching for somebody to complete us.
เมื่อเราไม่สมบูรณ์แบบ เราจะค้นหาคนที่มาเติมเต็มให้กับเรา

I’ve been fighting to be who I am all my life.
ฉันจะต่อสู้ เพื่อที่จะเป็นตัวฉันไปตลอดชีวิต

When you stop expecting people to be perfect, you can like them for who they are.”
เมื่อคุณหยุดคาดหวัง ว่าคนอื่นจะต้องสมบูรณ์แบบ คุณก็จะชอบพวกเขา ในสิ่งที่พวกเขาเป็น -Donald Mille

We’re all seeking that special person who is right for us.
เราทุกคนต่างกำลังมองหาคนพิเศษที่เหมาะสมกับเรา

The meeting of two personalities is like the contact of two chemical substances: if there is any reaction, both are transformed.”
การพบกันของคนสองคน เป็นเหมือนการเชื่อมต่อของสารเคมีสองชนิด: หากมีปฏิกิริยาใด ๆ ทั้งสองจะเปลี่ยนไปทันที -Carl Gustav Jung

“Love is that condition in which the happiness of another person is essential to your own.”
ความรักคือ สภาวะที่ความสุขของคนอื่น ความสำคัญสำหรับคุณ -Robert A. Heinlein

“Never tell the truth to people who are not worthy of it.”
อย่าบอกความจริงกับคนที่ไม่คู่ควรกับมัน -Mark Twain

“Love is like the wind, you can’t see it but you can feel it.”
ความรักเป็นเหมือนลม คุณไม่สามารถมองเห็นได้ แต่คุณสามารถรู้สึกได้ -Nicholas Sparks

“Being deeply loved by someone gives you strength, while loving someone deeply gives you courage.”
การได้รับความรักจากใครบางคนทำให้คุณมีพลัง ในขณะที่การรักใครสักคน ทำให้คุณมีความกล้าหาญ -Lao Tzu

“If you tell the truth, you don’t have to remember anything.”
ถ้าคุณบอกความจริง คุณไม่ต้องจำอะไรเลย -Mark Twain

We spend too much time living in the ‘what if and need to learn to live in the ‘what is’
เราใช้เวลาเกือบทั้งชีวิตอยู่กับ “สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น” มากกว่าเรียนรู้ที่จะ ใช้ชีวิตกับ “สิ่งที่กําลังเกิดขึ้น” -Rev. Leroy Allison

You can have it all. Just not all at once.
คุณสามารถมีได้ทุกอย่าง แต่อาจจะไม่ใช่ในห้วงเวลาเดียวกัน -Oprah Winfrey

“Don’t let the fear of losing be greater than the excitement of winning.”
อย่าปล่อยให้การกลัวความพ่ายแพ้ ยิ่งใหญ่กว่าความตื่นเต้นในการชนะ – Robert Kiyosaki

Success isn’t measured by money or power or social rank.Success is measured by your discipline and inner peace.
ความสำเร็จไม่ได้วัดจากเงินหรืออำนาจหรืออันดับทางสังคม ความสำเร็จวัดจากวินัยและความสงบภายในของคุณ – Mike Ditka

รวมคำคมภาษาอังกฤษทั้งหมด คลิก!!

28 คำคมภาษาอังกฤษ ความหมายดี ๆ จาก Twitter (ชุดที่ 11)

32 คำคมภาษาอังกฤษ ความหมายดี ๆ จาก Twitter (ชุดที่ 12)

44 คำคมภาษาอังกฤษ ความหมายดี ๆ จาก Twitter (ชุดที่ 13)

27 คำคมภาษาอังกฤษ ความหมายดี ๆ จาก Twitter (ชุดที่ 14)

26 คำคมภาษาอังกฤษ ความหมายดี ๆ จาก Twitter (ชุดที่ 15)

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
50 คําคมชีวิตคิดบวก ภาษาอังกฤษสั้นๆ (Don’t give up on your dreams so soon.อย่าล้มเลิกความฝันเร็วเกินไป) Ep.62
40 แคปชั่นชีวิตภาษาอังกฤษ (Life is a game-play it. ชีวิตคือเกม จงเล่นมัน) Ep.58
30 (แคปชั่น) คำคมภาษาอังกฤษ คิดบวก ความหมายดีๆ (You can change.คุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้) Ep.57
73 (แคปชั่น) ให้กำลังใจ คำคมภาษาอังกฤษสั้น ๆ (Not everyone is sincere at all times. ไม่ใช่ทุกคนที่จริงใจตลอดเวลา) Ep.50
40 (แคปชั่น) คำคมภาษาอังกฤษความหมายดี ๆ (Hard is not impossible.ยากไม่ใช่เป็นไปไม่ได้) Ep.49
48 (แคปชั่น)คําคมภาษาอังกฤษ ชีวิตคิดบวก (You need to stay strong.คุณจำเป็นต้องเข้มแข็ง) Ep.48