วันพฤหัสบดี, 1 ตุลาคม 2563

27 คำคมภาษาอังกฤษ ความหมายดี ๆ จาก Twitter (ชุดที่ 14)

Success isn’t measured by money or power or social rank.Success is measured by your discipline and inner peace. -Mike Ditka
ความสำเร็จไม่ได้วัดจากเงินหรืออำนาจหรืออันดับทางสังคม ความสำเร็จวัดจากวินัยและความสงบภายในของคุณ

Don’t let the fear of losing be greater than the excitement of winning. -Robert Kiyosaki
อย่าปล่อยให้การกลัวความพ่ายแพ้ ยิ่งใหญ่กว่าความตื่นเต้นในการชนะ

You can have it all. Just not all at once. -Oprah Winfrey
คุณสามารถมีได้ทุกอย่าง แต่อาจจะไม่ใช่ในห้วงเวลาเดียวกัน

We spend too much time living in the ‘what if and need to learn to live in the ‘what is’. -Rev. Leroy Allison
เราใช้เวลาเกือบทั้งชีวิตอยู่กับ “สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น” มากกว่าเรียนรู้ที่จะ ใช้ชีวิตกับ “สิ่งที่กําลังเกิดขึ้น”

If you tell the truth, you don’t have to remember anything. -Mark Twain
ถ้าคุณบอกความจริง คุณไม่ต้องจำอะไรเลย

Being deeply loved by someone gives you strength, while loving someone deeply gives you courage. -Lao Tzu
การได้รับความรักจากใครบางคนทำให้คุณมีพลัง ในขณะที่การรักใครสักคน ทำให้คุณมีความกล้าหาญ

Love is like the wind, you can’t see it but you can feel it. -Nicholas Sparks
ความรักเป็นเหมือนลม คุณไม่สามารถมองเห็นได้ แต่คุณสามารถรู้สึกได้

Never tell the truth to people who are not worthy of it. -Mark Twain
อย่าบอกความจริงกับคนที่ไม่คู่ควรกับมัน

Love is that condition in which the happiness of another person is essential to your own. -Robert A. Heinlein
ความรักคือ สภาวะที่ความสุขของคนอื่น ความสำคัญสำหรับคุณ

The meeting of two personalities is like the contact of two chemical substances: if there is any reaction, both are transformed. -Carl Gustav Jung
การพบกันของคนสองคน เป็นเหมือนการเชื่อมต่อของสารเคมีสองชนิด: หากมีปฏิกิริยาใด ๆ ทั้งสองจะเปลี่ยนไปทันที

We’re all seeking that special person who is right for us.
เราทุกคนต่างกำลังมองหาคนพิเศษที่เหมาะสมกับเรา

When you stop expecting people to be perfect, you can like them for who they are. -Donald Mille
เมื่อคุณหยุดคาดหวัง ว่าคนอื่นจะต้องสมบูรณ์แบบ คุณก็จะชอบพวกเขา ในสิ่งที่พวกเขาเป็น

I’ve been fighting to be who I am all my life.
ฉันจะต่อสู้ เพื่อที่จะเป็นตัวฉันไปตลอดชีวิต

When we’re incomplete, we’re always searching for somebody to complete us.
เมื่อเราไม่สมบูรณ์แบบ เราจะค้นหาคนที่มาเติมเต็มให้กับเรา

Rich people have small TVs and big libraries, and poor people have small libraries and big TVs. -Zig Ziglar
คนรวยมีทีวีขนาดเล็กและห้องสมุดขนาดใหญ่ คนจนมีห้องสมุดขนาดเล็กและทีวีขนาดใหญ่

Anxiety does not empty tomorrow of its sorrows, but only empties today of its strength. -Charles Spurgeon ICATI 11
ความกังวล ไม่ได้ขจัดความทุกข์ของวันพรุ่งนี้ หากแต่ทําให้เรี่ยวแรง ของวันนี้หมดสิ้น

It’s not what you look at that matters, it’s what you see.-Henry David Thoreau
มันไม่สําคัญว่าคุณจะมองอะไรอยู่ แต่อะไรคือสิ่งที่คุณเห็น

We make a living by what we get, but we make a life by what we give. – Winston Churchill
เราสร้างรายได้จากสิ่งที่เราได้รับ แต่เราสร้างชีวิตด้วยสิ่งที่เราให้

We dream to give ourselves hope. To stop dreaming – well, that’s like saying you can never change your fate. -Amy Tan
เราใฝ่ฝันที่จะให้ความหวังกับตัวเอง หากหยุดฝัน ก็เหมือนกับการพูดว่า คุณไม่สามารถเปลี่ยนชะตากรรมของคุณได้

Hope is a waking dream. -Aristotle
ความหวังคือความฝันที่ตื่น

This is where it all begins.Everything starts here, today. -David Nicholls, One Day
นี่คือจุดเริ่มต้นของทุกสิ่ง ทุกอย่างเริ่มต้นที่นี่ วันนี้

Do not spoil what you have by desiring what you have not. -Epicurus
อย่าทำลายสิ่งที่คุณมี โดยปรารถนาสิ่งที่คุณไม่มี

When you have lost hope, you have lost everything.
เมื่อคุณสูญเสียความหวังคุณจะสูญเสียทุกสิ่ง

The best way to not feel hopeless is to get up and do something.Don’t wait for good things to happen to you.If you go out and make some good things happen, you will fill the world with hope, you will fill yourself with hope. -Barack Obama
วิธีที่ดีที่สุดที่จะไม่รู้สึกสิ้นหวังคือการลุกขึ้นและทำอะไรบางอย่าง อย่ารอให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณ ถ้าคุณออกไปและทำให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นคุณจะเติมโลกด้วยความหวังคุณจะเติมความหวังด้วยตัวเอง

We need never be hopeless.
เราไม่จำเป็นต้องสิ้นหวัง

Two things are infinite: the universe and human stupidity;and I’m not sure about the universe. -Albert Einstein
สองสิ่งที่ไม่มีที่สิ้นสุด คือจักรวาลและความโง่เขลาของมนุษย์ และฉันไม่แน่ใจเกี่ยวกับจักรวาล

A day without laughter is a day wasted. -Nicolas Chamfort
วันที่ไร้เสียงหัวเราะนั้น เป็นวันที่สูญเปล่า

รวมคำคมภาษาอังกฤษทั้งหมด คลิก!!

29 คำคมภาษาอังกฤษ ความหมายดี ๆ จาก Twitter (ชุดที่ 6)
25 คำคมภาษาอังกฤษ ความหมายดี ๆ จาก Twitter (ชุดที่ 7)
20 คำคมภาษาอังกฤษ ความหมายดี ๆ จาก Twitter (ชุดที่ 8)
21 คำคมภาษาอังกฤษ ความหมายดี ๆ จาก Twitter (ชุดที่ 9)
23 คำคมภาษาอังกฤษ ความหมายดี ๆ จาก Twitter (ชุดที่ 10)