วันศุกร์, 27 พฤศจิกายน 2563

26 (แคปชั่น)คำคมภาษาอังกฤษ ความหมายดี ๆ จาก Twitter (ชุดที่ 15)

“Man is the only creature who refuses to be what he is.”-Albert Camus
มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตเพียงคนเดียว ที่ปฏิเสธที่จะเป็นในสิ่งที่เขาเป็น

“There is nothing either good or bad, but thinking makes it so.”-William Shakespear, Hamlet
ไม่มีอะไรดีหรือไม่ดี แต่การคิด ทำให้เป็นเช่นนั้น

“Trust yourself. You know more than you think you do.”-Benjamin Spock
เชื่อมั่นในตัวเอง คุณรู้มากกว่าที่คุณคิด

“Never spend your money before you have it.”– Thomas Jefferson
อย่าใช้จ่ายเงินก่อนที่จะมี

There are only two ways to live your life. One is as though nothing is a miracle. The other is as though everything is a miracle.-Albert Einstein
การใช้ชีวิตมีอยู่สองวิธี หนึ่งคือคิดว่าปาฏิหาริย์ไม่มีอยู่จริง สองคือคิดว่าทุกสิ่งคือปาฏิหาริย์

“Man may have discovered fire, but women discovered how to play with it.” ― Candace Bushnell
ผู้ชายอาจค้นพบไฟ แต่ผู้หญิงค้นพบวิธีเล่นกับมัน

Wisdom comes from experience. Experience is often a result of lack of wisdom.-Terry Pratchett
ความฉลาดเกิดจากประสบการณ์ และบ่อยครั้งที่ประสบการณ์นั้น ก็เกิดจากการขาดความฉลาด

“For every minute you are angry you lose sixty seconds of happiness.” -Ralph Waldo Emerson
ทุกนาทีที่คุณโกรธคุณจะสูญเสียความสุขไปหกสิบวินาที

“It’s so hard to forget pain, but it’s even harder to remember feel good.
มันยากมากที่จะลืมความเจ็บปวด แต่มันก็ยากที่จะจำความรู้สึกที่ดีนั้นได้เช่นกัน

You will never be happy if you continue to search for what happiness consists of. You will never live if you are looking for the meaning of life.-Albert Camus
คุณจะไม่มีวันมีความสุข ถ้าคุณค้นหาสิ่งที่มีความสุขต่อไป คุณจะไม่มีชีวิตหากคุณกำลังมองหาความหมายของชีวิต

“Promise Yourself To be so strong that nothing can disturb your peace of mind.
สัญญากับตัวเอง ให้เข้มแข็งมากพอ จนไม่มีอะไรจะรบกวนความสงบของจิตใจได้

To think only the best, to work only for the best, and to expect only the best.
คิดในสิ่งที่ดีที่สุด ทำงานให้ดีที่สุด และคาดหวังสิ่งที่ดีที่สุดเท่านั้นก็พอ

Let no one ever come to you without leaving better and happier.
อย่าให้ใครเข้ามาหาคุณ โดยที่ไม่ได้ทำให้คุณดีขึ้นและมีความสุขมากขึ้น

“Don’t waste your time in anger, regrets, worries, and grudges. Life is too short to be unhappy.” -Roy T. Bennett
อย่าเสียเวลาไปกับความโกรธ เสียใจและไม่พอใจ ชีวิตนั้นสั้นเกินกว่าที่จะไม่มีความสุข

“The happiness of your life depends upon the quality of your thoughts.” -Marcus Aurelius
ความสุขในชีวิตของคุณ ขึ้นอยู่กับคุณภาพความคิดของคุณ

If you aren’t grateful for what you already have, what makes you think you would be happy with more.” -Roy T. Bennett
หากคุณยังไม่รู้สึกขอบคุณในสิ่งที่คุณมี แล้วอะไรทำให้คุณคิดว่า คุณจะมีความสุขมากกว่านี้

“Learn to value yourself, which means: fight for your happiness.” -Ayn Rand
เรียนรู้ที่จะเห็นคุณค่าของตัวเอง ซึ่งหมายถึงการต่อสู้เพื่อความสุขของคุณ

Once you have achieved a state of happiness, you must never become lax about maintaining it.
เมื่อคุณได้รับความสุขแล้ว คุณจะต้องรักษามันไว้อย่างดี

“Learn to value yourself, which means: fight for your happiness.”-Ayn Rand
เรียนรู้ที่จะเห็นคุณค่าของตัวเอง ซึ่งหมายถึงการต่อสู้เพื่อความสุขของคุณ

There are no limits to what you can achieve on your journey through life, except in your mind.” -Roy T. Bennett
ไม่มีข้อจำกัด สำหรับสิ่งที่คุณสามารถทำได้ในการเดินทางผ่านชีวิต ยกเว้นใจของคุณเอง

You cannot control the behavior of others, but you can always choose how you respond to it. -Roy T. Bennett
คุณไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมของคนอื่นได้ แต่คุณสามารถเลือกได้ว่า จะตอบสนองอย่างไร

Spend your life with people who make you smile, laugh, and feel loved.-Roy T. Bennett
จงใช้ชีวิตกับคนที่ทำให้คุณยิ้ม หัวเราะ และรู้สึกถึงความรัก

“Stop comparing yourself to other people, just choose to be happy and live your own life.” -Roy T. Bennett
หยุดเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น แล้วเลือกที่จะมีความสุขและใช้ชีวิตของคุณเอง

Hiding how you really feel and trying to make everyone happy doesn’t make you nice, it just makes you a liar.-Jenny O’Connell
การซ่อนความรู้สึกและพยายามทำให้ทุกคนมีความสุข ไม่ได้ทำให้คุณดูดี มันแค่ทำให้คุณเป็นคนโกหก

It’s never too late to change your life for the better.-Roy T. Bennett
ยังไม่สายเกินไป ที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณให้ดีขึ้น

Never stop dreaming, never stop believing, never give up, never stop trying, and never stop learning.-Roy T. Bennett
อย่าหยุดความฝัน ไม่หยุดเชื่อ อย่ายอมแพ้ ไม่หยุดพยายามและไม่หยุดการเรียนรู้

รวมคำคมภาษาอังกฤษทั้งหมด คลิก!!

20 คำคมภาษาอังกฤษความหมายดี ๆ จาก Twitter (ชุดที่ 1)
24 คำคมภาษาอังกฤษความหมายดี ๆ จาก Twitter (ชุดที่ 2)
27 คำคมภาษาอังกฤษความหมายดี ๆ จาก Twitter (ชุดที่ 3)
39 คำคมภาษาอังกฤษความหมายดี ๆ จาก Twitter (ชุดที่ 4)
27 คำคมภาษาอังกฤษความหมายดี ๆ จาก Twitter (ชุดที่ 5)