วันศุกร์, 27 พฤศจิกายน 2563

39 (แคปชั่น)คำคมภาษาอังกฤษ ความหมายดี ๆ จาก Twitter (ชุดที่ 17)

คำคมภาษาอังกฤษ ความหมายดี ๆ จาก Twitter

“Life is really simple, but we insist on making it complicated.”- Confucius
ชีวิตคือสิ่งที่เรียบง่าย แต่เราเองที่ทำให้มันซับซ้อน

“A friend is someone who understands your past, believes in your future, and accepts you just the way you are.”
เพื่อนคือคนที่เข้าใจอดีตของคุณ เชื่อในอนาคตของคุณ และยอมรับคุณในแบบที่คุณเป็น

“A real friend is one who walks in when the rest of everyone walks out.”
เพื่อนแท้คือคนที่เดินเข้ามา เมื่อคนอื่นพากันเดินจากไป

“It hurts knowing you tried doing your best and it still wasn’t good enough.”
มันเจ็บ ที่รู้ว่าพยายามทำอย่างดีที่สุดแล้ว แต่ก็ยังไม่ดีพอ

“When you hurt the one you love, you are bound to hurt yourself.”
เมื่อคุณทำร้ายคนที่คุณรัก คุณอาจจะต้องเจ็บปวดซะเอง

“I lied because I don’t want you to know how much it hurts me.”
ที่ต้องโกหก เพราะไม่ต้องการให้เธอรู้ว่ามันเจ็บมากแค่ไหน

“Hurt me with the truth but never comfort me with a lie.”
ทำร้ายกันด้วยความจริง ดีกว่าปลอบโยนด้วยการโกหก

“Never forget who ignored you when you needed someone and who helped you before you even had to ask.”
อย่าลืมว่าใครเพิกเฉยเมื่อคุณต้องการใครสักคน และใครที่ช่วยคุณ โดยที่ไม่ต้องถามอะไรก่อนเลย

“Nobody can hurt me without my permission.”
ไม่มีใครจะมาทำร้ายเราได้ หากราไม่อนุญาต

“Standing alone is better than standing with people who hurt you.”
การยืนอยู่คนเดียว ดีกว่าการยืนอยู่กับคนที่ทำร้ายคุณ

“Let’s hold hands and be together forever kind of way?”
จับมือกันและอยู่ด้วยกันตลอดไป ได้ไหม?

“It hurts because it matters?”
ที่มันเจ็บเพราะมันสำคัญ ใช่ไหม?

“Don’t waste your time on revenge.Those who hurt you will eventually face their own karma.”
อย่าไปเสียเวลากับการแก้แค้น เพราะในที่สุดผู้ที่ทำร้ายคุณ จะต้องเผชิญกับกรรมของตัวเอง

If you can’t help them, at least don’t hurt them.
ถ้าคุณช่วยใครไม่ได้ ก็อย่าไปทำลายพวกเขา

“It doesn’t matter who hurt you, or broke you down, what matters is who made you smile again.”
ไม่สำคัญว่าใครจะทำร้ายหรือทำลายคุณ สิ่งสำคัญคือ ใครที่ทำให้คุณยิ้มได้อีกครั้ง

They always say time changes things, but you actually have to change them yourself.
คนส่วนใหญ่มักจะพูดว่า เวลาเปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ แต่จริง ๆ แล้วคุณต่างหาก ที่ต้องเปลี่ยนตัวเอง – Andy Warhol

Don’t waste your time with explanations: people only hear what they want to hear.
อย่าเสียเวลากับคำอธิบาย คนเราเพียงแค่อยากได้ยิน สิ่งที่เค้าต้องการฟังเท่านั้น – Paulo Coelho

Never love anyone who treats you like you’re ordinary.
อย่ารัก คนที่ปฏิบัติต่อคุณ เหมือนคุณเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้น – Oscar Wilde

No reason is needed for loving.
ไม่จำเป็นต้องมีเหตุผลสำหรับความรัก

Love is like the wind, you can’t see it but you can feel it.
ความรักเป็นเหมือนลม คุณไม่สามารถมองเห็นได้ แต่คุณสามารถรู้สึกได้ – Nicholas Sparks

Love is that condition in which the happiness of another person is essential to your own.
ความรักคือ สภาวะที่ความสุขของคนอื่น มีความสำคัญสำหรับคุณ – Robert A. Heinlein

Until you change how you get things done, you’ll never know what works best.”
คุณต้องเปลี่ยนวิธีการทำสิ่งต่าง ๆ ก่อน คุณถึงจะรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุด – Roy T. Bennett

When someone breaks your heart, someone else is waiting to fix it
เมื่อใครสักคนทำหัวใจคุณเจ็บช้ำ จงรู้ไว้เถอะว่า ยังมีใครอีกคนกำลังรอรักษามันอยู่

you should be brave to stand up for what you truly believe in even if you stand alone.
คุณควรกล้าที่จะยืนหยัดเพื่อสิ่งที่คุณเชื่ออย่างแท้จริง แม้ว่าคุณจะยืนอยู่คนเดียวก็ตามที – Roy T. Bennett

What helps you persevere is your resilience and commitment.
สิ่งที่ช่วยให้คุณอดทน คือความยืดหยุ่นและความมุ่งมั่นของคุณเอง – Roy T. Bennett

You only get one life. Live it to the fullest.
คุณมีเพียงหนึ่งชีวิต จงใช้ชีวิตให้เต็มที่

Most important thing in life is learning how to fall.
สิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตคือการเรียนรู้ที่จะล้ม -Jeannette Walls

If you don’t know what you want, you’ll never find it.
ถ้าคุณไม่รู้ว่าคุณต้องการอะไรคุณก็จะไม่พบมันเลย

I don’t think that anything happens by coincidence.
ฉันไม่คิดว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นโดยบังเอิญ

Life is not always perfect. Like a road, it has many bends, ups and down, but that’s its beauty.
ชีวิตไม่ได้สมบูรณ์แบบเสมอไป มันมีความโค้งงอขึ้น ๆ ลง ๆ แต่นั่นก็คือความงามของมัน -Amit Ray

Believe in your infinite potential.
จงเชื่อในศักยภาพที่ไม่มีขีดจำกัดของคุณ – Roy T. Bennett

You are worthy of all that you dream of and hope for.
คุณคู่ควรกับทุกสิ่งที่คุณใฝ่ฝันและหวังว่าจะได้รับมัน – Roy T. Bennett

You make the world a better place by making daily improvements to become the best version of yourself.
คุณทำให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้นได้ ด้วยการปรับปรุงทุกวันเพื่อให้เป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของคุณ – Roy T. Bennett

Every place has something good – and bad – to offer.
ทุกที่มีทั้งสิ่งที่ดีและไม่ดีเสมอ

Nothing in this world happens by chance.
ไม่มีสิ่งใดในโลกนี้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ -Paulo Coelho

If you leave without a reason, do not come back with an excuse.
ถ้าเธอจะจากไปแบบไม่มีเหตุผล ก็อย่ากลับมาพร้อมกับข้อแก้ตัวเลย

You can’t make someone feel good about themselves until you feel good aboutyourself.
คุณไม่สามารถทำให้ใครบางคนรู้สึกดีกับตัวเอง จนกว่าคุณจะรู้สึกดีกับตัวเองก่อน – Robin S. Sharma

A head full of negative thoughts has no space for positive ones.
หัวที่เต็มไปด้วยความคิดด้านลบ จะไม่มีที่ว่างสำหรับสิ่งที่เป็นบวก – Roy T. Bennett

If you love two people, you don’t love either one enough.
ถ้าคุณรักใครสองคนพร้อมกัน นั่นหมายถึง คุณไม่ได้รักใครอย่างแท้จริงเลย

รวมคำคมภาษาอังกฤษทั้งหมด คลิก!!

20 คำคมภาษาอังกฤษความหมายดี ๆ จาก Twitter (ชุดที่ 1)
24 คำคมภาษาอังกฤษความหมายดี ๆ จาก Twitter (ชุดที่ 2)
27 คำคมภาษาอังกฤษความหมายดี ๆ จาก Twitter (ชุดที่ 3)
39 คำคมภาษาอังกฤษความหมายดี ๆ จาก Twitter (ชุดที่ 4)
27 คำคมภาษาอังกฤษความหมายดี ๆ จาก Twitter (ชุดที่ 5)