วันศุกร์, 27 พฤศจิกายน 2563

27 (แคปชั่น)คำคมภาษาอังกฤษความหมายดี ๆ จาก Twitter (ชุดที่ 19)

คำคมภาษาอังกฤษ เพื่อการเรียน สร้างกําลังใจ ชีวิตอิสระ รวมถึงคำคมชีวิต ภาษาอังกฤษ และประโยคสร้างแรงบันดาลใจดี ๆ

“You will face many defeats in life, but never let yourself be defeated.”-Maya Angelou
คุณจะต้องเผชิญกับความพ่ายแพ้มากมายในชีวิต แต่อย่าปล่อยให้ตัวเองพ่ายแพ้

The worst thing in this life is to be with people who makes you feel as if you are all alone.
สิ่งที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตนี้ คือการได้อยู่กับคนที่ทำให้คุณรู้สึกราวกับว่าคุณอยู่คนเดียว

Some story should leave it as a memory.
เรื่องราวบางเรื่องควรปล่อยให้มันเป็นแค่ความทรงจำ

Anyone who makes us cry of sadness aren’t worth having in our life.
ใครที่ทำให้เราร้องไห้ เขาไม่มีค่าพอที่จะอยู่ในชีวิตเราหรอก

Never allow someone to be your priority while allowing yourself to be their option.
อย่าให้ใครบางคนเป็นคนสำคัญ ในขณะที่เค้าให้ตัวคุณเป็นตัวเลือก

It is a lonely feeling when someone you care about becomes a stranger.
มันเป็นความรู้สึกเหงา เมื่อคนที่คุณใส่ใจกลายเป็นคนแปลกหน้า

Whoever is careless with the truth in small matters cannot be trusted with important matters.-Albert Einstein
ใครก็ตามที่ไม่ใส่ใจกับความจริงในเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ จะไม่สามารถเชื่อถือได้ในเรื่องที่สำคัญ

To forgive someone who hurt you is easy but to trust them again is next to impossible.-Anurag Prakash Ray
การให้อภัยคนที่ทำร้ายคุณเป็นเรื่องง่าย แต่การเชื่อใจพวกเขาอีกครั้งย่อมเป็นไปไม่ได้

If it’s too tired, do not love.
ถ้ามันเหนื่อยมากนัก ไม่ต้องรักก็ได้

And in the end, all i learned was how to be strong alone.
และในที่สุดแล้ว สิ่งที่เราได้เรียนรู้ คือการที่เข้มแข็งที่จะอยู่คนเดียวได้

Uninerse speak. I’ll make it through it.
จักรวาลบอกกับฉันว่า เดี๋ยวทุกอย่างมันก็จะผ่านพ้นไป

“You will face many defeats in life, but never let yourself be defeated.”-Maya Angelou
คุณจะต้องเผชิญกับความพ่ายแพ้มากมายในชีวิต แต่อย่าปล่อยให้ตัวเองพ่ายแพ้

“I always like to look on the optimistic side of life, but I am realistic enough to know that life is a complex matter.”-Walt Disney
ฉันชอบมองโลกในแง่ดีเสมอ แต่ฉันมีเหตุผลพอที่จะรู้ว่า ชีวิตเป็นเรื่องที่ซับซ้อน

No need to be anybody but oneself.
ไม่จำเป็นต้องเป็นใครนอกจากเป็นตัวของตัวเอง

“Life doesn’t require that we be the best, only that we try our best.”-H. Jackson Brown Jr.
ชีวิตไม่ต้องการให้เราดีที่สุด เพียงแต่ต้องพยายามอย่างดีที่สุดเท่านั้น

“Live for each second without hesitation.”-Elton John
จงใช้ชีวิตทุกวินาทีโดยไม่ลังเล

“Life is not a problem to be solved, but a reality to be experienced.”-Soren Kierkegaard
ชีวิตไม่ใช่ปัญหาที่จะแก้ไข แต่คือความจริงที่ต้องมีประสบการณ์

“What’s worse than being hated is being ignored, because it’s like you don’t exist at all and your presence is nothing.”
สิ่งที่เลวร้ายยิ่งกว่าการถูกเกลียด คือการถูกมองข้าม เพราะมันเหมือนกับว่าคุณไม่มีตัวตนอยู่เลย

“Lonely isn’t a feeling when you’re alone, lonely is a feeling when no one cares.”
เหงาไม่ใช่ความรู้สึกเมื่อคุณอยู่คนเดียว เหงาคือความรู้สึกเมื่อไม่มีใครใส่ใจ

Never respond to an angry person with a fiery comeback, even if he deserves it…Don’t allow his anger to become your anger.-Bohdi Sanders
อย่าตอบคนที่โกรธ แม้ว่าเขาสมควรได้รับ และอย่าปล่อยให้ความโกรธของเขา กลายเป็นความโกรธของคุณ

Be curious, not judgmental.
จงสงสัยไม่ใช่ตัดสิน

The only thing about pain is we have to go through with it.
เมื่อเจ็บปวดสิ่งที่ต้องคิดคือ เราต้องผ่านมันไปให้ได้

It is very painful when the one you love left you.What’s more painful is when you do not know why.
มันเจ็บปวดมาก เมื่อคนที่คุณรักจากไป แต่สิ่งที่เจ็บปวดมากกว่าคือคุณไม่รู้ว่าทำไม?

Forget what hurt you but never forget what it taught you.
จงลืมสิ่งที่ทำร้ายคุณ แต่อย่าลืมสิ่งที่บทเรียนให้กับคุณ

Sometimes the person we love does not deserve our love at all.
บางครั้งคนที่เรารักไม่สมควรได้รับความรักของเราเลย

Never ignore the person that truly loves you.
อย่าเพิกเฉยต่อคนที่รักคุณอย่างแท้จริง

Hurting quotes will help you realize that love does not always give you happiness.
คำพูดที่เจ็บปวด จะช่วยให้คุณรู้ว่า ความรักไม่ได้ให้ความสุขเสมอไป

รวมคำคมภาษาอังกฤษทั้งหมด คลิก!!

29 คำคมภาษาอังกฤษ ความหมายดี ๆ จาก Twitter (ชุดที่ 6)
25 คำคมภาษาอังกฤษ ความหมายดี ๆ จาก Twitter (ชุดที่ 7)
20 คำคมภาษาอังกฤษ ความหมายดี ๆ จาก Twitter (ชุดที่ 8)
21 คำคมภาษาอังกฤษ ความหมายดี ๆ จาก Twitter (ชุดที่ 9)
23 คำคมภาษาอังกฤษ ความหมายดี ๆ จาก Twitter (ชุดที่ 10)