วันศุกร์, 27 พฤศจิกายน 2563

29 (แคปชั่น)คำคมภาษาอังกฤษ ความหมายดี ๆ จากทวิตเตอร์ (Ep. 26)

“The opposite of love is not hate; it’s indifference.”
ตรงกันข้ามกับความรักไม่ใช่ความเกลียด มันคือความไม่แยแสต่างหาก

“You will face many defeats in life, but never let yourself be defeated.”
คุณจะต้องเผชิญกับความพ่ายแพ้มากมายในชีวิต แต่อย่าปล่อยให้ตัวเองพ่ายแพ้ -Maya Angelou

“Whoever is happy will make others happy too.”
ใครก็ตามที่มีความสุขจะทำให้คนอื่นมีความสุขเช่นกัน -Anne Frank

“The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams.”
อนาคตเป็นของคนที่เชื่อในความฝันของตัวเอง -Eleanor Roosevelt

Sometimes the heart sees what is invisible to the eye.
บางครั้งหัวใจจะมองเห็น สิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตา -H. Jackson Brown, Jr.

“Work hard in silence, let your success be the noise.”
จงทำงานหนักในความเงียบ แล้วปล่อยให้ความสำเร็จส่งเสียงแทน –Frank Ocean

“It’s hard to beat a person who never gives up.”
มันยากที่จะเอาชนะคนที่ไม่เคยยอมแพ้ -Babe Ruth

“It is not how much we have, but how much we enjoy that makes happiness.”
มันไม่ใช่ว่าเรามีมากแค่ไหน แต่เราสนุกกับมันมากแค่ไหนจนทำให้มีความสุข -Charles Spurgeon

Every situation in life is temporary only.
ทุกสถานการณ์ในชีวิต เป็นเพียงเรื่องชั่วคราวเท่านั้น

No situation is good or bad. It becomes good or bad when we give it some meaning.
ไม่มีสถานการณ์ที่ดีหรือไม่ดี มันจะดีหรือไม่ดีเมื่อเราให้ความหมายกับมัน

Too many people love to talk about their dreams.Too few who take action actually.
มีคนมากมายพูดถึงความฝัน แต่มีน้อยคนที่ลงมือทำจริง ๆ

Suffering is the true test of life.
ความทุกข์คือการทดสอบชีวิตที่แท้จริง

Never be afraid to dream big.Even if you fail.
อย่ากลัวที่จะฝันให้มันยิ่งใหญ่ แม้ว่าคุณจะล้มเหลวก็ตาม

No matter what others opinions of you, your destiny will always be in your hands.
ไม่ว่าคนอื่นจะคิดเห็นอย่างไรกับคุณ ชะตากรรมของคุณจะอยู่ในมือคุณเสมอ

Don’t become someone else to impress others.
อย่าเป็นคนอื่น เพียงแค่จะทำให้คนอื่นประทับใจ

Be who you are and say what you feel.
เป็นคนที่คุณเป็นและพูดในสิ่งที่คุณรู้สึก

“Our attitude toward life determines life’s attitude towards us.”
ทัศนคติของเรา เป็นตัวกำหนดชีวิตของเรา -John N. Mitchell

“I may not have gone where I intended to go, but I think I have ended up where I needed to be.”
ฉันอาจไม่ได้ไปในที่ที่ฉันอยากไป แต่ฉันคิดว่าฉันต้องได้อยู่ ในที่ที่ฉันต้องการ -Douglas Adams

“Perhaps our eyes need to be washed by our tears once in a while, so that we can see Life with a clearer view again.”
บางทีตาของเรา ต้องล้างน้ำตาเป็นครั้งคราว เพื่อให้เราสามารถเห็นชีวิตด้วยมุมมองที่ชัดเจนยิ่งขึ้นอีกครั้ง -Alex Tan

“Action is the foundational key to all success.”
การกระทำคือกุญแจสำคัญของความสำเร็จทั้งหมด -Pablo Picasso

“What you do not want done to yourself, do not do to others.”
สิ่งที่คุณไม่ต้องการทำเพื่อตัวเอง ก็จงอย่าทำเพื่อคนอื่น -Confucius

Life always offers you a second chance.
ชีวิต จะให้โอกาสคุณครั้งที่สองเสมอ

No one is perfect.
ไม่มีใครที่สมบูรณ์แบบ

“Loving yourself isn’t vanity. It’s sanity.”
การรักตัวเองไม่ใช่เรื่องไร้สาระ มันคือความสุข -Katrina Mayer

“Start where you are.Use what you have. Do what you can.”
เริ่มจากที่ที่คุณอยู่ ใช้สิ่งที่คุณมี ทำในสิ่งที่คุณสามารถทำได้ -Robert Collier

“Try not to become a person of success, but rather try to become a person of value.”
พยายามอย่าเป็นคนที่ประสบความสำเร็จ แต่จงพยายามเป็นคนที่มีคุณค่า -Albert Einstein

“Do not be embarrassed by your failures, learn from them and start again.”
อย่าอายที่จะต้องล้มเหลว เรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง -Richard Branson

“The best proof of love is trust.”
หลักฐานที่ดีที่สุดของความรักคือความไว้วางใจ -Joyce Brothers

“Life without love is like a tree without blossoms or fruit.”
ชีวิตที่ปราศจากความรัก เปรียบเสมือนต้นไม้ที่ไม่ผลิดอกออกผล -Khalil Gibran

รวมคำคมภาษาอังกฤษทั้งหมด คลิก!!