วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

28 (แคปชั่น)คำคมภาษาอังกฤษ ความหมายดี ๆ จากทวิตเตอร์ (Ep. 27)

“The best dreams happen when you’re awake.”
ความฝันที่ดีที่สุดเกิดขึ้นเมื่อคุณตื่น -Cherie Gilderbloom

“Life is what we make it, always has been, always will be.”
ชีวิตคือสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเสมอ มันจะเป็นเช่นนี้ตลอดไป -Grandma Moses

The deepest feeling always shows itself in silence.
ความรู้สึกที่ลึกที่สุด จะอยู่ในความเงียบเสมอ

“They may forget what you said, but they will never forget how you made them feel.”
พวกเขาอาจลืมสิ่งที่คุณพูด แต่พวกเขาจะไม่มีวันลืมว่าคุณทำให้พวกเขารู้สึกอย่างไร -Charles W. Buechener

Never play with the feelings of others.
อย่าล้อเล่นกับความรู้สึกของคนอื่น

“You can close your eyes to the things you do not want to see, but you cannot close your heart to the things you do not want to feel.”
คุณสามารถหลับตาต่อสิ่งที่คุณไม่ต้องการเห็น แต่คุณไม่สามารถปิดใจกับสิ่งที่คุณไม่ต้องการรู้สึก -Johnny Depp

“Sometimes your mind says No but your heart says Go.”
บางครั้งจิตใจของคุณบอกว่าไม่ แต่ใจของคุณบอกว่าไป -Yvonne Urlanda

“Some people use their own hurt as an excuse for hurting others.”
บางคนใช้ความเจ็บปวดของตัวเอง เป็นข้ออ้างในการทำร้ายผู้อื่น -Rolland Merullo

“Life keeps throwing me stones. I keep finding the diamonds.”
เมื่อชีวิตขว้างก้อนหินให้กับฉัน ฉันก็จะค้นหาเพชรต่อไป -Ana Claudia Antunes

“When it rains, look for rainbows; when it’s dark, look for stars.”
เมื่อฝนตกให้มองหารุ้ง; เมื่อมืดให้มองหาดวงดาว -Oscar Wilde

“Trees that are slow to grow bear the best fruit.”
ต้นไม้ที่เติบโตช้าจะให้ผลที่ดีที่สุด -Molière

แนะนำ : 23 คําคมครอบครัว ภาษาอังกฤษ

แนะนำ : 24 แค่ปชั่นมีความสุขให้คนอิจฉา

แนะนำ : 20 คําคมคิดบวก ภาษาอังกฤษ

No matter what happens in life, be good to people.
ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิต จงเป็นคนดี

Spend your free time the way you like, not the way you think you’re supposed to.
ใช้เวลาว่างตามที่ต้องการ ไม่ใช่วิธีที่คุณคิดว่าควรจะทำ

You need to know how to be alone.
คุณต้องรู้วิธีที่จะอยู่คนเดียว

Live each day as if your life had just begun.
จงดำเนินชีวิตทุกวัน ราวกับว่าชีวิตของคุณเพิ่งเริ่มต้นขึ้น -Johann Wolfgang Von Goethe

Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow.
เรียนรู้จากเมื่อวาน มีชีวิตอยู่เพื่อวันนี้ มีความหวังในวันพรุ่งนี้ -Albert Einstein

“We become what we think about.”
เราจะกลายเป็นสิ่งที่เราคิด -Earl Nightingale

“Things turn out best for the people who make the best of the way things turn out.”
สิ่งต่าง ๆ จะดีที่สุด สำหรับคนที่ทำสิ่งที่ดีที่สุด -John Wooden

“Fall seven times and stand up eight.”
ล้มลง 7 ครั้ง จงลุกขึ้นมา 8 ครั้ง

Don’t be afraid your life will end;be afraid that it will never begin.
อย่ากลัวว่าชีวิตของคุณจะจบลง จงกลัวที่มันยังไม่เคยเริ่ม -Grace Hansen

Every day may not be good… but there’s something good in every day.
ทุกวันอาจไม่ใช่วันที่ดี … แต่จะมีบางสิ่งที่ดีในทุกวัน -Alice Morse Earle

You are never too old to set another goal or dream a new dream.
คุณไม่เคยแก่เกินไป ที่จะตั้งเป้าหมายหรือมีความฝันครั้งใหม่ -Les Brown

Positive thinking will let you do everything better than negative thinking will.
การคิดเชิงบวก จะทำให้คุณทำทุกสิ่งได้ดีกว่าการคิดในแง่ลบ -Zig Ziglar

Winning means you’re doing better than you’ve done before.
การชนะหมายถึง คุณทำได้ดีกว่าที่เคยทำมาก่อน -Bonnie Blair

No one is perfect – that’s why pencils have erasers.
ไม่มีใครสมบูรณ์แบบ – นั่นคือเหตุผลว่า ทำไมดินสอจึงมียางลบ -Wolfgang Riebe

Never let your emotions overpower your intelligence.
อย่าปล่อยให้อารมณ์ เอาชนะสติปัญญาของคุณ -Drake

Never regret anything that made you smile.
อย่าเสียใจในสิ่งที่ทำให้คุณยิ้มได้ -Mark Twain

Change the world by being yourself.
จงเปลี่ยนโลกด้วยการเป็นตัวของตัวเอง – Amy Poehler

รวมคำคมภาษาอังกฤษทั้งหมด คลิก!!

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
50 คําคมชีวิตคิดบวก ภาษาอังกฤษสั้นๆ [Don’t give up on your dreams so soon.อย่าล้มเลิกความฝันเร็วเกินไป] Ep.64
50 คําคมชีวิตคิดบวก ภาษาอังกฤษสั้นๆ (Don’t give up on your dreams so soon.อย่าล้มเลิกความฝันเร็วเกินไป) Ep.62
60 แคปชั่น(คำคม)ชีวิตคิดบวก ภาษาอังกฤษ (Do not dwell in the past.อย่าจมปลักอยู่กับอดีต) Ep.61
40 แคปชั่นชีวิตภาษาอังกฤษ (Life is a game-play it. ชีวิตคือเกม จงเล่นมัน) Ep.58
30 (แคปชั่น) คำคมภาษาอังกฤษ คิดบวก ความหมายดีๆ (You can change.คุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้) Ep.57
80 (แคปชั่น) คําคมภาษาอังกฤษ ให้กําลังใจ (Life is the best teacher.ชีวิตคือครูที่ดีที่สุด) Ep.56