วันศุกร์, 27 พฤศจิกายน 2563

24 (แคปชั่น)คำคมภาษาอังกฤษ ความหมายดี ๆ จากทวิตเตอร์ (Ep. 28)

The past has no power over the present moment.
อดีตไม่มีอำนาจเหนือช่วงเวลาปัจจุบัน

Believe in yourself and have faith in your abilities.
จงเชื่อในตัวคุณเอง และมีศรัทธาในความสามารถของคุณ

In every success story, you will find someone who has made a courageous decision.
ในทุกเรื่องราวความสำเร็จ คุณจะพบกับคนที่กล้าตัดสินใจ -Peter F. Drucker

We are who we choose to be.
เราคือคนที่เราเลือกที่จะเป็น -Green Goblin

You can’t live your life for other people. You’ve got to do what’s right for you, even if it hurts some people you love.
คุณไม่สามารถใช้ชีวิตของคุณเพื่อคนอื่นได้ คุณต้องทำสิ่งที่ถูกต้องสำหรับคุณ แม้ว่ามันจะทำให้คนที่คุณรักเจ็บปวด -The Notebook

Don’t let anyone ever make you feel like you don’t deserve what you want.
อย่าปล่อยให้ผู้อื่นทำให้คุณรู้สึกราวกับว่า คุณไม่สมควรได้รับในสิ่งที่คุณต้องการ -Heath Ledger

The key to success is to focus on goals, not obstacles.
กุญแจสู่ความสำเร็จคือการมุ่งเน้นไปที่เป้าหมาย ไม่ใช่อุปสรรค

You can’t please everyone, so don’t try.
คุณไม่สามารถทำให้ทุกคนพอใจได้ ดังนั้นอย่าพยายาม

“A room without books is like a body without a soul.”
ห้องที่ไม่มีหนังสือ ก็เหมือนร่างกายที่ไม่มีวิญญาณ -Marcus Tullius Cicero

“The man who has confidence in himself gains the confidence of others.”
คนที่มีความมั่นใจในตัวเอง จะได้รับความมั่นใจจากผู้อื่น -Hasidic Proverb

Everything has beauty, but not everyone can see.
ทุกอย่างมีความงาม แต่ไม่ใช่ทุกคนที่สามารถมองเห็นได้ -Confucius

I can’t change the direction of the wind, but I can adjust my sails to always reach my destination.
ฉันไม่สามารถเปลี่ยนทิศทางของลมได้ แต่ฉันสามารถปรับใบเรือให้ไปถึงที่หมายของฉันได้เสมอ -Jimmy Dean

Stay hopeful.
จงอยู่อย่างมีความหวัง

The less you respond to negative people, the more positive your life will become.
ยิ่งคุณตอบโต้คนที่ทัศนคติแย่น้อยลงเท่าไหร่ ชีวิตของคุณก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้น – Paulo Coelho

Don’t wait for opportunity.Create it.
อย่ารอโอกาส จงสร้างมันขึ้นมา

Hard does not mean impossible.
ยากไม่ได้หมายความว่าเป็นไปไม่ได้

Don’t stop when you’re tired.Stop when you’re done.
อย่าหยุดเมื่อคุณเหนื่อย ให้หยุดเมื่อคุณทำเสร็จแล้ว

Push yourself, because no one else is going to do it for you.
จงผลักดันตัวเอง เพราะไม่มีใครทำเพื่อคุณได้หรอก

Why change? Everyone has his own style.
ทำไมต้องเปลี่ยน ในเมื่อทุกคนมีสไตล์เป็นของตัวเอง

“True friends are families which you can select.”
เพื่อนแท้คือครอบครัวที่คุณสามารถเลือกได้ -Audrey Hepburn

“Do what you love and the money will follow.”
ทำในสิ่งที่คุณรักและเงินจะตามมา -Marsha Sinetar

The truth is you don’t know what is going to happen tomorrow.
ความจริงก็คือคุณไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้น

“Life doesn’t require that we be the best, only that we try our best.”
ชีวิตไม่ต้องการให้เราดีที่สุด เพียงแค่พยายามอย่างดีที่สุดเท่านั้น -H. Jackson Brown Jr.

“All life is an experiment.The more experiments you make the better.”
ทุกชีวิตคือการทดลอง ยิ่งการทดลองมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้น -Ralph Waldo Emerson

รวมคำคมภาษาอังกฤษทั้งหมด คลิก!!