วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

30 (แคปชั่น)คำคมภาษาอังกฤษ ความหมายดี ๆ จากทวิตเตอร์ (Ep. 29)

“Learning how to think in the midst of fear is a lesson that everyone needs to learn.”
การเรียนรู้วิธีคิดท่ามกลางความกลัว เป็นบทเรียนที่ทุกคนต้องเรียนรู้ -Veronica Roth

“We cannot change anything if we cannot change our thinking.”
เราจะเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เลย ถ้าเราไม่เปลี่ยนความคิดของเราก่อน -Santosh Kalw

“All teachings are mere references.The true experience is living your own life.”
คำสอนทั้งหมดก็เป็นแค่การอ้างอิง ประสบการณ์ที่แท้จริงคือการใช้ชีวิตของคุณเอง -Ming-Dao Deng

“Do not let the behavior of others destroy your inner peace.”
อย่าปล่อยให้พฤติกรรมของคนอื่น ทำลายความสงบในใจของคุณ -Dalai Lama

“Some lessons can’t be taught, they simply have to be learned.”
บทเรียนบางอย่างไม่สามารถสอนได้ แต่เรียนรู้ได้ -Jodi Picoult

“To know what people really think, pay regard to what they do rather than what they say.”
หากต้องการรู้ว่าคนอื่นคิดอย่างไร ให้ใส่ใจกับสิ่งที่พวกเขาทำมากกว่าสิ่งที่พวกเขาพูด -Rene Descartes

“If I cannot do great things, I can do small things in a great way.”
หากฉันไม่สามารถทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ ฉันก็จะทำสิ่งเล็ก ๆ ให้มันยอดเยี่ยม -Dr. Martin Luther King Jr.

Everything in life is easier when you don’t concern yourself with what everybody else is doing.
ทุกสิ่งในชีวิตจะง่ายขึ้น เมื่อคุณไม่กังวลกับสิ่งที่คนอื่นทำ

Be with those who bring out the best in you, not the stress in you.
อยู่กับผู้ที่ทำคุณเป็นคนที่ดีที่สุด ไม่ใช่ผู้ที่ทำให้คุณเครียด

Be who you are and say what you feel.
เป็นตัวของตัวเองและพูดในสิ่งที่คุณรู้สึก

As we grow up, life teaches us hard truths that we need to understand it.
เมื่อเราโตขึ้น ชีวิตจะสอนให้เรารู้ความจริงที่ยากลำบาก ซึ่งเราต้องเข้าใจมัน

แนะนำ : 46 มุมมองชีวิตคิดบวก

แนะนำ : 37 คําคมคิดบวก ทวิต

แนะนำ : 20 คําคม ภาษาอังกฤษ

Somepeople come in your life as lessons.
คนบางคนเข้ามาในชีวิตของคุณเพื่อเป็นบทเรียน

Motivation gets you moving, but determination keeps you going.
แรงบันดาลใจทำให้คุณเคลื่อนไหวได้ แต่ความมุ่งมั่นจะทำให้คุณก้าวต่อไป -Dr. Prem Jagyasi

All life is an experiment.
ทุกชีวิตคือการทดลอง

“You may be disappointed if you fail, but you are doomed if you don’t try.”
คุณอาจจะผิดหวังถ้าคุณล้มเหลว แต่คุณต้องเสียใจถ้าไม่ได้ลอง -Beverly Sills

Love is all around you. You just have to take the time to feel it.
ความรักอยู่รอบตัวคุณ คุณเพียงแค่ต้องใช้เวลาในการรู้สึกมัน

You just have to put the past behind you, and find something better in your future.”
คุณต้องทิ้งอดีตไว้ข้างหลังและหาสิ่งที่ดีกว่าในอนาคต -Jodi Picoult

There is no sense in punishing your future for the mistakes of your past.
ไม่มีเหตุผลใดที่จะลงโทษอนาคตของคุณสำหรับความผิดพลาดในอดีต – Melanie Koulouris

“Forgive yourself for your faults and move on.”
จงให้อภัยตัวเองสำหรับความผิดพลาดและก้าวต่อไป -Les Brown

“I am learning to love the sound of my feet walking away from things not meant for me.”
ฉันเรียนรู้ที่จะรักเสียงเท้าของฉัน ที่มันได้เดินออกไปจากสิ่งที่ไม่ได้มีความหมายสำหรับฉัน -AG

Why let go of yesterday? Because yesterday has already let go of you.
ทำไมต้องปล่อยเมื่อวานนี้? เพราะเมื่อวานนี้ได้ปล่อยคุณไปแล้ว -Steve Maraboli

The only person you really have control over is yourself.
คน ๆ เดียวที่คุณสามารถควบคุมได้ก็คือ ตัวคุณเอง

“Nothing in the universe can stop you from letting go and starting over.”
ไม่มีสิ่งใดในจักรวาลที่สามารถห้ามไม่ให้คุณเริ่มต้นใหม่ได้ –Guy Finley

Life lesson to learn is… sometimes the good guys don’t win.
บทเรียนชีวิตที่ต้องเรียนรู้คือ… บางครั้งคนดีก็ไม่ชนะเสมอไป

Many great actions are committed in small struggles.
การกระทำที่ยอดเยี่ยมหลายอย่างมักเกิดขึ้นจากการดิ้นรน -Victor Hugo

Life is long if you know how to live it.
ชีวิตจะยืนยาว ถ้าคุณรู้วิธีใช้ชีวิต -Seneca

Pain nourishes your courage.
ความเจ็บปวดมันจะหล่อเลี้ยงความกล้าหาญของคุณ

“To be happy, we must not be too concerned with others.”
เพื่อให้มีความสุข เราจะต้องไม่เกี่ยวข้องกับคนอื่นมากเกินไป -Albert Camus

“Happiness is not something ready made. It comes from your own actions.” -Dalai Lama
ความสุขไม่ใช่ความสำเร็จรูป มันมาจากการกระทำของคุณเอง

Rule #1 of life. Do what makes you happy.
กฎข้อแรกของชีวิตคือ ทำในสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุข

รวมคำคมภาษาอังกฤษทั้งหมด คลิก!!

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
50 คําคมชีวิตคิดบวก ภาษาอังกฤษสั้นๆ [Don’t give up on your dreams so soon.อย่าล้มเลิกความฝันเร็วเกินไป] Ep.64
50 คําคมชีวิตคิดบวก ภาษาอังกฤษสั้นๆ (Don’t give up on your dreams so soon.อย่าล้มเลิกความฝันเร็วเกินไป) Ep.62
60 แคปชั่น(คำคม)ชีวิตคิดบวก ภาษาอังกฤษ (Do not dwell in the past.อย่าจมปลักอยู่กับอดีต) Ep.61
40 แคปชั่นชีวิตภาษาอังกฤษ (Life is a game-play it. ชีวิตคือเกม จงเล่นมัน) Ep.58
30 (แคปชั่น) คำคมภาษาอังกฤษ คิดบวก ความหมายดีๆ (You can change.คุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้) Ep.57
80 (แคปชั่น) คําคมภาษาอังกฤษ ให้กําลังใจ (Life is the best teacher.ชีวิตคือครูที่ดีที่สุด) Ep.56