วันอังคาร, 24 พฤศจิกายน 2563

39 (แคปชั่น)คำคมภาษาอังกฤษ ความหมายดี ๆ จากทวิตเตอร์ (Ep. 30)

Giving up is the only sure way to fail.
การยอมแพ้เป็นหนทางเดียวที่จะล้มเหลว -Gena Showalter

Just because you fail once doesn’t mean you’re gonna fail at everything.
เพียงเพราะคุณล้มเหลวครั้งเดียว ไม่ได้หมายความว่าคุณจะล้มเหลวในทุกสิ่ง -Marilyn Monro e

Winners never quit, and quitters never win.
ผู้ชนะไม่เคยเลิกและผู้เลิกไม่เคยชนะ -Vince Lombardi

It’s not that I’m so smart, it’s just that I stay with problems longer.
ไม่ใช่ว่าฉันฉลาดขนาดนั้น แต่ฉันอยู่กับปัญหานานขึ้น – Albert Einstein

Never give up on something you believe in.
อย่ายอมแพ้กับสิ่งที่คุณเชื่อ – Steve Scalise

Don’t let the small stuff bog you down.
อย่าปล่อยให้เรื่องเล็กน้อย มาทำให้คุณผิดหวัง

There is no failure except in no longer trying.
จะไม่มีความล้มเหลว นอกจากจะไม่พยายามอีกต่อไป – Elbert Hubbard

“Hold fast to dreams, For if dreams die Life is a broken-winged bird, That cannot fly.”
ยึดมั่นในความฝัน เพราะหากความฝันตาย ชีวิตก็เหมือนนกปีกหักที่บินไม่ได้-Langston Hughes

“You cannot protect yourself from sadness without protecting yourself from happiness.”
คุณไม่สามารถปกป้องตัวเองจากความเศร้าได้ โดยไม่ต้องปกป้องตัวเองจากความสุข -Jonathan Safran Foer

Every man has his secret sorrows which the world knows not.
ทุกคนมีความลับของตนซึ่งโลกไม่รู้

The only way out of the labyrinth of suffering is to forgive.
ทางเดียวที่จะออกจากวังวนแห่งความทุกข์ได้ คือการให้อภัย -John Green

Sometimes people are beautiful.Not in looks.Not in what they say.Just in what they are.
บางครั้งคนที่แลดูสวย ไม่ได้อยู่ที่รูปลักษณ์ ไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาพูด แต่มันคือสิ่งที่พวกเขาเป็น

He who has a why to live can bear almost any how.
ผู้ที่มีเหตุผลที่จะมีชีวิตอยู่ จะสามารถอดทนกับทุกอย่างได้

Do not dwell in the past, do not dream of the future, concentrate the mind on the present moment.
อย่ายึดติดกับอดีต อย่าฝันถึงอนาคต อยู่กับปัจจุบันให้มากที่สุด

Nothing in life is to be feared, it is only to be understood.
ไม่มีสิ่งใดในชีวิตที่จะต้องกลัว มันเป็นเพียงการเข้าใจเท่านั้น.

I choose to play stupid but trust me.I know everything you think I don’t.
ฉันเลือกที่จะทำตัวเหมือนคนโง่ แต่เชื่อเถอะ ฉันรู้ทุกอย่าง ที่คุณคิดว่าฉันไม่รู้

“Some people may fail many times but he isn’t a failure until he begins to blame somebody else.”
คนบางคนอาจล้มเหลวหลายครั้ง แต่เขาไม่ได้ล้มเหลว จนกว่าเขาจะเริ่มโทษคนอื่น – John Burroughs

“To think too long about doing a thing often becomes its undoing.”
การคิดนานเกินไปเกี่ยวกับการทำสิ่งต่าง ๆ มักจะกลายเป็นการเลิกทำ -Eva Young

“The man who moves a mountain begins by carrying away small stones.”
คนที่เคลื่อนไหวภูเขา เริ่มต้นด้วยการขนหินก้อนเล็ก ๆ ออกไป -Confucius

“The future depends on what you do today.”
อนาคตขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณทำในวันนี้ -Mahatma Gandhi

Sometimes don’t wish it were easier
บางทีเราก็ไม่ต้องการให้มันง่าย แต่หวังว่ามันจะดีขึ้น

Just one small positive thought in the morning can change your whole day.
ความคิดเชิงบวกเพียงเล็กน้อยในตอนเช้า สามารถเปลี่ยนทั้งวันของคุณได้ -Dalai Lama

If you really want to do something, you’ll find a way. If you don’t, you’ll find an excuse.
ถ้าคุณต้องการทำอะไรสักอย่างจริง ๆ คุณจะพบทางออก ถ้าคุณไม่ทำคุณจะพบข้อแก้ตัว -Jim Rohn

The road to success and the road to failure are almost exactly the same.
ถนนสู่ความสำเร็จและถนนสู่ความล้มเหลวนั้น เกือบจะเหมือนกันทุกประการ -Colin R. Davis

“Action is the foundational key to all success.”
การกระทำคือกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จทั้งหมด -Pablo Picasso

“Victory is sweetest when you’ve known defeat.”
ชัยชนะจะหวานหอมที่สุด เมื่อคุณรู้จักการพ่ายแพ้ -Malcolm S. Forbes

Do what’s right, the right way, at the right time.
ทำในสิ่งที่ถูกด้วยวิธีที่ถูกต้อง ในเวลาที่เหมาะสม

If you love what you are doing, you will be successful.
ถ้าคุณรักในสิ่งที่คุณทำ คุณจะประสบความสำเร็จ

“The really great man is the man who makes every man feel great.”
คนที่ยอดเยี่ยมจริงๆ คือคนที่ทำให้ทุกคนรู้สึกดี -GK Chesterton

“Faith is to believe what you do not see;the reward of this faith is to see what you believe.”
ศรัทธาคือการเชื่อในสิ่งที่คุณไม่เห็น รางวัลแห่งศรัทธาคือการเห็นสิ่งที่คุณเชื่อ -Saint Augustine

“What lies behind us and what lies before us are small matters compared to what lies within us.”
สิ่งที่อยู่ข้างหลังเราและสิ่งที่อยู่ต่อหน้าเราเป็นเรื่องเล็ก เมื่อเทียบกับสิ่งที่อยู่ในตัวเรา -Ralph Waldo Emerson

“Make yourself proud.”
จงทำให้ตัวเองภูมิใจ -Peter W. Smith

“It’s kind of fun to do the impossible.”
มันเป็นเรื่องที่สนุกมาก ที่ได้ทำในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ -Walt Disney

Have faith in yourself
จงมีศรัทธาในตัวของคุณเอง

When you fill it with positive thoughts, your life will start to change.
เมื่อคุณเติมเต็มด้วยความคิดเชิงบวก ชีวิตของคุณจะเริ่มเปลี่ยนไป

Remember that. You don’t gain anything from stressing.
จำไว้ว่า คุณจะไม่ได้อะไรเลยจากการเครียด

A problem is a chance for you to do your best.
ปัญหาคือโอกาสที่คุณจะทำให้ดีที่สุด -Duke Ellington

Courage is one step ahead of fear.
ความกล้าหาญเป็นก้าวหนึ่งของความกลัว

You have to be at your strongest when you’re feeling at your weakest.
คุณจะต้องแข็งแกร่งที่สุด เมื่อคุณรู้สึกตัวว่ากำลังอ่อนแอที่สุด

รวมคำคมภาษาอังกฤษทั้งหมด คลิก!!