วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

33 แคปชั่นอังกฤษ คำคมภาษาอังกฤษคิดบวก (Make yourself a priority. จงให้ความสำคัญกับตัวเอง) Ep.33

Don’t forget to fall in love with yourself first.
อย่าลืมตกหลุกรักตัวเองก่อนเป็นอันดับแรก

Hope is the only thing stronger than fear.
ความหวังเป็นสิ่งเดียวที่แข็งแกร่งกว่าความกลัว

It might take a year or it might take a day, but what’s meant to be will always find its way.
อาจต้องใช้เวลาเป็นปี หรืออาจใช้เวลาเพียงหนึ่งวัน แต่สิ่งที่ตั้งใจไว้จะหาทางได้เสมอ

It is better to walk alone, then with a crowd going in the wrong direction.”
เดินไปคนเดียว ดีกว่าเดินกับผู้คนมากมายที่เดินผิดทาง -Herman Siu

Make yourself a priority.
จงให้ความสำคัญกับตัวเอง

Success doesn’t come from what you do occasionally. It comes from what you do consistently.
ความสำเร็จไม่ได้มาจากสิ่งที่คุณทำเป็นครั้งคราว มันมาจากสิ่งที่คุณทำอย่างสม่ำเสมอ

“If the plan doesn’t work, change the plan but never the goal.”
ถ้าแผนไม่ได้ผล ให้เปลี่ยนแผนไม่ใช่เป้าหมาย

Be gentle with yourself, you are doing everything the best you can.
จงอ่อนโยนกับตัวเอง ทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้

Every day may not be good but there is something good in every day.
ทุกวันอาจจะไม่ดีเท่าไหร่ แต่มันต้องมีสิ่งดี ๆ เข้ามาในทุก ๆ วัน

When you want to make your life feel better your thoughts more positive.
เมื่อคุณต้องการให้ชีวิตของคุณรู้สึกดีขึ้น คุณต้องคิดบวกให้มากขึ้น

Courage is like a muscle.We strengthen it by use.
ความกล้าก็เหมือนกล้ามเนื้อ เราต้องเสริมความแข็งแกร่งด้วยการใช้งาน -Ruth Gordo

“If you don’t risk anything, you risk even more.”
ถ้าคุณไม่เสี่ยงอะไรเลย คุณก็เสี่ยงมากขึ้น -Erica Jong

“ Set your goals high , and don’t stop till you get there.”
ตั้งเป้าหมายให้สูงและอย่าหยุด จนกว่าคุณจะไปถึงจุดนั้น -Bo Jackson

You can’t live your life for other people. You’ve got to do what’s right for you, even if it hurts some people you love.
คุณใช้ชีวิตเพื่อคนอื่นไม่ได้ คุณต้องทำในสิ่งที่เหมาะกับคุณ แม้ว่ามันจะทำให้คนที่คุณรักเจ็บปวดก็ตาม

“Love is like the wind, you can’t see it but you can feel it.”
ความรักก็เหมือนกับสายลม คุณมองไม่เห็น แต่คุณสัมผัสได้ -Nicholas Sparks

If you want to be happy, do not dwell in the past.
ถ้าคุณอยากมีความสุข ก็อย่าจมอยู่กับอดีต

Be the reason someone smiles.
จงเป็นเหตุผลที่ทำให้ใครบางคนยิ้ม

แนะนำ : 25 แคปชั่น ภาษาอังกฤษ
แนะนำ : 34 คําคมภาษาอังกฤษสั้นๆ ความหมายดีๆ
แนะนำ : 27 แคปชั่นอังกฤษแปลไทย

If you want to fly, you have to give up what weighs you down.
หากคุณต้องการบิน คุณต้องยอมแพ้ต่อสิ่งที่ทำให้คุณหนักใจ

“Life becomes easier and more beautiful when we can see the good in other people.”
ชีวิตจะง่ายขึ้นและสวยงามขึ้น เมื่อเรามองเห็นสิ่งที่ดีในตัวคนอื่น -Roy T. Bennett

Don’t let the expectations and opinions of other people affect your decisions.
อย่าปล่อยให้ความคาดหวังและความคิดเห็นของคนอื่น มีผลต่อการตัดสินใจของคุณ

Do what makes you feel alive and happy.
จงทำในสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกมีชีวิตชีวาและมีความสุข

There is much more to life than following others’ prescribed path.
ชีวิตมีอะไรมากกว่าการเดินตามทางที่คนอื่นกำหนด

You need to decide who you are for yourself.
คุณต้องตัดสินใจว่าคุณเป็นใครด้วยตัวคุณเอง

Don’t waste your time in anger, regrets, worries, and grudges. Life is too short to be unhappy.
อย่าเสียเวลาไปกับความโกรธความเสียใจความกังวลและความไม่พอใจ ชีวิตสั้นเกินกว่าที่จะไม่มีความสุข -Roy T. Bennett

Believe in yourself.
จงเชื่อมั่นในตัวคุณเอง

Stop caring about what others think.
เลิกสนใจว่าคนอื่นจะคิดยังไง

Tough situations build strong people in the end.
สถานการณ์ที่ยากลำบาก จะสร้างคนที่แข็งแกร่งในที่สุด

No amount of regretting can change the past.
ความเสียใจไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอดีตได้

No amount of worrying can change the future.
ไม่มีความกังวลใด ๆ ที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงอนาคตได้

The most painful thing is losing yourself in the process of loving someone too much.
สิ่งที่เจ็บปวดที่สุด คือการสูญเสียความเป็นตัวเอง กับการรักใครสักคนมากเกินไป

Don’t be pushed around by the fears in your mind.
อย่าจมอยู่กับความกลัวในใจของคุณ

No one is perfect – that’s why pencils have erasers.
ไม่มีใครสมบูรณ์แบบ – นั่นคือเหตุผลว่าทำไมดินสอจึงมียางลบ -Wolfgang Riebe

“What’s meant to be will always find a way”
สิ่งที่เราตั้งใจไว้ จะหาทางได้เสมอ -Trisha Yearwood

รวมคำคมภาษาอังกฤษทั้งหมด คลิก!!

38 (แคปชั่น) คำคมอังกฤษแปลไทย (A friend is one that knows you as you are.เพื่อนคือคนที่รู้จักคุณในแบบที่คุณเป็น)

42 (แคปชั่น) คำคมอังกฤษแปลไทย (Whoever is happy will make others happy.คนที่มีความสุขจะทำให้คนอื่นมีความสุข)

39 (แคปชั่น) คำคมอังกฤษแปลไทย (Don’t let the small stuff bog you down.อย่าปล่อยให้เรื่องเล็กน้อย มาทำให้คุณผิดหวัง)

30 (แคปชั่น) คำคมอังกฤษแปลไทย (Be who you are and say what you feel.เป็นตัวของตัวเองและพูดในสิ่งที่คุณรู้สึก)

24 (แคปชั่น) คำคมอังกฤษแปลไทย (The past has no power over the present moment.อดีตไม่มีอำนาจเหนือช่วงเวลาปัจจุบัน)

33 แคปชั่นอังกฤษ คำคมภาษาอังกฤษคิดบวก (Make yourself a priority. จงให้ความสำคัญกับตัวเอง)


เรื่องที่เกี่ยวข้อง