วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2567

39 แคปชั่นภาษาอังกฤษให้กำลังใจ (You always have a choice. คุณมีทางเลือกเสมอ) Ep.34

“Life is too short to waste your time on people who don’t respect, appreciate, and value you.”
ชีวิตมันสั้นเกินกว่าที่จะเสียเวลาไปกับคนที่ไม่เคารพชื่นชมและให้ความสำคัญกับคุณ -Roy T. Bennett

“Do not fear failure but rather fear not trying.”
อย่ากลัวความล้มเหลว แต่จงกลัวที่จะไม่พยายาม -Roy T. Bennett

You need to learn how to let go.
คุณต้องเรียนรู้ที่จะปล่อยวาง

Memories never hurt anyone. Only a clinging mind hurt ourselves.
ความทรงจำไม่เคยทำร้ายใคร ใจที่ยึดเหนี่ยวต่างหากที่ทำร้ายตัวเอง

Regret is simply a mistake that we haven’t learned.
ความเสียใจ เป็นเพียงความผิดพลาดที่เรายังไม่ได้เรียนรู้

When you lose the one you love, you just lose someone. When you lose yourself, you lose everything.
หากคุณสูญเสียคนที่คุณรัก คุณก็แค่สูญเสียคนบางคนจากชีวิต หากคุณสูญเสียความเป็นตัวเอง คุณจะสูญเสียทุกอย่าง

Nothing hurts more than realizing he meant everything to you, but you meant nothing to him.
ไม่มีอะไรเจ็บไปกว่าการที่เราคิดมาตลอดว่าเขาเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของเรา ในขณะที่เราไม่มีความหมายอะไรเลยสำหรับเขา

No reason to stay Is a good reason to go.
ไม่มีเหตุผลที่จะอยู่ นั่นแหละคือเหตุผลดีๆที่จะไป

Spend your life with people who make you smile, laugh, and feel loved.
จงใช้ชีวิตของคุณ ไปกับคนที่ทำให้คุณยิ้ม หัวเราะ และรู้สึกรัก

“You cannot control the behavior of others, but you can always choose how you respond to it.”
คุณไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมของผู้อื่นได้ แต่คุณสามารถเลือกวิธีตอบสนองต่อพฤติกรรมนี้ได้เสมอ -Roy T. Bennett

“Never lose hope.Storms make people stronger .”
อย่าหมดหวัง พายุจะทำให้ผู้คนแข็งแกร่งขึ้น

The best time to be happy is always now.
เวลาที่ดีที่สุดที่จะมีความสุขคือตอนนี้เสมอ

“Do what you love, love what you do, and with all your heart give yourself to it.”
ทำในสิ่งที่คุณรัก รักในสิ่งที่คุณทำและทุ่มเทสุดหัวใจให้กับมัน -Roy T. Bennett

แนะนำ : 26 แคปชั่นภาษาอังกฤษสั้นๆ
แนะนำ : 27 คําคมให้กําลังใจ ภาษาอังกฤษ พร้อมคําแปล
แนะนำ : 44 คําคมชีวิต ภาษาอังกฤษ ทวิต

Letting go of your dark past is the best choice you will ever make.
การปล่อยวางอดีตที่มืดมนของคุณ คือทางเลือกที่ดีที่สุดที่คุณควรจะทำ -Roy T. Bennett

You don’t have to always follow in the footsteps of others.
คุณไม่จำเป็นต้องเดินตามรอยเท้าของคนอื่นเสมอไป

You always have a choice.
คุณมีทางเลือกเสมอ

A wise person knows when to be silent.
คนฉลาดจะรู้ว่าเมื่อใดควรเงียบ

If you don’t give up on something you will find a way.
ถ้าคุณไม่ยอมแพ้ คุณจะพบทางออก

It doesn’t matter how many times you get knocked down.All that matters is you get up one more time than you were knocked down.
ไม่สำคัญว่าคุณจะล้มลงกี่ครั้ง สิ่งที่สำคัญคือคุณต้องลุกขึ้นให้มากกว่าครั้งที่ล้มลง -Roy T. Bennett

Learn from failure and keep moving forward.
จงเรียนรู้จากความล้มเหลวและก้าวต่อไป

Admitting we’re wrong is courage, not weakness.
การยอมรับว่าเราผิดคือความกล้าหาญไม่ใช่ความอ่อนแอ

Good things happen in your life when you surround yourself with positive people.
สิ่งดีๆจะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณ เมื่อคุณอยู่ท่ามกลางผู้คนที่คิดบวก -Roy T. Bennett

Create space for positive people to come into your life.
จงสร้างพื้นที่ ให้คนที่คิดบวกเข้ามาในชีวิตของคุณ

Always believe in yourself.
จงเชื่อมั่นในตัวเองเสมอ

You have to stop letting other people’s opinions control you.
คุณต้องหยุดปล่อยให้ความคิดเห็นของคนอื่นมาควบคุมคุณ

Life teaches us the right path is rarely the easy one.
ชีวิตสอนเราว่าเส้นทางที่ถูกต้องไม่ใช่เรื่องง่าย

Never lose hope.
อย่าหมดหวัง

Stay strong, stay positive, and never give up.
จงเข้มแข็งคิดบวกและอย่ายอมแพ้

Stop over-thinking.
หยุดคิดมาก

Believe in your infinite potential.
จงเชื่อมั่นในศักยภาพที่ไม่มีที่สิ้นสุดของคุณ

When a problem occurs, start finding the solution.
เมื่อเกิดปัญหา จงเริ่มหาทางแก้ปัญหา

Keep your promises and be consistently.
จงเป็นผู้ที่รักษาสัญญาและเสมอต้นเสมอปลาย

Do what you think you cannot do.
จงทำในสิ่งที่คุณคิดว่าคุณทำไม่ได้

everyone can always find something positive in everything even in the worst of times.
ทุกคนสามารถพบสิ่งที่เป็นบวกในทุกสิ่งได้เสมอ แม้ในช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดก็ตาม

Stop comparing yourself to others.
หยุดเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น

You need to have faith in yourself.
คุณต้องมีศรัทธาในตัวเอง

No one can be always right.
ไม่มีใครถูกเสมอไป

Accept yourself, love yourself, and keep moving forward.
จงยอมรับตัวเอง รักตัวเอง และก้าวต่อไป

Nothing can be more hurtful to your heart than betraying yourself.
ไม่มีอะไรจะทำร้ายจิตใจคุณได้มากไปกว่าการทรยศต่อตัวเอง

รวมคำคมภาษาอังกฤษทั้งหมด คลิก!!

42 แคปชั่น คำคมภาษาอังกฤษแปลไทย (Where there is love there is life.ความรักอยู่ที่ใด ชีวิตก็อยู่ที่นั่น)

39 แคปชั่น คำคมภาษาอังกฤษแปลไทย (Nobody can hurt me without my permission.ไม่มีใครจะมาทำร้ายเราได้ หากราไม่อนุญาต)

25 แคปชั่น คำคมภาษาอังกฤษแปลไทย (Guard well your thoughts when alone.จงระวังความคิดของคุณเมื่ออยู่คนเดียว)

26 แคปชั่น คำคมภาษาอังกฤษแปลไทย (It’s never too late to change your life for the better.ยังไม่สายเกินไป ที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณให้ดีขึ้น)

27 แคปชั่น คำคมภาษาอังกฤษแปลไทย (I’ve been fighting to be who I am all my life.ฉันจะต่อสู้ เพื่อที่จะเป็นตัวฉันไปตลอดชีวิต)

44 แคปชั่น คำคมภาษาอังกฤษแปลไทย (Never spend your money before you have it.อย่าใช้จ่ายเงินก่อนที่จะมี)


เรื่องที่เกี่ยวข้อง