วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

40 แคปชั่นความรัก (คำคมภาษาอังกฤแปลไทย) Love is so short, forgetting is so long.ความรักนั้นสั้น การลืมนั้นนาน Ep.35

If he’s not calling you, it’s because you are not on his mind.
ถ้าเค้าไม่ได้โทรหาคุณ ก็หมายความว่าคุณไม่ได้อยู่ในความความคิดของเขาเลย

We’re all seeking that special person who is right for us.
เราทุกคนต่างมองหาคนพิเศษที่เหมาะกับเรา

Love does not begin and end the way we seem to think it does.Love is a battle, love is a war;love is a growing up.-James A. Baldwin
ความรักไม่ได้เริ่มต้นและจบลงอย่างที่เราคิด ความรักคือการต่อสู้ ความรักคือสงคราม ความรักคือการเติบโตขึ้น

You can be yourself and not worry about what they will think of you.
คุณต้องเป็นตัวของตัวเอง และไม่ต้องกังวลว่าใครจะคิดอย่างไรกับคุณ

The opposite of love is not hate, it’s indifference.
สิ่งที่ตรงกันข้ามกับความรักไม่ใช่ความเกลียด มันคือความเฉยเมย!

This life is what you make it.
ชีวิตคือสิ่งที่คุณสร้างมันขึ้นมา

Love is that condition in which the happiness of another person is essential to your own.
ความรักคือความสุขของอีกคนมีความสำคัญต่อตัวคุณเอง

Love looks not with the eyes, but with the mind.
ความรักดูไม่ได้ด้วยตา แต่มองเห็นได้ด้วยใจ

Love is like the wind, you can’t see it but you can feel it.
ความรักก็เหมือนกับสายลมคุณมองไม่เห็น แต่คุณสัมผัสมันได้

Because perfect guys don’t exist.but there’s always one guy that is perfect for you.
เพราะผู้ชายที่สมบูรณ์แบบไม่มีอยู่จริง แต่มีผู้ชายคนหนึ่งที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณเสมอ

The one you love and the one who loves you are never, ever the same person.
คนที่คุณรักและคนที่รักคุณไม่เคยเป็นคนเดิมเลย

No reason is needed for loving.
ไม่จำเป็นต้องมีเหตุผลสำหรับความรัก

Never love anyone who treats you like you’re ordinary.
อย่ารักใครก็ตามที่ทำกับคุณเหมือนคุณเป็นคนธรรมดา

Promise Yourself To be so strong that nothing can disturb your peace of mind.
สัญญากับตัวเอง ว่าจะแข็งแกร่งจนไม่มีอะไรมารบกวนความสงบในใจของคุณได้

To forget the mistakes of the past.
จงลืมความผิดพลาดในอดีต

แนะนำ : 42 คําคมภาษาอังกฤษ คิดบวก
แนะนำ : 39 แคปชั่นภาษาอังกฤษเศร้าๆ
แนะนำ : 25 บทความแรงบันดาลใจ ภาษาอังกฤษ

We need to learn to love ourselves first.
เราต้องเรียนรู้ที่จะรักตัวเองก่อน

No relationship is perfect.
ไม่มีความสัมพันธ์ใดสมบูรณ์แบบ

Love is so short, forgetting is so long.
ความรักนั้นสั้น การลืมนั้นนาน

The very essence of romance is uncertainty.
แก่นแท้ของความรักคือความไม่แน่นอน

The promise that life can go on, no matter how bad our losses.
สัญญาว่าชีวิตจะต้องดำเนินต่อไป ไม่ว่าเราจะต้องเจอกับความสูญเสียที่เลวร้ายแค่ไหนก็ตาม

It hurts to let go.
มันเจ็บที่ต้องปล่อยไป

Love does not consist of gazing at each other, but in looking outward together in the same direction.
ความรักไม่ใช่แค่การจ้องมองกัน แต่เป็นการมองออกไปข้างนอกในทิศทางเดียวกัน

More blessed, less stressed.More love, less hate.
มีความสุขมากก็เครียดน้อยลง รักมากขึ้นก็เกลียดน้อยลง

The ones that last are frequently the ones that are rooted in friendship.
ความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน มักมีรากฐานมาจากมิตรภาพ

True love is rare, and it’s the only thing that gives life real meaning.-Nicholas Sparks,
ความรักที่แท้จริงนั้นหายาก และเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้ชีวิตมีความหมายอย่างแท้จริง

Be the reason someone feels loved.Be the reason someone smiles.
จงเป็นเหตุผลให้ใครบางคนรู้สึกรัก จงเป็นเหตุผลให้ใครบางคนยิ้ม

Because life is too short to cry.
เพราะชีวิตสั้นเกินกว่าที่จะร้องไห้

I love her and it is the beginning of everything.
ฉันรักเธอและมันคือจุดเริ่มต้นของทุกสิ่ง

Caution in love is perhaps the most fatal to true happiness.
การระมัดระวังต่อความรัก อาจเป็นอันตรายต่อความสุขที่แท้จริง

We have to allow ourselves to be loved by the people who really love us.
เราต้องยอมให้ตัวเองเป็นที่รักของคนที่รักเราจริง ๆ

Any fool can be happy.
คนโง่.. ก็มีความสุขได้เช่นกัน

Have enough courage to trust love one more time.
จงมีความกล้าเพียงพอที่จะเชื่อใจในความรักอีกครั้ง

Love is not affectionate feeling, but a steady wish for the loved person’s ultimate good as far as it can be obtained.-CS Lewis
ความรักไม่ใช่ความรู้สึกรักใคร่ แต่เป็นความปรารถนาดีอย่างมั่นคง สำหรับคนที่รักที่สุดเท่าที่จะทำได้

We waste time looking for the perfect lover, instead of creating the perfect love.-Tom Robbins
เราเสียเวลาไปกับการมองหาคนรักที่สมบูรณ์แบบ แทนที่จะสร้างความรักที่สมบูรณ์แบบ

Letting go doesn’t mean that you don’t care about someone anymore.
การปล่อยวาง ไม่ได้หมายความว่าคุณไม่สนใจใครอีกต่อไป

Even if you cannot change all the people around you, you can change the people you choose to be around.
แม้ว่าคุณจะไม่สามารถเปลี่ยนคนรอบข้างได้ทั้งหมด แต่คุณก็สามารถเปลี่ยนคนที่คุณเลือกที่จะอยู่ด้วยได้

To love oneself is the beginning of a lifelong romance.-Oscar Wilde,
การรักตัวเองเป็นจุดเริ่มต้นของความรักตลอดชีวิต

The saddest people I’ve ever met in life are the ones who don’t care deeply about anything at all.
คนที่เศร้าที่สุดที่ฉันเคยพบมาในชีวิต คือคนที่ไม่สนใจอะไรเลย

In time, the hurt began to fade.
เมื่อเวลาผ่านไป ความเจ็บก็จะเริ่มจางหายไป

Love can change a person.
ความรักสามาถเปลี่ยนแปลงคน ๆ หนึ่งได้

The heart has its reasons which reason knows not.-Blaise Pascal
หัวใจมีเหตุผลที่ไม่รู้เหตุผล

รวมคำคมภาษาอังกฤษทั้งหมด คลิก!!

39 แคปชั่น คำคมภาษาอังกฤษแปลไทย (Nobody can hurt me without my permission.ไม่มีใครจะมาทำร้ายเราได้ หากราไม่อนุญาต)

25 แคปชั่น คำคมภาษาอังกฤษแปลไทย (Guard well your thoughts when alone.จงระวังความคิดของคุณเมื่ออยู่คนเดียว)

26 แคปชั่น คำคมภาษาอังกฤษแปลไทย (It’s never too late to change your life for the better.ยังไม่สายเกินไป ที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณให้ดีขึ้น)

27 แคปชั่น คำคมภาษาอังกฤษแปลไทย (I’ve been fighting to be who I am all my life.ฉันจะต่อสู้ เพื่อที่จะเป็นตัวฉันไปตลอดชีวิต)

44 แคปชั่น คำคมภาษาอังกฤษแปลไทย (Never spend your money before you have it.อย่าใช้จ่ายเงินก่อนที่จะมี)