วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

38 คําคมภาษาอังกฤษ ชีวิตอิสระสั้น ๆ (Every life is different. ทุกชีวิตแตกต่างกัน) Ep.42

Because life’s a beautiful.
เพราะชีวิตเป็นสิ่งสวยงาม

The best time to plant a tree was 20 years ago.
ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการปลูกต้นไม้คือเมื่อ 20 ปีที่แล้ว

We need to accept that we won’t always make the right decisions.
เราต้องยอมรับว่า เราไม่ได้ตัดสินใจถูกต้องเสมอ

Never use sarcasm.
อย่าใช้คำพูดถากถาง

Turn your wounds into wisdom. -Oprah Winfrey
เปลี่ยนบาดแผลของคุณให้เป็นปัญญา

Angry people are not always wise. -Jane Austen
คนโกรธมักไม่ฉลาด

You do not write your life with words.
คุณไม่ได้เขียนชีวิตของคุณด้วยคำพูด

Always find opportunities to make someone smile.
จงหาโอกาสที่จะทำให้ใครบางคนยิ้มได้

Time.. doesn’t heal emotional pain, you need to learn how to let go. -Roy T. Bennett,
เวลา.. ไม่สามารถรักษาความเจ็บปวดทางอารมณ์ได้ คุณต้องเรียนรู้ที่จะปล่อยวาง

You are not rich until you have a rich heart. -Roy T. Bennett,
คุณไม่ได้ร่ำรวยจนกว่าคุณจะมีหัวใจที่ร่ำรวย

Help others without any reason and give without the expectation of receiving anything in return. -Roy T. Bennett,
ช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่มีเหตุผล และให้โดยไม่คาดหวังว่าจะได้รับสิ่งใดตอบแทน

Listen with curiosity.Speak with honesty.
ฟังด้วยความอยากรู้ พูดด้วยความบริสุทธิ์ใจ

We should listen for what’s behind the words.
เราควรฟังสิ่งที่อยู่เบื้องหลังคำพูด

Because reality is finally better than dreams.
เพราะในที่สุดความเป็นจริงย่อมดีกว่าความฝัน

Darkness cannot drive out darkness: only light can do that.
ความมืดไม่สามารถขับไล่ความมืดออกไปได้ มีเพียงแสงสว่างเท่านั้นที่ทำได้

Someday,you will find someone who can completely change your world around.
สักวันหนึ่ง คุณจะพบคนที่สามารถเปลี่ยนโลกของคุณได้อย่างสมบูรณ์

Don’t change anyone, and don’t expect for more than anyone can give.
อย่าเปลี่ยนแปลงใครและอย่าคาดหวังมากเกินกว่าที่ใครจะให้ได้

Because perfect guys don’t exist.But there’s always one guy that is perfect for you.
เพราะผู้ชายที่สมบูรณ์แบบไม่มีอยู่จริง แต่จะมีผู้ชายคนหนึ่งที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณเสมอ

แนะนำ : 101 แคปชั่นอกหัก twitter
แนะนำ : 30 แคปชั่นอกหัก น้อยใจ
แนะนำ : 25 แคปชั่นน้อยใจแฟน

When we love, we always strive to become better than we are.
เมื่อเรามีความรัก เรามักจะมุ่งมั่นที่จะเป็นคนที่ดีกว่าที่เป็นอยู่

No reason is needed for loving.
ไม่จำเป็นต้องมีเหตุผลในการรัก

Never love anyone who treats you like you’re ordinary. -Oscar Wilde
อย่ารักใครที่แสดงออกกับคุณเหมือนคุณเป็นคนธรรมดา

Expect only the best.
คาดหวังแต่สิ่งที่ดีที่สุดเท่านั้น

Forget the mistakes of the past.
จงลืมความผิดพลาดในอดีต

Every life is different.
ทุกชีวิตแตกต่างกัน

Without struggle, success has no value. -Aaron Lauritsen
หากปราศจากการต่อสู้ความสำเร็จก็ไม่มีค่า

We’re not making mistakes.We’re making experiences. -Dan Bergstein
เราไม่ได้ทำผิด เรากำลังสร้างประสบการณ์

Love is gift, a promise, and a belief.
ความรักคือของขวัญคำสัญญาและความเชื่อ

Life is too short to make the wrong choice twice.
ชีวิตสั้นเกินกว่าจะเลือกผิดซ้ำสอง

Sometimes what you go looking for isn’t as important as what you leave behind. -Ilona Andrews
บางครั้งสิ่งที่คุณมองหา ก็ไม่สำคัญเท่ากับสิ่งที่คุณทิ้งไว้ข้างหลัง

Believe that sometimes you fight, sometimes you flee, but you never surrender.
เชื่อเถอะว่าบางครั้งคุณสู้บางครั้งคุณก็หนี แต่คุณก็ไม่เคยยอมจำนน

Take time daily to reflect on how much you have.It may not be all that you want but remember someone somewhere is dreaming to have what you have. -Germany Kent
ใช้เวลาทุกวันเพื่อไตร่ตรองว่าคุณมีเท่าไร อาจไม่ใช่ทั้งหมดที่คุณต้องการ แต่จำไว้ว่ามีใครบางคนกำลังฝันที่จะมีในสิ่งที่คุณมี

Don’t be afraid to make mistakes.
อย่ากลัวที่จะทำผิดพลาด

The worst decisions in life we make are always the one we make out of fear. -Sherrilyn Kenyon
การตัดสินใจที่เลวร้ายที่สุดในชีวิต คือการตัดสินใจด้วยความกลัวเสมอ

You can change the defeat to come back stronger for it.
คุณสามารถเปลี่ยนความพ่ายแพ้ให้กลับมาแข็งแกร่งขึ้นได้

Quit being so hard on yourself.
เลิกทำตัวยาก ๆ กับตัวเองซะ

I want you to know how happy you once made me and though you really did hurt me.
ฉันอยากให้คุณรู้ว่า ครั้งหนึ่งคุณทำให้ฉันมีความสุขแค่ไหน ถึงแม้ว่าคุณจะทำให้ฉันเจ็บปวด

More love and less hate.
จงรักให้มากขึ้นและเกลียดให้น้อยลง

Take responsibility of your own happiness, never put it in other people’s hands. -Roy T. Bennett,
รับผิดชอบความสุขของตัวเองอย่ายัดเยียดความสุขให้คนอื่น

รวมคำคมภาษาอังกฤษทั้งหมด คลิก!!

20 คําคมภาษาอังกฤษสั้น ๆ แคปชั่นภาษาอังกฤษ 2021 (Seek out some feeling simple. จงค้นหาความรู้สึกที่เรียบง่าย)

30 แคปชั่นภาษาอังกฤษ ชีวิตคิดบวก (Live the life of your dreams. จงใช้ชีวิตตามความฝันของคุณ)

62 แคปชั่นภาษาอังกฤษ ชีวิตคิดบวก (คำคมอังกฤษแปลไทย) Be Humble.จงถ่อมตัว

50 คำคมภาษาอังกฤษแปลไทย (แคปชั่นอังกฤษคิดบวก) You can’t give up.คุณจะยอมแพ้ไม่ได้

40 แคปชั่นความรัก (คำคมภาษาอังกฤแปลไทย) Love is so short, forgetting is so long.ความรักนั้นสั้น การลืมนั้นนาน

20 แคปชั่น คำคมภาษาอังกฤษแปลไทย (Thoughts lead to words.Words lead to actions.ความคิดนำไปสู่คำพูด คำพูดนำไปสู่การกระทำ)

25 แคปชั่น คำคมภาษาอังกฤษแปลไทย (Single doesn’t mean lonely.โสดไม่ได้หมายความว่าเหงา)