วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

78 แคปชั่นภาษาอังกฤษสั้น ๆ คิดบวก ให้กำลังใจ(Don’t grieve. อย่าเสียใจ) Ep.46

Missing you is the heartache, that never goes away.
การคิดถึงคุณ คือความเจ็บปวดที่ไม่มีวันหายไป

My thoughts are free to go anywhere.
ความคิดของฉันมีอิสระที่จะไปได้ทุกที่

You just need a framework and a dream.
คุณแค่ต้องมีกรอบและความฝัน

When it comes to success, there are no shortcuts. -Bo Bennett
เมื่อพูดถึงความสำเร็จ ย่อมไม่มีทางลัด

No one succeeds without effort.
ไม่มีใครประสบความสำเร็จโดยปราศจากความพยายาม

The secret of success is constancy to purpose. -Benjamin Disraeli
เคล็ดลับของความสำเร็จคือความแน่วแน่ต่อจุดมุ่งหมาย

Love of what you are doing or learning to do.
จงรักในสิ่งที่คุณกำลังทำหรือเรียนรู้ที่จะทำ

Love is like war: easy to begin but very hard to stop. -HL Mencken
ความรักก็เหมือนสงคราม เริ่มง่ายแต่หยุดยากมาก

In the end, the love you take is equal to the love you make. -Paul McCartney
ในที่สุดความรักที่คุณมีก็เท่ากับความรักที่คุณทำ

If you want to be loved, be lovable. -Ovid
ถ้าคุณอยากเป็นที่รักจงน่ารัก

Everything has beauty, but not everyone sees it. -Confucius
ทุกสิ่งมีความสวยงาม แต่ไม่ใช่ทุกคนที่มองเห็น

Mistakes are proof that you’re trying.
ความผิดพลาดเป็นข้อพิสูจน์ว่าคุณกำลังพยายาม

I know I made a lot of mistakes, but they, in turn, were my life lessons.
ฉันรู้ว่าฉันทำผิดพลาดมากมาย แต่มันก็เป็นบทเรียนชีวิตของฉัน

You go through it on your own.
คุณจะผ่านมันไปได้ด้วยตัวคุณเอง

Some beautiful paths can’t be discovered without getting lost. -Erol Ozan
เส้นทางที่สวยงามบางเส้นทาง ไม่สามารถค้นพบได้หากไม่หลงทาง

A dream is what makes people love life even when it is painful. -Theodore Zeldin
ความฝัน คือสิ่งที่ทำให้ผู้คนรักชีวิตแม้ว่ามันจะเจ็บปวดก็ตาม

Don’t grieve.
อย่าเสียใจ

Life is about accepting the challenges.
ชีวิตคือการยอมรับความท้าทาย

Nothing valuable ever comes easy.
ไม่มีสิ่งใดที่มีคุณค่าแล้วได้มาง่ายๆ

Painful challenges are the best gifts life sends to us to keep us growing.
ความท้าทายที่เจ็บปวด คือของขวัญที่ดีที่สุดที่ชีวิตส่งมาให้เรา เพื่อให้เราเติบโตต่อไป

แนะนำ : 40 คำคมคิดบวก
แนะนำ : 30 คําคมภาษาอังกฤษ
แนะนำ : 73 แคปชั่นชีวิต

Take care of yourself.
จงดูแลตัวเอง

Be positive and hold on!
จงคิดบวกและยึดมั่น!

Trust yourself, but don’t overestimate your abilities.
เชื่อใจตัวเอง แต่อย่าประเมินความสามารถของคุณมากเกินไป

Even though I was surrounded by many, I felt totally alone.
แม้ว่าฉันจะถูกล้อมรอบไปด้วยผู้คนมากมาย แต่ฉันก็รู้สึกโดดเดี่ยว

Do we really need to share every movement and incident?
เราจำเป็นต้องแบ่งปันความเคลื่อนไหวและเหตุการณ์ทุกอย่างจริงหรือ?

A friend should be someone who promises to never leave, no matter what.
เพื่อนควรเป็นคนที่สัญญาว่าจะไม่จากไป ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม

In the end, it is your life!
สุดท้ายแล้ว มันก็คือชีวิตของคุณ!

Am I really loved by someone?
ฉันเป็นที่รักของใครบางคนหรือเปล่า?

You to search for the truth yourself.
คุณต้องค้นหาความจริงด้วยตัวคุณเอง

Do we need that many friends?
เราต้องการเพื่อนมากมายขนาดนั้นเลยเหรอ?

I have never been hurt by what I have not said. -Calvin Coolidge
ฉันไม่เคยเจ็บปวดกับสิ่งที่ฉันไม่ได้พูด

I lied because I don’t want you to know how much it hurts me.
ที่ฉันโกหก เพราะไม่อยากให้คุณรู้ว่าฉันเจ็บแค่ไหน

Sometimes it’s better to be alone.Because nobody can hurt you.
บางครั้งการอยู่คนเดียวก็ดีกว่า ไม่มีใครทำร้ายคุณได้

My biggest mistake is thinking that people care for me as much as I do for them.
ความผิดพลาดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของฉันคือ การคิดว่าคนอื่นดูแลฉันมากพอกับที่ฉันทำเพื่อพวกเขา

Our heart doesn’t always love the right people at the right time.
หัวใจของเราไม่ได้รักคนที่ใช่ในเวลาที่เหมาะสมเสมอไป

Don’t waste your time on revenge.Those who hurt you will eventually face their own karma.
อย่าเสียเวลาไปกับการแก้แค้น ในที่สุดผู้ที่ทำร้ายคุณจะต้องเผชิญกับผลกรรมของพวกเขาเอง

You will never know the power of yourself until someone hurts you badly.
คุณจะไม่รู้จักพลังของตัวเองจนกว่าจะมีคนมาทำร้ายคุณอย่างรุนแรง

If you can’t help them, at least don’t hurt them.
ถ้าคุณช่วยพวกเขาไม่ได้ อย่างน้อยก็อย่าทำร้ายพวกเขา

If you love large, you’ve got to hurt large.
ถ้าคุณรักมากคุณต้องเจ็บตัวมาก

Forget your past and forgive yourself.
ลืมอดีตของคุณและให้อภัยตัวเอง

I’ll find strength in pain.
ฉันจะพบความเข้มแข็งในความเจ็บปวด

แนะนำ : 48 ชีวิตคิดบวก ยิ้มได้ทุกวัน
แนะนำ : 100 แคปชั่นสู้ชีวิต คิดบวก
แนะนำ : 78 แคปชั่นยิ้มให้กับตัวเอง

Learn as if you were to live forever.
จงเรียนรู้ราวกับว่าคุณมีชีวิตอยู่ตลอดไป

If you cannot do great things, do small things in a great way. -Napoleon Hill
ถ้าคุณไม่สามารถทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้จงทำสิ่งเล็ก ๆ ให้ดี

Some people dream of success while others wake up and work.
บางคนฝันถึงความสำเร็จ ในขณะที่บางคนตื่นขึ้นมาและทำงาน

Life is so damn short.
ชีวิตช่างแสนสั้น

Happiness never decreases by being shared.
ความสุขไม่เคยลดลงจากการแบ่งปัน

We must not be too concerned with others.
เราต้องไม่กังวลกับคนอื่นมากเกินไป

Don’t underestimate the value of doing nothing.
อย่าประเมินคุณค่าของการไม่ทำอะไรต่ำไป

If you lose faith, you lose all. -Eleanor Roosevelt
ถ้าคุณหมดศรัทธาคุณก็สูญเสียทั้งหมด

Real change is difficult at the beginning.
การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงเป็นเรื่องยากในช่วงเริ่มต้น

Forgiveness begins with taking care of my own hurt.
การให้อภัยเริ่มต้นด้วยการดูแลความเจ็บปวดของตัวเอง

There are beautiful days ahead.
มีวันที่สวยงามรออยู่ข้างหน้า

I will listen to my sadness with patience and love.
ฉันจะรับฟังความเศร้าของฉัน ด้วยความอดทนและความรัก

I will seek help when I cannot help myself.
ฉันจะขอความช่วยเหลือ เมื่อฉันช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

My path is unique and I will walk it with pride.
เส้นทางของฉันไม่เหมือนใครและฉันจะเดินไปด้วยความภาคภูมิใจ

With each day, I will take smaller steps toward my joy.
ในแต่ละวันฉันจะก้าวไปสู่ความสุขของฉัน

I build a space of calm and clarity all around me.
ฉันสร้างพื้นที่แห่งความสงบและความชัดเจนรอบตัวฉัน

We find less time to do the things we enjoy because of the things we have to do.
เราพบว่ามีเวลาน้อยลงในการทำสิ่งต่าง ๆ ที่เราชอบ เนื่องจากสิ่งต่าง ๆ ที่เราต้องทำ

In today’s hectic world, it is becoming harder and harder to calm the mind.
ในโลกที่วุ่นวายทุกวันนี้ การทำจิตใจให้สงบนั้นยากขึ้นเรื่อย ๆ

We tend to forget that happiness doesn’t come as a result of getting something we don’t have, but rather of recognizing and appreciating what we do have. -Frederick Keonig
เรามักจะลืมไปว่า ความสุขไม่ได้มาจากการได้รับบางสิ่งที่เราไม่มี แต่เป็นการรับรู้และชื่นชมในสิ่งที่เรามีมากกว่า

We can’t control the world.
เราควบคุมโลกไม่ได้

People should find happiness in the little things, like family. -Amanda Bynes
คนเราควรพบความสุขในสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่นครอบครัว

After all, life’s better when we’re happy.
ท้ายที่สุดชีวิตจะดีขึ้นเมื่อเรามีความสุข

The pursuit of happiness is real.
การแสวงหาความสุขนั้นมีอยู่จริง

We may encounter many defeats but we must not be defeated.
เราอาจพบกับความพ่ายแพ้มากมาย แต่เราต้องไม่พ่ายแพ้

Nobody can go back and start a new beginning.
ไม่มีใครสามารถย้อนกลับไปเริ่มต้นใหม่ได้

Always do your best.
จงทำให้ดีที่สุดเสมอ

We must first believe that we can.
อันดับแรกเราต้องเชื่อว่าเราทำได้

Set your goals high, and don’t stop till you get there.
ตั้งเป้าหมายให้สูงและอย่าหยุดจนกว่าคุณจะไปถึงจุดนั้น

You just can’t beat the person who never gives up.
คุณไม่สามารถเอาชนะคนที่ไม่เคยยอมแพ้ได้

There’s a reason for everything.
ทุกอย่างมีเหตุผลของมัน

Just breathe and have faith that everything will work out for the best.
แค่หายใจและมีศรัทธาว่าทุกอย่างจะออกมาดีที่สุด

Whatever you are feeling, love yourself for feeling it.
ไม่ว่าคุณจะรู้สึกแบบไหน ก็จงรักตัวเองให้ได้

If you don’t love yourself, nobody else is going to love you.
ถ้าคุณไม่รักตัวเอง ก็จะไม่มีใครรักคุณ

The more you love yourself, the less nonsense you’ll tolerate.
ยิ่งคุณรักตัวเองมากเท่าไหร่ คุณก็จะยอมทำเรื่องไร้สาระน้อยลงเท่านั้น

Loving yourself isn’t vanity.
การรักตัวเองไม่ใช่เรื่องไร้สาระ

Love yourself first, because that’s who you’ll be spending the rest of your life with.
รักตัวเองก่อน เพราะนั่นคือคนที่คุณจะใช้ชีวิตที่เหลือด้วย

You’re always with yourself.
คุณอยู่กับตัวเองตลอดเวลา

รวมคำคมภาษาอังกฤษทั้งหมด คลิก!!

41 คำคมภาษาอังกฤษชีวิตคิดบวก ยิ้มได้ทุกวัน

50 แคปชั่นภาษาอังกฤษแปลไทยสั้น ๆ

30 คำคมภาษาอังกฤษสั้น ๆ คําคมชีวิตคิดบวก

38 คําคมภาษาอังกฤษ ชีวิตอิสระสั้น ๆ

27 แคปชั่นภาษาอังกฤษ ชีวิตคิดบวก