วันศุกร์, 12 กรกฎาคม 2567

40 (แคปชั่น) คำคมภาษาอังกฤษความหมายดี ๆ (Hard is not impossible.ยากไม่ใช่เป็นไปไม่ได้) Ep.49

All roads lead home in the end.
ในที่สุดถนนทุกสายก็จะพากลับบ้าน

If you are not doing what you love, you are wasting your time. -Billy Joel
ถ้าคุณไม่ทำในสิ่งที่คุณรัก คุณจะเสียเวลาเปล่าๆ

The world is full of wonderful things you haven’t seen yet. Don’t ever give up on the chance of seeing them. -JK Rowling
โลกนี้เต็มไปด้วยสิ่งมหัศจรรย์ที่คุณยังไม่ได้เห็น อย่าละทิ้งโอกาสที่จะได้เห็นมัน

Best things in life aren’t things. -Mike Ness
สิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตไม่ใช่สิ่งของ

You can overcome anything, if and only if you love something enough. -Lionel Messi
คุณสามารถเอาชนะอะไรก็ได้ ถ้าคุณรักบางสิ่งมากพอ

Never let anyone define you. You are the only person who defines you.
อย่าให้ใครมากำหนดคุณ คุณคือคนเดียวที่จะกำหนดตัวคุณเอง

Life always offers you a second chance. is called tomorrow. -Dylan Thomas
ชีวิตให้โอกาสครั้งที่สองกับคุณเสมอ เรียกว่าพรุ่งนี้

What happens next is up to you.
จะเกิดอะไรขึ้นต่อไป ก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณแล้วละ

f5f8faWork hard and believe in yourself even when nobody else believes in you.
จงทำงานหนักและเชื่อมั่นในตัวเอง แม้จะไม่มีใครเชื่อในตัวคุณก็ตาม

If you change the way you look at things, the things you look at change.
ถ้าคุณเปลี่ยนวิธีมองสิ่งต่าง ๆ สิ่งที่คุณมองก็จะเปลี่ยนไป

Everything happens for a reason.
ทุกอย่างเกิดขึ้นด้วยเหตุผล

Sometimes it’s best to be quiet.
บางครั้งก็เป็นการดีที่สุดที่จะเงียบ

Hard is not impossible.
ยากไม่ใช่เป็นไปไม่ได้

Time is like a river.You cannot touch the same water twice.
เวลาก็เหมือนสายน้ำ คุณไม่สามารถสัมผัสมันได้ถึงสองครั้ง

You don’t need a reason to help people.
คุณไม่จำเป็นต้องมีเหตุผลในการช่วยเหลือผู้อื่น

Push yourself because no one else is going to do it for you.
จงผลักดันตัวเองเพราะไม่มีใครจะทำเพื่อคุณได้

Motivation is what gets you started.Habit is what keeps you going.
แรงจูงใจคือสิ่งที่ทำให้คุณเริ่มต้น นิสัยคือสิ่งที่ทำให้คุณก้าวต่อไป

Life really isn’t that serious.
ทุกคนควรยิ้ม ชีวิตไม่ได้จริงจังขนาดนั้น

If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough.- Albert Einstein
ถ้าคุณอธิบายง่าย ๆ ไม่ได้ แสดงว่าคุณยังไม่เข้าใจมันดีพอ

Good things come to people who wait, but better things come to those who go out and get them.
สิ่งดี ๆ มักมาหาคนที่รอ แต่สิ่งที่ดีกว่าจะมาหาคนที่ออกไปรับมัน

แนะนำ : 57 คําคม พลังบวก
แนะนำ : 50 ข้อคิด ดีๆ ชีวิต คิดบวก
แนะนำ : 39 แคปชั่นให้กําลังใจ ภาษาอังกฤษ

You can’t close your heart to the things you don’t want to feel.
คุณไม่สามารถปิดใจของคุณ กับสิ่งที่คุณไม่ต้องการรู้สึกได้

Laugh as much as you breath and love as much as you live.
จงหัวเราะเท่าที่ยังมีลมหายใจ และรักให้ได้เท่าที่ยังมีชีวิต

Life is too short to start your day with broken pieces of yesterday.
ชีวิตสั้นเกินไป ที่จะเริ่มต้นวันใหม่ด้วยเศษซากของเมื่อวาน

Not everyone deserves to know the real you.
ไม่ใช่ทุกคน ที่สมควรที่จะรู้จักตัวตนที่แท้จริงของคุณ

Don’t be disappointed if people refuse to help you.
อย่าผิดหวังถ้ามีคนปฏิเสธที่จะช่วยเหลือคุณ

Be stronger than your excuses.
จงเข้มแข็งกว่าข้อแก้ตัวของคุณ

Not all those who wander are lost.
ไม่ใช่ทุกคนที่หลงทาง

Running away from your problems is a race you’ll never win.
การหนีจากปัญหา คือการแข่งขันที่ไม่มีวันชนะ

Quiet people have the loudest minds.
คนเงียบมีจิตใจที่ดังที่สุด

Sometimes life is about risking everything for a dream no one can see but you.
บางครั้งชีวิตคือการเสี่ยงทุกอย่าง เพื่อความฝันที่ไม่มีใครมองเห็นได้ นอกจากคุณ

Never judge someone by the opinion of another.
อย่าตัดสินใครด้วยความเห็นของคนอื่น

The quickest way to acquire self-confidence is to do exactly what you are afraid to do.
วิธีที่รวดเร็วที่สุดในการสร้างความมั่นใจในตนเองคือ ทำในสิ่งที่คุณกลัวที่จะทำ

I’ve never met a strong person with an easy past.
ฉันไม่เคยเจอคนเข้มแข็ง ที่มีอดีตที่ง่ายดาย

You are confined only by the walls you build yourself.
คุณถูกกักขังโดยกำแพงที่คุณสร้างขึ้นเองเท่านั้น

You’ll never change your life until you change something you do daily.
คุณจะไม่มีวันเปลี่ยนชีวิตของคุณ จนกว่าคุณจะเปลี่ยนสิ่งที่คุณทำทุกวัน

Don’t judge a situation you’ve never been in.
อย่าตัดสินสถานการณ์ที่คุณไม่เคยอยู่ตรงนั้น

when you let go, you grow.
เมื่อคุณปล่อยวาง คุณก็จะเติบโต

We were meant to live for so much more.
เราตั้งใจที่จะมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรอีกมากมาย

You gotta be able to smile through all this bullshit.
คุณต้องสามารถยิ้มผ่านเรื่องไร้สาระทั้งหมดนี้ไปได้

Fall seven times, stand up eight.
ล้มเจ็ดครั้งต้องลุกแปดครั้ง

รวมคำคมภาษาอังกฤษทั้งหมด คลิก!!

73 (แคปชั่น) ให้กำลังใจ คำคมภาษาอังกฤษสั้น ๆ Ep.50

48 (แคปชั่น)คําคมภาษาอังกฤษ ชีวิตคิดบวก Ep.48

100 แคปชั่นภาษาอังกฤษคิดบวก Ep.47

78 แคปชั่นภาษาอังกฤษสั้น ๆ คิดบวก ให้กำลังใจ Ep.46

41 คำคมภาษาอังกฤษชีวิตคิดบวก ยิ้มได้ทุกวัน Ep.45

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
50 คําคมชีวิตคิดบวก ภาษาอังกฤษสั้นๆ [Don’t give up on your dreams so soon.อย่าล้มเลิกความฝันเร็วเกินไป] Ep.64
50 คําคมชีวิตคิดบวก ภาษาอังกฤษสั้นๆ (Don’t give up on your dreams so soon.อย่าล้มเลิกความฝันเร็วเกินไป) Ep.62
30 (แคปชั่น) คำคมภาษาอังกฤษ คิดบวก ความหมายดีๆ (You can change.คุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้) Ep.57
80 (แคปชั่น) คําคมภาษาอังกฤษ ให้กําลังใจ (Life is the best teacher.ชีวิตคือครูที่ดีที่สุด) Ep.56
73 (แคปชั่น) ให้กำลังใจ คำคมภาษาอังกฤษสั้น ๆ (Not everyone is sincere at all times. ไม่ใช่ทุกคนที่จริงใจตลอดเวลา) Ep.50
48 (แคปชั่น)คําคมภาษาอังกฤษ ชีวิตคิดบวก (You need to stay strong.คุณจำเป็นต้องเข้มแข็ง) Ep.48