วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

80 (แคปชั่น) คําคมภาษาอังกฤษ ให้กําลังใจ (Life is the best teacher.ชีวิตคือครูที่ดีที่สุด) Ep.56

Blessed is he who expects nothing, for he shall never be disappointed. -Alexander Pope
ความสุขมีแก่ผู้ที่ไม่คาดหวังสิ่งใด เพราะเขาไม่เคยผิดหวัง

To be old and wise, you first have to be young and stupid.
การจะแก่และฉลาด คุณต้องเป็นเด็กและโง่ก่อน

Focus on what matters and let go of what doesn’t.
โฟกัสไปที่สิ่งที่สำคัญและปล่อยสิ่งที่ไม่สำคัญไป

Your best teacher is your last mistake.
ครูที่ดีที่สุดของคุณ คือความผิดพลาดครั้งสุดท้ายของคุณ

Life is the best teacher.
ชีวิตคือครูที่ดีที่สุด

There’s a lot the world can teach us.
โลกสามารถสอนเราได้มากมาย

We are what we repeatedly do.Excellence, then, is not an act, but a habit. -Aristotle
เราเป็นสิ่งที่เราทำซ้ำแล้วซ้ำอีก ความเป็นเลิศจึงไม่ใช่การกระทำ แต่เป็นนิสัย

The fool doth think he is wise, but the wise man knows himself to be a fool. -William Shakespeare
คนโง่คิดว่าเขาฉลาด แต่ปราชญ์รู้ว่าตัวเองโง่

Sooner or later we’ve all got to let go of our past. – Dan Brown
ไม่ช้าก็เร็ว เราทุกคนต้องปล่อยวางอดีตของเรา

The only person you really have control over is yourself.
คนเดียวที่คุณสามารถควบคุมได้จริง ๆ คือตัวคุณเอง

Letting go does not mean you stop caring. -Mandy Hale
การปล่อยวาง ไม่ได้หมายความว่าคุณหยุดใส่ใจ

Your past is not as important as what’s ahead.
อดีตของคุณ ไม่สำคัญเท่ากับสิ่งที่อยู่ข้างหน้า

Not everyone is meant to be in your future.
ไม่ใช่ทุกคนที่ควรจะอยู่ในอนาคตของคุณ

No regrets in life.Just lessons learned.
ไม่มีความเสียใจในชีวิต แค่บทเรียนที่ได้เรียนรู้

Don’t lose your present to your past.
อย่าสูญเสียปัจจุบันของคุณไปกับอดีต

The art of being happy is to be satisfied with what you have.
ศิลปะแห่งความสุขคือการพอใจกับสิ่งที่มี

แนะนำ : 23 แคปชั่นความคิดดีๆ
แนะนำ : 46 มุมมองชีวิตคิดบวก
แนะนำ : 37 คําคมคิดบวก ทวิต

Look for someone who won’t let you face them alone.
มองหาใครสักคน ที่จะไม่ยอมให้คุณเผชิญหน้าคนเดียว

Difficult roads often lead to beautiful destinations.
ถนนที่ยากลำบาก มักนำไปสู่จุดหมายปลายทางที่สวยงาม

Before you act, listen.Before you react, think.
ก่อนลงมือทำ จงฟัง ก่อนที่คุณจะตอบโต้ ให้คิด

Some people are just passing through to teach you lessons in life.
บางคนแค่ผ่านมาเพื่อสอนบทเรียนในชีวิต

Be who you are and say what you feel.
จงเป็นตัวของตัวเองและพูดในสิ่งที่รู้สึก

You can’t start the next chapter of your life if you keep re-reading the last one.
คุณไม่สามารถเริ่มบทต่อไปในชีวิตของคุณได้ ถ้าคุณยังคงอ่านบทที่แล้วซ้ำอีก

Sometimes you have to forget what’s gone.
บางครั้งคุณต้องลืมสิ่งที่จากไป

Forget what hurt you but never forget what it taught you.
ลืมสิ่งที่ทำร้ายคุณได้ แต่อย่าลืมสิ่งที่มันสอนคุณ

Don’t gamble on the future.
อย่าเดิมพันกับอนาคต

Our life always changes.
ชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

Sometimes, life can be a bit daunting.
บางครั้งชีวิตก็ดูน่ากลัว

Spend your time wisely.
จงใช้เวลาของคุณอย่างชาญฉลาด

แนะนำ : 60 แคปชั่นน้อยใจ ไม่สำคัญ ประชดแฟน

Do things that make you happy.
ทำสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุข

What comes easy won’t last long, and what lasts long won’t come easy.
อะไรที่ได้มาง่าย ๆ จะอยู่ได้ไม่นาน และอะไรที่ยืนยาวก็ไม่ได้มาง่าย ๆ

You can’t do anything well if you don’t believe you can.
คุณไม่สามารถทำอะไรได้ดี ถ้าคุณไม่เชื่อว่าคุณทำได้

Don’t allow something to make you feel like you’re not good enough.
อย่าให้บางสิ่งมาทำให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่ดีพอ

Wherever life plants you, bloom with grace.
ไม่ว่าชีวิตจะปลูกคุณไว้ที่ใด จงเบ่งบานด้วยความสง่างาม

I’ve been very fortunate to have good people in my life.
ฉันโชคดีมากที่มีคนดี ๆ เข้ามาในชีวิต

Sometimes you’ve got to let everything go.
บางครั้งคุณต้องปล่อยทุกอย่างไป

Mistakes are a fact of life.
ความผิดพลาดคือความจริงของชีวิต

I’ll never forget where I’m from.
ฉันจะไม่ลืมว่าฉันมาจากไหน

The journey of life may not become easier as we grow older.
การเดินทางของชีวิตอาจไม่ง่าย เมื่อเราโตขึ้น

When you have confidence, you can do anything. -Sloane Stevens
เมื่อคุณมีความมั่นใจ คุณจะทำอะไรก็ได้

Friendship is the hardest thing in the world to explain.
มิตรภาพ เป็นสิ่งที่อธิบายได้ยากที่สุดในโลก

Don’t cry over the past, it’s gone.
อย่าร้องไห้กับอดีต มันผ่านไปแล้ว

A true friend never gets in your way unless you happen to be going down . -Arnold H. Glasgow
เพื่อนแท้จะไม่เข้ามาขวางทางคุณ เว้นแต่คุณจะล้มลง

You’re the reason I believe in love.
เธอคือเหตุผลที่ฉันเชื่อในความรัก

I have learned a great deal from listening carefully.
ฉันได้เรียนรู้มากมาย จากการฟังอย่างตั้งใจ

Respect yourself to know that you deserve the very best.
เคารพตัวเองเพื่อให้รู้ว่า คุณสมควรได้รับสิ่งที่ดีที่สุด

Some of the best moments in life are the one’s you can’t tell anyone about.
ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตบางช่วง คือช่วงเวลาที่คุณไม่สามารถบอกใครได้

แนะนำ : 20 คําคม ภาษาอังกฤษ
แนะนำ : 25 แคปชั่น ภาษาอังกฤษ
แนะนำ : 34 คําคมภาษาอังกฤษสั้นๆ ความหมายดีๆ

I appreciate everything you do.
ฉันซาบซึ้งทุกสิ่งที่คุณทำ

Never run back to what broke you.
อย่าวิ่งกลับไปหาสิ่งที่ทำลายคุณ

You inspire me.
คุณสร้างแรงบันดาลใจให้ฉัน

It might be stormy now, but it can’t rain forever.Be strong now.
ตอนนี้อาจมีพายุ แต่ฝนตกตลอดไปไม่ได้ เข้มแข็งไว้นะ

Don’t overthink, just let it go.
อย่าคิดมาก ปล่อยมันไป

We will get through this.
เราจะผ่านมันไปได้

True love stories never have endings. -Richard Bach
เรื่องราวความรักที่แท้จริงไม่มีวันจบสิ้น

Love conquers distance.
ความรักชนะระยะทาง

When someone else’s happiness is your happiness, that is love. -Lana Del Rey
เมื่อความสุขของคนอื่นเป็นความสุขของคุณ นั่นคือความรัก

Life always gives us another change: It’s called “to move on”. -Ana Claudia Antunes
ชีวิตทำให้เรามีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง: เรียกว่า”ก้าวต่อไป”

Don’t let someone who has done nothing tell you to do anything.
อย่าให้คนที่ไม่ได้ทำอะไร มาบอกให้คุณทำอะไร

We’ll see each other soon.
อีกไม่นานคงได้เจอกัน

You make my smile.
คุณทำให้ฉันยิ้มได้

The best love is the one that makes you a better person.
ความรักที่ดีที่สุด คือความรักที่ทำให้คุณเป็นคนที่ดีขึ้น

Anywhere with you is better than anywhere without you.
ทุกที่ที่มีคุณ ดีกว่าทุกที่ที่ไม่มีคุณ

There’s a reason why two people stay together.
มีเหตุผลที่ทำให้คนสองคนอยู่ด้วยกัน

I still fall for you everyday.
ฉันยังรักเธอเช่นเดิมทุกวัน

Live life to the fullest, and focus on the positive. -Matt Cameron
ใช้ชีวิตให้เต็มที่ โฟกัสแต่ด้านบวก

Life is the art of drawing without an eraser. -John W. Gardner
ชีวิตคือศิลปะการวาดภาพโดยไม่มียางลบ

Life is like a passing season.It comes and goes.
ชีวิตก็เหมือนฤดูกาลที่ผ่านไป มันมาและก็ไป

We can be miserable or we can be happy.
เราอาจทุกข์หรือสุขก็ได้

Our lives are not as limited as we think they are.
ชีวิตของเราไม่ได้จำกัดอย่างที่เราคิด

Peace is the beauty of life.
ความสงบคือความงดงามของชีวิต

Think how really precious is the time you have to spend.
ลองคิดดูว่า เวลาที่คุณใช้ไปนั้นมีค่าแค่ไหน

Life may not always be easy.
ชีวิตอาจไม่ง่ายเสมอไป

True friendship comes when the silence between two people is comfortable. -David Tyson Gentry
มิตรภาพที่แท้จริง เกิดขึ้นเมื่อความเงียบระหว่างคนสองคนสบายใจ

No time is too long.
ไม่มีเวลาใดนานเกินไป

One day, someone will walk into your life
วันหนึ่ง จะมีคนเดินเข้ามาในชีวิตคุณ

We cannot compel anyone to love us.
เราไม่สามารถบังคับให้ใครมารักเราได้

When you stop expecting people to be perfect, you can like them for who they are. -Donald Miller
เมื่อคุณหยุดคาดหวังให้คนอื่นสมบูรณ์แบบ คุณก็สามารถชอบพวกเขาในสิ่งที่พวกเขาเป็นได้

Spread love and be the reason someone smiles.
จงบอกรักและเป็นเหตุให้คนยิ้ม

Love helps you grow and become a better person.
ความรัก ช่วยให้คุณเติบโตและกลายเป็นคนที่ดีขึ้น

Love is a feeling which is felt by one person for another.
ความรักคือความรู้สึกที่คนคนหนึ่งรู้สึกได้

Love is one of the interesting feelings in this world.
ความรัก เป็นหนึ่งในความรู้สึกที่น่าสนใจในโลกนี้

รวมคำคมภาษาอังกฤษทั้งหมด คลิก!!

73 (แคปชั่น) ให้กำลังใจ คำคมภาษาอังกฤษสั้น ๆ

40 (แคปชั่น) คำคมภาษาอังกฤษความหมายดี ๆ

80 (แคปชั่น) คําคมภาษาอังกฤษ ให้กําลังใจ

50 แคปชั่นภาษาอังกฤษความรัก

40 คำคมภาษาอังกฤษ ความหมายดี ๆ

30 คำคมภาษาอังกฤษ ความรัก ให้กำลังใจ

23 แคปชั่นภาษาอังกฤษแปลไทย ชีวิตคิดบวก

50 (แคปชั่น) คำคมภาษาอังกฤษ คิดบวก

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
30 (แคปชั่น) คำคมภาษาอังกฤษ คิดบวก ความหมายดีๆ (You can change.คุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้) Ep.57
50 (แคปชั่น) คำคมภาษาอังกฤษ คิดบวก (Stop caring about what others think.หยุดสนใจสิ่งที่คนอื่นคิด) Ep.51
73 (แคปชั่น) ให้กำลังใจ คำคมภาษาอังกฤษสั้น ๆ (Not everyone is sincere at all times. ไม่ใช่ทุกคนที่จริงใจตลอดเวลา) Ep.50
40 (แคปชั่น) คำคมภาษาอังกฤษความหมายดี ๆ (Hard is not impossible.ยากไม่ใช่เป็นไปไม่ได้) Ep.49
48 (แคปชั่น)คําคมภาษาอังกฤษ ชีวิตคิดบวก (You need to stay strong.คุณจำเป็นต้องเข้มแข็ง) Ep.48
39 แคปชั่นภาษาอังกฤษให้กำลังใจ (You always have a choice. คุณมีทางเลือกเสมอ) Ep.34