วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

60 แคปชั่น(คำคม)ชีวิตคิดบวก ภาษาอังกฤษ (Do not dwell in the past.อย่าจมปลักอยู่กับอดีต) Ep.61

Happiness is not the absence of problems, it’s the ability to deal with them. -Steve Maraboli
ความสุขไม่ใช่การไม่มีปัญหา แต่เป็นความสามารถในการจัดการกับมัน

Miracles start to happen when you give as much energy to your dreams as you do to your fears. -Richard Wilkins
ปาฏิหาริย์เริ่มต้นขึ้น เมื่อคุณให้พลังงานกับความฝันมากพอ ๆ กับที่คุณทำกับความกลัว

Build something 100 people love, not something one million people kind of like. -Brian Chesky
สร้างสิ่งที่คน 100 คนชื่นชอบ ไม่ใช่สิ่งที่คนล้านคนชอบ

Decision defines destiny.
การตัดสินใจกำหนดชะตากรรม

You never fail untilyou stop trying.
คุณไม่เคยล้มเหลว จนกว่าคุณจะหยุดพยายาม

Whatever brings you down,will eventually make you stronger.
อะไรก็ตามที่ทำให้คุณผิดหวัง จะทำให้คุณแข็งแกร่งขึ้นในที่สุด

Take a deep breath and start again.
หายใจเข้าลึก ๆ แล้วเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง

No matter what people tell you,words and ideas can change the world.
ไม่ว่าผู้คนจะพูดอะไรกับคุณ คำพูดและความคิดสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้

Don’t tell people your dreams,Show Them!
อย่าบอกความฝันของคุณกับคนอื่น จงแสดงให้พวกเขาเห็น!

Don’t mistake silence for weakness.
อย่าเข้าใจผิดว่าความเงียบคือความอ่อนแอ

The truest indication of gratitude is to return what you are grateful for. -Richard Paul Evans
การแสดงความกตัญญูที่แท้จริง คือการคืนสิ่งที่คุณรู้สึกขอบคุณ

In life, you’ll meet two kinds of people.The ones who build you up and the ones who tear you down.
ในชีวิตคุณจะพบกับคนสองประเภท ผู้ที่สร้างคุณขึ้นและผู้ที่ทำลายคุณ

The only absolute is uncertainty.
สิ่งเดียวที่แน่นอนคือความไม่แน่นอน

แนะนำ : 44 คําคมชีวิต ภาษาอังกฤษ ทวิต
แนะนำ : 32 คําคมภาษาอังกฤษ คิดบวก
แนะนำ : 28 คําคมภาษาอังกฤษ เท่ๆ

Happiness comes from “WHAT” we do.Fulfillment comes from “WHY” we do it. -Simon Sinek
ความสุขมาจากสิ่งที่เราทำ ความสำเร็จมาจากเหตุผลที่เราทำ

Don’t give up on yourself.There’s a reason why you started.
อย่ายอมแพ้ให้กับตัวเอง มันมีเหตุผลที่คุณต้องเริ่มต้น

In life sometimes you win sometimes you learn.
ในชีวิต บางครั้งคุณก็ชนะ บางครั้งคุณก็เรียนรู้

If you are not willing to learn, no one can help you.If you are determined to learn, no one can stop you. -Zig Ziglar
หากคุณไม่เต็มใจที่จะเรียนรู้ ไม่มีใครสามารถช่วยคุณได้ หากคุณตั้งใจที่จะเรียนรู้ ไม่มีใครหยุดคุณได้

Embrace what you don’t know, especially in the beginning.
ยอมรับในสิ่งที่คุณไม่รู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนเริ่มต้น

The first to forget is the happiest.
คนที่ลืมได้ก่อนคือคนที่มีความสุขที่สุด

The first to apologize is the bravest.
คนที่ขอโทษก่อนคือคนที่กล้าหาญที่สุด

The first to forgive is the strongest.
คนแรกที่ให้อภัยคือคนที่แข็งแกร่งที่สุด

The person who says it cannot be done should not interrupt the person doing it. -Chines Proverb
คนที่บอกว่าทำไม่ได้ ไม่ควรขัดจังหวะคนทำ

You don’t have to be great to get started, but you have to get started to be great. -Les Brown
คุณไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เพื่อเริ่มต้น แต่คุณต้องเริ่มต้นเพื่อที่จะยิ่งใหญ่

If you can dream it,you can do it .
ถ้าคุณฝันได้ คุณก็ทำได้

If you fell down yesterday stand up today.
ถ้าเมื่อวานคุณล้ม ให้ลุกขึ้นวันนี้

Over-thinking will destroy you.
การคิดมากจะทำลายคุณ

What comes easy won’t last,what lasts won’t come easy.
อะไรที่ได้มาง่าย ๆ จะไม่คงอยู่ อะไรที่ยืนยาวจะไม่ได้มาง่ายๆ

Live like a candle which burnsitself but gives light to others.
จงอยู่อย่างเทียนไขที่เผาไหม้ตัวเอง แต่ให้แสงสว่างแก่ผู้อื่น

If we keep doing what we are doing,we’re going to keep getting what we’re getting.
ถ้าเรายังคงทำในสิ่งที่เราทำอยู่ เราก็จะได้รับสิ่งที่เราได้รับต่อไป

There are far, far better things ahead than any we leave behind.
ข้างหน้ายังมีสิ่งที่ดีกว่าที่เราทิ้งไว้เบื้องหลังอยู่มาก

Good things come to people who wait,but better things come to those who go out and get them.
สิ่งดี ๆ มักมาหาคนที่รอ แต่สิ่งที่ดีกว่าจะมาหาคนที่ออกไปหามัน

Do what you have to do until you can do what you want to do.
ทำในสิ่งที่ต้องทำ จนกว่าจะได้ในสิ่งที่อยากทำ

แนะนำ : 23 คําคมภาษาอังกฤษความหมายดีๆ
แนะนำ : 21 คําให้กําลังใจ ภาษาอังกฤษ ยาวๆ
แนะนำ : 20 แคปชั่นชีวิตง่ายๆ

A successful man is one who can lay a firm foundation with the bricks others have thrown at him.
คนที่ประสบความสำเร็จ คือคนที่สามารถวางรากฐานที่มั่นคง ด้วยอิฐที่คนอื่นโยนมาที่เขา

Be good enough to forgive someone,But don’t be stupid enough to trust them again.
จงดีพอที่จะให้อภัยใครสักคน แต่อย่าโง่พอที่จะเชื่อใจเขาอีก

Give light, and the darkness will disappear of it self.
ให้แสงสว่างแล้วความมืดก็จะหายไปเอง

Nobody is too busy,it’s just a matter of priorities.
ไม่มีใครยุ่งเกินไป มันเป็นเรื่องของลำดับความสำคัญ

Do not dwell in the past.
อย่าจมปลักอยู่กับอดีต

You don’t need really expensive clothes to look cute. -Christy Romano
คุณไม่จำเป็นต้องใส่เสื้อผ้าราคาแพง ๆ เพื่อที่จะดูน่ารัก

Do what you feel in your heart to be right—for you’ll be criticized anyway. -Eleanor Roosevelt
ทำในสิ่งที่คุณรู้สึกในใจให้ถูกต้อง เพราะยังไงคุณก็จะถูกวิพากษ์วิจารณ์

Always follow your heart, but remember to bring your brain along.
ทำตามหัวใจของคุณเสมอ แต่อย่าลืมนำสมองของคุณไปด้วย

A mind is like a parachute.It doesn’t work if it is not open.
จิตใจก็เหมือนร่มชูชีพ มันจะไม่ทำงานหากไม่เปิด

Crying alone does not show that you are weak but it shows that you are strong.
การร้องไห้คนเดียวไม่ได้แสดงว่าคุณอ่อนแอ แต่แสดงให้เห็นว่าคุณแข็งแกร่ง

If you are a good heart person, you are going through more shit than any other.
ถ้าคุณเป็นคนจิตใจดี คุณจะเจอเรื่องแย่ ๆ มากกว่าคนอื่น

Don’t say no directly to anyone, All are not the same.
อย่าพูดกับใครตรง ๆ ทุกคนไม่เหมือนกัน

Tears are words that can’t be explained.
น้ำตาคือคำที่อธิบายไม่ได้

Life is hard, you need to be strong from inside.
ชีวิตมันยาก คุณต้องเข้มแข็งจากภายใน

You can wipe out someone’s tear but not their memory.
คุณสามารถเช็ดน้ำตาของใครซักคนได้ แต่ไม่ใช่ความทรงจำของพวกเขา

People who judge others, they will never get happiness.
คนที่ตัดสินคนอื่น เขาไม่มีวันได้รับความสุข

Stop crying about what happened, Start smiling at what you can.
หยุดร้องไห้กับสิ่งที่เกิดขึ้น เริ่มยิ้มให้กับสิ่งที่คุณทำได้

Peace begins with a smile. -Mother Teresa
ความสงบเริ่มต้นด้วยรอยยิ้ม

Happiness is not something ready made.It comes from your own actions.
ความสุขไม่ใช่ของสำเร็จรูป มันมาจากการกระทำของคุณเอง

Have enough courage to start and enough heart to finish. -Jessica NS Yourko
จงมีความกล้าพอที่จะเริ่มต้น และมีใจเพียงพอที่จะทำให้สำเร็จ

I’m not afraid of storms, for I’m learning to sail my ship. -Louisa May Alcott
ฉันไม่กลัวพายุ เพราะฉันเรียนรู้ที่จะแล่นเรือ

Feelings are much like waves, we can’t stop them from coming but we can choose which ones to surf.
ความรู้สึกก็เหมือนคลื่น เราไม่สามารถห้ามไม่ให้มันมา แต่เราสามารถเลือกคลื่นที่จะโต้ได้

The purpose of life is to live it, to taste experience to the utmost.
จุดประสงค์ของชีวิตคือการใช้ชีวิต เพื่อลิ้มรสประสบการณ์ให้ถึงที่สุด

Life teaches us lessons everyday.
ชีวิตสอนบทเรียนให้เราทุกวัน

Your best teacher is your last mistake.
ครูที่ดีที่สุดของคุณ คือความผิดพลาดครั้งสุดท้ายของคุณ

I’m strong because I’ve been weak.I’m brave because I’ve been afraid.I’m wise because I’ve been foolish.
ฉันเข้มแข็งเพราะฉันเคยอ่อนแอ ฉันกล้าเพราะฉันเคยกลัว ฉันฉลาดเพราะฉันเคยโง่

Not everyone is meant to be in your future.Some people are just passing through to teach you lessons in life.
ไม่ใช่ทุกคนที่ควรจะอยู่ในอนาคตของคุณ บางคนแค่ผ่านมาเพื่อสอนบทเรียนในชีวิตให้กับคุณ

You have brains in your head.You have feet in your shoes.You can steer yourself any direction you choose. -Dr. Seuss
คุณมีสมองอยู่ในหัวของคุณ คุณมีเท้าในรองเท้าของคุณ คุณสามารถบังคับตัวเองไปในทิศทางใดก็ได้ที่คุณเลือก

รวมคำคมภาษาอังกฤษทั้งหมด คลิก!!

30 คำคมความรักภาษาอังกฤษ

40 แคปชั่นชีวิตภาษาอังกฤษ

30 (แคปชั่น) คำคมภาษาอังกฤษ คิดบวก ความหมายดีๆ

80 (แคปชั่น) คําคมภาษาอังกฤษ ให้กําลังใจ

73 (แคปชั่น) ให้กำลังใจ คำคมภาษาอังกฤษสั้น ๆ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง