วันเสาร์, 6 มิถุนายน 2563

สาระน่ารู้

4 ข้อ สร้างภูมิคุ้มกันอารมณ์จากร้อยแปดพันเก้าปัญหาชีวิต
3 เทคนิคปฏิเสธแบบถนอมน้ำใจคนฟัง (แต่รู้ตัวชัวร์!!)
3 เคล็ดลับ! มองหาคนรักในแบบ “รักให้เป็น”
44 คำคมภาษาอังกฤษ ความหมายดี ๆ จาก Twitter (ชุดที่ 13)
รู้หรือไม่! ร่างกายคนเรามีกล้ามเนื้อมากกว่า 350 มัด
ทายนิสัยจากการเขียนตัวหนังสือ
ทำนายความรักจากอุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร
เกิดวันไหน มาทายนิสัยกันเถอะ!
ทายนิสัยจากการจับปากกาดินสอ
แบบทดสอบจิตวิทยา บอกทัศนคติและจุดอ่อน
สาว 12 ราศี กับพฤติกรรมการกินอาหาร
ดวงดีหรือร้าย ต้องเช็คตามหลักการทํานาย ๑๒ ราศี
ผู้ประกันตนต้องรู้!! เราเป็นผู้ประกันตนมาตราอะไร (มาตรา 33-38-39-40) ใช้สิทธิอย่างไร
ตอบ 15 ข้อสงสัยเรื่องสิทธิประกันสังคม-การส่งเงินสมทบ-การรับประโยชน์ทดแทน
ตอบ 8 ข้อสงสัย สิทธิประกันสังคมกรณีสงเคราะห์บุตร
ตอบ 19 ข้อสงสัย การขึ้นทะเบียนประกันสังคมของนายจ้าง
29 ประโยคสร้างแรงบันดาลใจ หาพลังบวกให้กับชีวิต (ชุดที่ 8)
32 คำคมภาษาอังกฤษ ความหมายดี ๆ จาก Twitter (ชุดที่ 12)
28 คำคมภาษาอังกฤษ ความหมายดี ๆ จาก Twitter (ชุดที่ 11)
ตอบ 6 ข้อสงสัย เรื่่องรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นเครือข่ายประกันสังคม
ตอบ 18 ข้อสงสัย สิทธิประกันสังคมกรณีว่างงาน
ตอบ 5 ข้อสงสัย สิทธิประกันสังคมแรงงานต่างด้าว
ตอบ 51 ข้อสงสัย สิทธิประกันสังคมกรณีเจ็บป่วย-ทุพพลภาพ-เสียชีวิต-การเลือกสถานพยาบาล
คุณเป็นคนยังไงกันแน่!! ลักษณะนิสัยของ 12 ลัคนาราศี