ค้นหา: ผลกรรม

กรรมของเพชฌฆาตฆ่าหมู ก่อนสิ้นลมหายใจจักร้องครวญคราง ดั่งหมูที่เค้าได้เชือด

23 ก.พ. 2018
ถ้ามีคนมาถามว่าเชื่อเรื่องกรรมหรือไม่ ผมจะตอบทันทีว่า “เชื่อ” ที่ตอบอย่างนั้นก็ใช่ว่าจะโมเมตอบอย่างไร้เหตุผล เพราะหากอาศัยหลักคำสอนทางพุทธศาสนา พระองค์ได้ทรงตรัสสอนเรื่องกรรมไว้หลายแห่งหลายตอน ทั้งที่เป็นธรรมะล้วนๆ และที่มีนิทานเปรียบเทียบ แต่ทั้งสองวิธีนี้ พระองค์ทรงชี้แจงเหตุผล จนเป็นที่เชื่อถือได้ ในนิทานธรรมบทฉบับนี้ ผมจึงขอใคร่ขอเอาเรื่องที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนเหล่าภิกษุเรื่องกรรมมาเสนอต่อท่