วันพุธ, 19 มิถุนายน 2567

9 ตำแหน่งการวางไม้มงคลสำหรับพิธีวางศิลาฤกษ์

ทุกครั้งก่อนการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนประเภทต่าง ๆ จะต้องพิธีวางศิลาฤกษ์เพื่อเป็นมงคลสำหรับการก่อสร้างเพื่อให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี  เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายอย่างลุล่วง  รวมถึงความเป็นมงคลแก่ผู้ที่จะอยู่อาศัยต่อไปโดยพิธีการวางศิลาฤกษ์จะใช้ไม้มงคล  9  ชนิด  ซึ่งล้วนแล้วแต่ใช้ไม้ที่มีชื่อเป็นมงคลทั้งสิ้น  จากนั้นจึงนำไปลงอักขระที่เรียกว่า  หัวใจพระอิติปิโส  อันได้แก่  อะ  สัง  วิ  สุ  โล  ปุ  สะ  พุ  ภะ  ลงบนท่อนไม้ชนิดละอักขระ  พร้อมทั้งปิดทองที่ไม้ทั้ง  9  ท่อน  แล้วปักลงบนพื้นแนวนอนเป็นแถว  3  ท่อน  แนวตั้ง  3  ท่อนโดยวนจากซ้ายไปขวา  ตามตำแหน่งที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้

 

 

ตำแหน่งที่ 1  (มุมซ้ายบนแถวแรก)  ไม้ชัยพฤกษ์  เป็นไม้มงคลที่หมายถึง  ความสมบูรณ์  ชัยชนะ  และความโชคดี  จึงเชื่อว่าจะช่วยให้ได้รับแต่สิ่งดี ๆ มีโชคลาภ  ต่อสู้แข่งขันเรื่องใดก็จะประสบแต่ชัยชนะ

ตำแหน่งที่ 2  (ตรงกลางแถวแรก)  ไม้ราชพฤกษ์  เป็นไม้มงคลที่หมายถึง  ความยิ่งใหญ่  ความมีอำนาจ  จึงเชื่อว่าจะช่วยให้เกิดบารมี  มีอำนาจวาสนา  ได้เป็นใหญ่เป็นโต

ตำแหน่งที่ 3  (มุมขวาบนแถวแรก)  ไม้ทองหลาง  เป็นไม้มงคลที่หมายถึง  เงินทอง  จึงเชื่อว่าจะนำเงินทองให้ไหลมาเทมา  ฐานะการเงินความเป็นอยู่จะอุดมสมบูรณ์มั่งคั่ง

ตำแหน่งที่ 4  (แถวที่ 2 ด้านขวามือ)  ไม้ไผ่สีสุก  เป็นไม้มงคลที่หมายถึง  ความผาสุก  ความราบรื่น  จึงเชื่อว่าจะช่วยให้เกิดแต่ความสุขไร้เรื่องเดือดร้อนว้าวุ่น

ตำแหน่งที่ 5  (แถวที่ 3 มุมขวามือ)  ไม้กันเกรา  เป็นไม้มงคลที่หมายถึง  การปกป้องให้พ้นจากสิ่งชั่วร้ายต่าง ๆ จึงเชื่อว่าจะทำให้แคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวง  และยังเชื่อว่าช่วยให้สิ่งก่อสร้างนั้น ๆ มีความมั่นคงแข็งแรงขึ้น

ตำแหน่งที่ 6  (แถวที่ 3  จุดตรงกลาง)  ไม้ทรงบาดาล  เป็นไม้มงคลที่หมายถึง  ความแข็งแรงมั่งคง  จึงเชื่อว่าจะช่วยให้อาคารที่สร้างมีรากฐานแน่นหนามั่นคง  ไม่ล้มพังหรือเสียหายได้ง่าย ๆ

ตำแหน่งที่ 7  (แถวที่ 3 มุมซ้ายมือ)  ไม้สัก  เป็นไม้มงคลที่หมายถึง  เกียรติยศศักดิ์ศรี  และสิ่งศักดิ์สิทธิ์  จึงเชื่อว่าจะช่วยให้ได้รับความเคารพยกย่องนับถือดี  และแคล้วคลาดด้วยการปกป้องจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ตำแหน่งที่ 8  (แถวที่ 2 ด้านซ้ายมือ)  ไม้พะยูง  เป็นไม้มงคลที่หมายถึง  การโอบอุ้มพยุงไม่ให้ล้ม  จึงเชื่อว่าจะช่วยทำให้ผ่านพ้นอุปสรรคเรื่องแย่ ๆ ไปได้  โดยเฉพาะปัญหาเกี่ยวกับการเงิน

ตำแหน่งที่ 9  (แถวที่ 2 จุดตรงกลาง)  ไม้ขนุน  เป็นไม้มงคลที่หมายถึง  การเกื้อหนุน  จึงเชื่อว่าจะช่วยให้มีฐานะความเป็นอยู่ที่สุขสบาย  ไม่ลำบาก  ทำการใดก็มีผู้ช่วยเหลือเกื้อหนุนดี

 

 

วัน – เวลา สำหรับการปลูกปลูกไม้มงคลให้ได้มงคลจริง ๆ

การจะปลูกไม้มงคลให้ได้มงคลจริง ๆ นอกจากเรื่องของตำแหน่งการปลูกที่มีผลแล้ว  การเลี้ยงดูแลให้เจริญเติบโตงอกงามดี  มีความสวยงามเสมอ  ก็เป็นเรื่องที่สำคัญ  และการจะปลูกไม้มงคลให้งอกงามดี  ออกดอกออกผลเสมอ  นอกจากจะใส่ใจในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์การปลูกวิธีการเลี้ยงแล้ว  เรื่องของวันและเวลาการปลูกก็มีผลด้วยเช่นกัน

  • ไม้มงคลประเภทหัว

เช่น  คล้า  หรือลิ้นมังกร  ควรปลูกในช่วงเวลาเย็นของวันอาทิตย์

  • ไม้มงคลประเภทลำ และประเภทหัว

เช่น  ไผ่  ปาล์ม  ควรปลูกในช่วงเวลาสาย ๆ ของวันจันทร์

  • ไม้มงคลประเภทใบ

เช่น  น้ำเต้า  ใบเงิน – ใบทอง  หรือโกสน  ควรปลูกในช่วงเวลาบ่ายแก่ ๆ ของวันอังคาร

  • ไม้มงคลประเภทดอก

เช่น  กุหลาบ  มะลิ  หรือดาวเรือง  เป็นต้น  ควรปลูกในช่วงเวลาเย็นของวันพุธ

  • ไม้มงคลประเภทรวง ประเภทฝัก

เช่น  ถั่ว  หรือข้าว  ควรปลูกในช่วงเวลาสาย ๆ ของวันพฤหัสบดี

  • ไม้มงคลประเภทออกลูกออกผล

เช่น  มะม่วง  ส้ม  หรือทุเรียน  ควรปลูกในช่วงเวลาเช้าของวันศุกร์

  • ไม้มงคลประเภทเหง้า หรือราก

เช่น  ว่านชนิดต่าง ๆ ควรปลูกในช่วงเวลาเย็นของวันเสาร์