วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2567

50 (แคปชั่น) คำคม ประโยคฮีลใจ ภาษาอังกฤษ (It’s no use going back to yesterday.ไม่มีประโยชน์ที่จะย้อนกลับไปในวันวาน)

A positive mind finds opportunity in everything.A negative mind finds fault in everything.
จิตใจที่เป็นบวกจะพบโอกาสในทุกสิ่ง จิตใจที่เป็นลบจะพบความผิดในทุกสิ่ง

5 Rules of happiness: Don’t hate, don’t worry, give more, expect less, live simply.
5 กฎแห่งความสุข ไม่เกลียด ไม่ต้องกังวล ให้-ให้มากขึ้น คาดหวังให้น้อยลง ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย

Don’t stop dreaming just because you had a nightmare.
อย่าหยุดฝัน เพียงเพราะว่าคุณฝันร้าย

Studies show that positive thinkers tend to live longer.
การศึกษาแสดงให้เห็นว่า คนคิดบวกมักจะอายุยืน

Don’t let fear make your decisions for you.-Annette White
อย่าให้ความกลัวตัดสินใจแทนคุณ

Have patience.Everything is difficult in the beginning always.
จงอดทน ทุกอย่างมันจะยากในตอนเริ่มต้นเสมอ

Winning doesn’t always mean being first.Winning means you’re doing better than you’ve done before.-Bonnie Claire
การชนะไม่ได้หมายความว่าเป็นที่หนึ่งเสมอไป การชนะหมายความว่า คุณทำได้ดีกว่าที่คุณเคยทำมาก่อน

Don’t let anyone turn your sky into a ceiling.
อย่าให้ใครเปลี่ยนท้องฟ้าของคุณให้เป็นเพดาน

If it’s important to you, you’ll find a way.If not, you’ll find an excuse.
ถ้ามันสำคัญสำหรับคุณ คุณจะพบหนทาง ถ้าไม่! คุณจะพบข้อแก้ตัว

Keep smiling, because life is a beautiful thing and there’s so much to smile about.-Marilyn Monroe
จงยิ้มเข้าไว้ เพราะชีวิตเป็นสิ่งที่สวยงาม และมีอะไรให้ยิ้มอีกมาก

Don’t downgrade your dreams just to fit your reality.
อย่าลดระดับความฝันของคุณ เพียงเพื่อให้พอดีกับความเป็นจริง

If today you are a little bit better than you were yesterday, then that’s enough.-David A. Bednar
ถ้าวันนี้คุณดีขึ้นกว่าเมื่อวานนิดหน่อย มันก็พอแล้ว

Happiness comes from you.No one else can make you happy.You make you happy.-Beyoncé
ความสุขมาจากคุณ ไม่มีใครสามารถทำให้คุณมีความสุขได้ คุณทำให้คุณมีความสุข

Don’t let anyone crush your dreams.
อย่าให้ใครมาทำลายความฝันของคุณ

If we wait until we’re ready, we’ll be waiting for the rest of our lives.-Lemony Snicket
ถ้าเรารอให้พร้อม เราจะรอไปตลอดชีวิต

Whoever is happy will make others happy too.-Anne Frank
ใครก็ตามที่มีความสุข จะทำให้คนอื่นมีความสุขด้วย

Do the right thing even when no one is looking.
ทำในสิ่งที่ถูกต้อง แม้ไม่มีใครมอง

If you never try, you’ll never know.
ถ้าคุณไม่ลอง คุณจะไม่มีทางรู้

You may never be good enough for everybody, but you will always be the best for somebody.-Rihanna
คุณอาจไม่เคยดีพอสำหรับทุกคน แต่คุณจะดีที่สุดสำหรับใครบางคนเสมอ

Decide what you want.Write it down.Make a plan.Work on it everyday.
ตัดสินใจว่าคุณต้องการอะไร เขียนมันลงไป ทำแผน แล้วลงมือทำมันทุกวัน

It’s hard to beat a person who never gives up.
มันยากที่จะเอาชนะคนที่ไม่เคยยอมแพ้

Don’t waste a minute not being happy.
อย่าเสียเวลาแม้แต่นาทีเดียว ที่จะไม่มีความสุข

Change is never easy but always possible.
การเปลี่ยนแปลงไม่เคยง่าย แต่เป็นไปได้เสมอ

It’s better to have an impossible dream than no dream at all.
การมีความฝันที่เป็นไปไม่ได้ ย่อมดีกว่าการไม่มีความฝันเลย

Success is falling nine times and getting up ten.-Jon Bon Jovi
ความสำเร็จ คือการล้มเก้าครั้งและลุกขึ้นสิบครั้ง

Caring for yourself is a necessary part of caring for others.
การดูแลตัวเอง เป็นส่วนสำคัญของการดูแลผู้อื่น

It’s no use going back to yesterday.
ไม่มีประโยชน์ที่จะย้อนกลับไปในวันวาน

You have to be able to accept failure to get better.-Lebron James
คุณต้องสามารถยอมรับความล้มเหลว เพื่อที่จะดีขึ้น

Before you give up, think about why you held on for so long.
ก่อนที่คุณจะยอมแพ้ ลองคิดดูว่าทำไม? คุณถึงยืนหยัดอยู่ได้นานขนาดนี้

Just remember, 5 years ago you dreamed about where you are now.
จำไว้เมื่อ 5 ปีที่แล้ว คุณฝันว่าตอนนี้คุณอยู่ที่ไหน

When I get sad, I stop being sad and be awesome instead.-Barney Stinson
เมื่อฉันเศร้า ฉันจะหยุดเศร้าและทำตัวให้ยอดเยี่ยมแทน

Be strong enough to let go, and patient enough to wait for what you deserve.
จงเข้มแข็งพอที่จะปล่อยวาง และอดทนมากพอที่จะรอคอยสิ่งที่คุณสมควรได้รับ

Learn from the mistakes of others.You can’t live long enough to make them all yourself.-Eleanor Roosevelt
เรียนรู้จากความผิดพลาดของผู้อื่น คุณไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้นานพอที่จะสร้างมันขึ้นมาเองทั้งหมด

Thousands of candles can be lighted from a single candle, and the life of the candle will not be shortened.Happiness never decreases by being shared.-Buddha
เทียนเล่มเดียวสามารถจุดเทียนได้หลายพันเล่ม และอายุของเทียนจะไม่สั้นลง ความสุขไม่เคยลดลงด้วยการแบ่งปัน

Be one percent better every day.
จงดีขึ้นหนึ่งเปอร์เซ็นต์ทุกวัน

Little by little, a little becomes a lot.
ทีละเล็กละน้อย จะกลายเป็นมาก

The only joy in the world is to begin.-Cesare Pavese
ความสุขเดียวในโลกคือการเริ่ม

At the end of the day we can endure much more than we think we can.-Frida Kahlo
ในท้ายที่สุด เราสามารถอดทนได้ มากกว่าที่เราคิดว่าจะทำได้

Love yourself more.
จงรักตัวเองให้มากขึ้น

Some cause happiness wherever they go.
บางคนไปอยู่ที่ไหนก็มีความสุข

A winner is a dreamer who never gives up.-Nelson Mandela
ผู้ชนะคือนักฝันที่ไม่เคยยอมแพ้

Make a determination that you will live your purpose today.-Daniel Budzinski
จงตั้งใจว่า วันนี้คุณจะดำเนินชีวิตตามเป้าหมายของคุณ

What you do not want done to yourself, do not do to others.-Confucius
อะไรที่คุณไม่อยากทำกับตัวเอง อย่าทำกับคนอื่น

A negative mind will never give you a positive life.
ความคิดด้านลบจะไม่ทำให้คุณมีชีวิตที่ดี

One bad chapter doesn’t mean your story is over.
บทแย่ ๆ บทหนึ่ง ไม่ได้หมายความว่าเรื่องของคุณมันจบแล้ว

The grass is always greener where you water it.
หญ้าจะเขียวขึ้นเสมอเมื่อคุณรดน้ำ

A great future doesn’t require a great past.
อนาคตที่ดี ไม่จำเป็นต้องมีอดีตที่ดี

One day you will thank yourself for not giving up.
วันหนึ่งคุณจะขอบคุณตัวเองที่ไม่ยอมแพ้

Enjoy your own life without comparing it with that of another.-Marquis de Condorcet
จงสนุกกับชีวิตของตัวเอง โดยไม่เปรียบเทียบกับคนอื่น

A diamond is merely a lump of coal that did well under pressure.
เพชรเป็นเพียงก้อนถ่านที่ทนแรงกดดันได้ดี