วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2567

วิธีการจัดวางฮวงจุ้ยห้องทำงาน ให้สอดคล้องกับความเจริญรุ่งเรือง

 

ห้องทำงาน จัดว่าเป็นจุดสำคัญที่ต้องพิจารณาทางฮวงจุ้ย เพราะห้องนี้เป็นห้องที่เราใช้คิดและตัดสินใจเลือกงานอยู่ประจำ ซึ่งฮวงจุ้ยของห้องทำงานรวมถึงตำแหน่งโต๊ะทำงาน เก้าอี้ทำงาน ประตู หน้าต่าง แอร์และสิ่งของต่างๆภายในห้อง หากฮวงจุ้ยดี ก็ส่งผลให้การตัดสินใจเรื่องงานถูกต้อง หรือสอดคล้องกับจังหวะโอกาสภายนอก ชีวิตด้านการงานก็เจริญรุ่งเรืองขึ้น แต่ถ้าหากฮวงจุ้ยห้องทำงานแย่ ก็จะส่งผลให้การตัดสินใจผิดพลาด ซึ่งการตัดสินใจผิดพลาดเรื่องงานใหญ่ๆทีเดียว ก็ส่งผลรุนแรงต่อธุรกิจได้ด้วย ฮวงจุ้ยที่ร้าย มักส่งผลให้งานที่เราคิดว่าถูกต้องแล้วไม่ตรงกับจังหวะและโอกาสสภาพแวดล้อมในปัจจุบันประจำ เช่น เราอาจคิดว่าโครงการงานของเราดีมาก แต่เมื่อเสนอเจ้านายหรือผู้ร่วมงานคนอื่น กลับมองว่าโครงการของเราไม่มีประโยชน์เพียงพอที่จะลงทุน ทำให้เสียเวลาในการใช้ความคิด หรือบางทีถึงขั้นลงมือทำโครงการนั้นๆแต่ขาดทุน

 

ความสำคัญของฮวงจุ้ยห้องทำงาน ถูกพิจารณาจากความถี่ในการใช้ห้องทำงานว่ามากน้อยเพียงใด ถ้าใช้ห้องทำงานบ่อยผู้ใช้ห้องนั้นก็ได้รับผลจากฮวงจุ้ยมาก แต่ถ้าใช้น้อยก็ส่งผลน้อยตามสัดส่วนการใช้งาน ซึ่งบางบ้านอาจจะมีห้องทำงานแต่ไม่มีสมาชิกในบ้านใช้งานเลย ฮวงจุ้ยห้องทำงานจึงส่งผลกับสมาชิกในบ้านเพียงเล็กน้อย ซึ่งความหมายคือ หากฮวงจุ้ยห้องทำงานนั้นดี ก็ส่งดีน้อยตามสัดส่วนการใช้งานที่น้อยลงไปด้วย แต่หากฮวงจุ้ยห้องทำงานนั้นร้าย ก็ส่งผลร้ายตามสัดส่วนการใช้งานเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ถ้าจะให้ดีที่สุดควรจัดฮวงจุ้ยห้องทำงานให้ดี และใช้งานห้องทำงานนี้อยู่ประจำ เพื่อให้ฮวงจุ้ยที่ดีส่งผลต่อการคิดและการตัดสินใจต่อเรื่องงานให้สอดคล้องกับจังหวะหรือโอกาส เพื่อสร้างความเจริญรุ่งเรือง โดยฮวงจุ้ยห้องทํางานที่ดีในเชิงชัยภูมิควรมีคร่าว ๆ ดังนี้

 

1.ตำแหน่งโต๊ะทำงานควรมองเห็นประตูเข้าออก เพื่อให้เห็นคนที่เดินเข้าออกจากห้องอย่างชัดเจน แต่ไม่ควรอยู่ใกล้ประตูทางเข้าจนเกินไป เพื่อให้เวลาคนเดินเข้ามาติดต่อเรา สามารถมองเห็นท่าทางของเขาและมีโอกาสตั้งตัวหรือปรับอารมณ์ความคิดที่จะพูดคุยด้วยได้ทัน นอกจากนี้ตำแหน่งโต๊ะทำงานไม่ควรหันหน้าเข้าหากำแพง เนื่องจากสภาพกำแพงนั้นทึบ ทำให้ความคิดไม่โปร่งใส ทางที่ดีให้วางตำแหน่งที่นั่งมองเห็นวิวภายนอกที่กว้างไกล ซึ่งจะช่วยเสริมเรื่องความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานให้ดีขึ้น

 

2.บริเวณประตูทางเข้าห้อง ไม่ควรมีสิ่งกีดขวาง เนื่องจากประตูทางเข้าเป็นทิศที่มีพลังงานเข้าห้องได้สูงสุดซึ่งหากสามารถวางตำแหน่งประตูในทิศทางที่ดี พลังงานที่ดีก็จะสามารถเข้ามาสะสมในห้องได้มาก กระตุ้นให้ความคิดเรื่องงานดีขึ้น ดังนั้นจึงไม่ควรมีสิ่งของมาบดบังพลังงานที่เข้ามาทางประตู ถ้าจะให้ดีบริเวณประตูควรมีพื้นที่โล่งพอสมควร เพื่อให้พลังงานเข้ามาสะสมในห้องได้ง่ายหรือถ่ายเทไปยังบริเวณอื่นในห้องได้ดีขึ้น

 

3.ด้านหลังโต๊ะทำงาน ควรเป็นกำแพงทึบมากกว่าเป็นพื้นที่โปร่งโล่ง เนื่องจากสภาพทึบด้านหลังช่วยให้รู้สึกปลอดภัย เพราะมุมมองของสายตาคนไม่สามารถมองเห็นด้านหลังได้ ในทางตรงกันข้าม หากทางด้านหลังตำแหน่งนั่งตรงกับประตู เวลามีคนเดินเข้าออกประตูด้านหลังบริเวณตำแหน่งที่นั่ง ก็จะทำให้ตกใจ เมื่อเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ก็จะส่งผลให้เกิดความระแวงและสะสมจนติดเป็นนิสัยขี้ระแวงได้

 

4.แสงสว่างในห้องต้องเพียงพอ เนื่องจากแสงสว่างจะช่วยกระตุ้นให้มีความรู้สึกกระฉับกระเฉง และมีพลังงานในการทำงาน ในทางกลับกัน หากห้องทำงานมืด จะทำให้เกิดสภาพซึมเศร้าหรือเสื่อมในการทำงาน

 

5.โต๊ะทำงานที่ดีนั้น บริเวณขาโต๊ะไม่ควรตัน เนื่องจากหลักการของฮวงจุ้ย จะพิจารณากระแสพลังงานเป็นหลัก ซึ่งกระแสพลังงานนี้ ก็มาจากช่องประตูหน้าต่างที่มีลมหรืออากาศเคลื่อนไหว หรือแม้แต่ตัวคนที่เคลื่อนไหวเดินเข้ามาที่โต๊ะทำงาน ก็สามารถลากกระแสพลังงานอ่อนๆหรือลมอ่อนๆเข้ามาได้เช่นกัน ซึ่งหากโต๊ะมีขาทึบ จะกั้นพลังงานเหล่านี้มาสู่ตำแหน่งเก้าอี้ ทำให้ได้รับกระแสพลังงานน้อยลง ดังนั้นโต๊ะทำงานควรมีสภาพโปร่งเพียงพอ เพื่อให้กระแสพลังงานผ่านเข้ามาถึงคนนั่งได้ ส่วนตัวที่สภาพทึบนั้นอาจพิจารณาใช้งานในบางกรณีก็เสริมเป็นฮวงจุ้ยที่ดีได้

 

6.ตู้เก็บเอกสาร ควรเป็นตู้ที่มีหน้าบานตู้ เนื่องจากตู้เอกสารที่ไม่มีหน้าบาน จะทําให้อากาศที่ดีไปติดอยู่ตามซอกเอกสาร โดยเฉพาะตู้ที่มีเอกสารที่เรียงไม่เป็นระเบียบ ซึ่งถือว่าการไหลเวียนของสภาพอากาศในห้องนั้นไม่ดี ซึ่งหากตู้ที่มีหน้าบานตู้ไม่ว่าจะเป็นกระจก เหล็ก ไม้ ก็จะช่วยกันสภาพอากาศในห้อง ไม่ให้เข้าไปสู่ในตู้นั้นได้ ผนังเรียบจึงทำให้สภาพอากาศไหลเวียนได้ดี ซึ่งกรณีผู้อยู่อาศัยที่มีตู้เอกสารที่ไม่มีหน้าบานสามารถแก้ไขได้โดยการเรียงของในตู้เอกสารให้เป็นระเบียบเรียบร้อย จะช่วยให้กระแสอากาศไหลเวียนได้ดีขึ้น

 

7.การวางของในห้องทำงาน ควรเป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งจะช่วยให้กระแสอากาศไหลเวียนภายในห้องได้ดี หลายคนที่อาจจะจัดห้องเรียบร้อย แต่บนโต๊ะทำงานมีเอกสารวางเต็มไปหมดอย่างไม่เป็นระเบียบ ก็ควรทำการจัดเรียงให้เป็นระเบียบด้วยเช่นเดียวกัน

 

8.ไม่ควรมีคานหรือฝ้าหลุม เนื่องจากฮวงจุ้ยที่ดีต้องการอากาศไหลเวียนได้ดี ซึ่งขัดกับการที่ห้องมีฝ้าหลุมหรือคาน เนื่องจากเมื่ออากาศไหลเวียนปะทะกับคาน จะโดนคานบังคับให้กระแสอากาศตกต่ำลงมา ทำให้บริเวณใต้คาน มีกระแสอากาศกดต่ำลงมากเป็นพิเศษ เป็นสาเหตุให้คนที่นั่งใต้คานจะมีอาการหงุดหงิดง่าย ในกรณีที่ห้องนั้นมีคาน ควรเลื่อนตำแหน่งเก้าอี้และโต๊ะทำงานให้พ้นบริเวณสันของคานด้วย

 

9.ตำแหน่งเครื่องปรับอากาศ ไม่ควรอยู่เหนือบริเวณที่นั่ง โดยเครื่องปรับอากาศที่ติดผนังก็เปรียบเสมือนสภาพคานอย่างหนึ่งเช่นเดียวกัน จึงไม่ควรไปนั่งทำงานใต้เครื่องปรับอากาศ

 

ที่กล่าวมาข้างต้น ถือเป็นฮวงจุ้ยที่ดีทางหลักชัยภูมิ ซึ่งส่งผลดีสำหรับห้องทำงานในบ้านหรือห้องทำงานสำหรับผู้บริหารในสำนักงานก็ได้ นอกจากนี้หลักการฮวงจุ้ยข้างต้นยังอาจประยุกต์ให้เหมาะสมกับห้องเรียนของเด็กๆได้อีกด้วย อย่างไรก็ตาม หลักการข้างต้นเป็นเพียงแค่หลักฮวงจุ้ยชัยภูมิที่ดีเท่านั้น ซึ่งทางที่ดีควรปรึกษาซินแสที่มีประสบการณ์ เพื่อใช้หลักการฮวงจุ้ยในในวิชาอื่น ๆ เสริมให้ดีขึ้น เช่นหาตำแหน่งที่มีโชคลาภหรือบารมีที่ดี หรืออาจจะเป็นตำแหน่งทิศนั่งที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาหรือความคิดสร้างสรรค์ที่ดีสำหรับเด็กก็เป็นได้ ซึ่งตำแหน่งที่ตั้งเหล่านี้มีความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยผู้จัดฮวงจุ้ยควรได้รับคำปรึกษาจากซินแสที่มีประสบการณ์

 

ที่มาและการอ้างอิง

อาจารย์เกริกวิชญ์ กฤษฎาพงษ์