วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2567

วิธีเลือกปูนซีเมนต์ในการสร้างบ้าน

วัสดุที่เป็นส่วนประกอบสำคัญในการก่อสร้างบ้านก็คือปูนซีเมนต์ ปัจจุบันผู้ผลิตปูนซีเมนต์มักจะให้ความรู้พร้อมกับโฆษณาผลิตภัณฑ์ไปในตัว เพื่อให้ผู้สร้างบ้านได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ตรงกับคุณสมบัติที่แท้จริงของปูนซีเมนต์

 

สำหรับปูนซีเมนต์ชนิดหลักๆที่ใช้สำหรับการก่อสร้างบ้านพักอาศัย อาจจำแนกตามลักษณะการใช้งานได้เป็น 2 แบบด้วยกัน คือ ปูนซีเมนต์สำหรับงานโครงสร้าง และปูนซีเมนต์สำหรับงานก่อและฉาบ ซึ่งวัสดุที่ใช้ในการผลิตรวมทั้งวัตถุประสงค์ในการใช้งานมีความต่างกัน ดังนั้นหากผู้รับเหมารายใดบอกว่าใช้อะไรก็เหมือนกัน ย่อมแสดงให้เห็นถึงจิตวิญญาณในความเป็นช่างก่อสร้างของเขามีน้อยมาก … เราไปดูในรายละเอียดกัน

 

 

รายละเอียดของปูนซีเมนต์แต่ละแบบมีดังต่อไปนี้

 

ปูนซีเมนต์สำหรับงานโครงสร้าง

งานโครงสร้างซึ่งได้แก่ เสา คาน ตอม่อ ฐานราก ล้วนต้องการความสามารถในการรับน้ำหนัก ของคอนกรีตที่มีกำลังสูงให้ได้ไม่น้อยกว่ามาตรฐานที่ใช้ในการออกแบบ ดังนั้นส่วนผสมสำคัญของคอนกรีตที่เป็นปูนซีเมนต์ จึงต้องเป็นชนิดที่เรียกตามภาษาวิชาการว่า ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ซึ่งมีการแบ่งชนิดของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ออกเป็น 5 ชนิด ตามมาตรฐานสากล

 

สำหรับการก่อสร้างโครงสร้างของบ้านพักอาศัยที่มีจำหน่ายโดยทั่วไป จะเป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิดที่ 1 โดยผู้ผลิตปูนซีเมนต์ในเมืองไทย มีการกำหนดยี่ห้อและสัญลักษณ์ที่แตกต่างกันไป เช่น ปูนตราช้าง ปูน TPI แดง ปูนตราเพชร เป็นต้น  ซึ่งทั้ง 3 ตราของ 3 ผู้ผลิตรายใหญ่ ล้วนเป็นปูนซีเมนต์ชนิดปอร์ตแลนด์ทั้งสิ้น บรรจุถุงละ 50 กิโลกรัม

 

สำหรับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิดอื่น ๆ ก็ใช้สำหรับคอนกรีตโครงสร้างเช่นกัน แต่มีลักษณะพิเศษที่แตกต่างกันไป เช่น ความสามารถรับแรงได้เร็ว เป็นต้น อย่างไรก็ตามปูนซีเมนต์สำหรับงานก่อสร้างบ้านพักอาศัย ควรเลือกใช้เฉพาะปูนซีเมนต์ชนิดปอร์ตแลนด์เท่านั้น

 

ปูนซีเมนต์สำหรับงานก่อและฉาบ

ความจำเป็นในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมในการก่อสร้างบ้าน เป็นสิ่งที่เจ้าของบ้านจำเป็นต้องเรียนรู้ ปูนซีเมนต์สำหรับใช้ในการก่ออิฐและฉาบปูนก็เช่นกัน อย่าเข้าใจว่าแค่งานก่ออิฐฉาบปูนทำไมต้องไปเลือกอะไรให้มันวุ่นวาย งานก่ออิฐฉาบปูนจะได้ผลสำเร็จของงานที่ดี จำเป็นต้องใช้ช่างก่ออิฐและช่างฉาบปูนที่มีฝีมือพอสมควร ปูนซีเมนต์ที่ใช้โดยทั่วไปเป็นปูนซีเมนต์ผสม ซึ่งมีความแตกต่างจากปูนปอร์ตแลนด์อย่างมาก เนื่องจากส่วนผสมของปูนที่ใช้ในการก่ออิฐและฉาบปูนจะไม่มีหินเป็นส่วนประกอบ จะมีเพียงปูนซีเมนต์ทรายและน้ำ ดังนั้นปูนซีเมนต์ที่ใช้จึงเป็นชนิดเบนซินผสมที่มีจำหน่ายในท้องตลาด เช่น ปูนตราเสือ ปูนตรานกอินทรีย์ ปูนตรา TPI เขียว เป็นต้น

 

*** การใช้ปูนซีเมนต์สำหรับงานเทคอนกรีตโครงสร้างจะต้องใช้ส่วนผสมที่มีปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์เท่านั้น