4 ห้องที่ควรวางแผนก่อนสร้างบ้าน

การวางแผนห้องต่าง ๆ ก่อนที่จะลงมือสร้างเป็นสิ่งสำคัญอันดับต้น ๆ ที่เจ้าของบ้านต้องไม่มองข้าม ต้องคำนวนให้เหมาะสมกับสมาชิกและพื้นที่ของบ้านด้วย เพราะชีวิตหนึ่งเราอาจมีโอกาสสร้างบ้านได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น หากพลาดแล้วก็พลาดเลย จึงต้องละเอียดละออกันให้มากที่สุด

 

 

1.ห้องนอน

ห้องนอนเป็นส่วนพื้นที่ใช้สอยที่มีจำนวนห้องมากกว่าพื้นที่ส่วนอื่นของตัวบ้าน โดยอาจมีมากกว่า 1 ห้องนอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้เป็นเจ้าของและสมาชิกในครอบครัว การจัดวางเฟอร์นิเจอร์ภายในห้องนอนเป็นสิ่งสำคัญต่อการออกแบบ ดังนั้นการเตรียมการออกแบบไว้ล่วงหน้า ว่าเราต้องการวางเตียง ตู้ หรือโต๊ะทำงานไว้ที่จุดไหนอย่างไร สิ่งเหล่านี้ก็จะไปส่งผลต่อการกำหนดขนาดของห้องนอนด้วย

 

2.ห้องรับแขกนั่งเล่น

ห้องนั่งเล่นรับแขกเป็นพื้นที่ส่วนกลางของบ้าน ที่มีการใช้ประโยชน์ใช้สอยร่วมกัน สำหรับบ้านพักอาศัยที่ไม่ใช่ระดับหรูหราอลังการ ก็มักจะมีพื้นที่ในส่วนของห้องรับแขกและนั่งเล่นเป็นพื้นที่เดียวกัน เนื่องจากความถี่ของการใช้ห้องเพื่อรับแขกอาจมีน้อย ขนาดของห้องที่ต้องการในส่วนนี้ก็จะไปสัมพันธ์กับการกำหนดความกว้างและความยาวของตัวบ้านเช่นกัน ตำแหน่งการจัดวางห้องนี้จะไว้ส่วนใดของตัวบ้านก็เป็นสิ่งสำคัญ หากเลือกรูปแบบที่ถูกใจแล้ว ก็นำไปให้ผู้ออกแบบได้เลือกตำแหน่งในการจัดวางให้ถูกต้องและสัมพันธ์กับรูปทรงภายนอกของบ้าน

 

3.ห้องครัวและห้องรับประทานอาหาร

การออกแบบห้องครัวและรับประทานอาหาร โดยทั่วไปจะเป็นพื้นที่ที่ต่อเนื่องกัน บางครั้งอาจแยกไม่ออกด้วยซ้ำ การเลือกรูปแบบของห้องครัวไม่เพียงแต่ถูกใจเท่านั้น ยังต้องคำนึงถึงการถ่ายเทอากาศด้วย ประกอบกับมีส่วนของงานระบบสุขาภิบาลเข้ามาร่วมด้วยทั้งน้ำดีและเสีย ดังนั้นการกำหนดตำแหน่งการวางซิงค์ เตาแก๊ส ก็มีความสำคัญต่อการจัดวางระบบท่อให้ถูกต้อง ซึ่งจะทำให้ไม่ต้องมาแก้ไขในภายหลัง

 

4.ห้องน้ำ

พื้นที่ใช้สอยของบ้านที่ขาดไม่ได้ก็คือส่วนของห้องน้ำ ที่ไม่เพียงแต่รวมเอาความจำเป็นในการใช้งานไว้เท่านั้น ยังรวมถึงสุขภาพอนามัยของสมาชิกในครอบครัวด้วย การเลือกและจัดวางเครื่องสุขภัณฑ์ต่างๆของห้องน้ำ จะต้องคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยเป็นหลัก สิ่งที่เราเลือกจะมาใส่ในห้องน้ำจะต้องตอบสนองความต้องการของสมาชิกในครอบครัวได้ครบถ้วน หากเป็นห้องน้ำส่วนกลางที่มีผู้สูงอายุใช้ร่วมด้วย ก็อาจจะมีราวสำหรับช่วยพยุง พื้นห้องน้ำต้องเป็นวัสดุที่มีพื้นผิวหยาบไม่ควรมีผิวมันลื่นจนเกินไป ควรคำนึงถึงความปลอดภัยมากกว่าความสวยงาม

 

source : คู่มือก่อสร้างบ้าน ฉบับ Guideline รวบรวมความรู้และข้อมูลเพื่อเจ้าของบ้าน โดย สัญญา นามี