วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2567

ทำความเข้าใจปริมาณแคลอรีที่จำเป็นต้องใช้ต่อวัน Ep.109

ร่างกายของเราต้องการพลังงานอยู่ตลอดเวลาเพื่อทำให้อวัยวะต่างๆ ทำงานได้เป็นปกติ แม้ในขณะที่เรากำลังหลับอยู่มันก็ยังคงเผาผลาญแคลอรี่ อย่างไรก็ตาม คนส่วนใหญ่ก็ยังคงออกแรงไม่มากพอในขณะที่เรากำลังตื่น ดังนั้นเราจึงควรใช้เวลาออกกำลังกาย 20 – 45 นาทีทุกวัน

 

 

ลดแคลอรี่อย่างไรให้น้ำหนักลงเร็ว

การลดน้ำหนักเป็นวิธีที่ทำได้ง่ายกว่าที่คิด เราเพียงรับแคลอรีให้น้อยกว่าที่ร่างกายจำเป็นต้องใช้เท่านั้นเอง มีเพียง 2 วิธีที่เราจะลดน้ำหนักได้ นั่นก็คือ 1.กินอาหารให้น้อยลง 2.ออกกำลังกายให้มากขึ้น

 

ลดแคลอรี่ด้วยวิธีการควบคุมอาหาร

เพื่อที่จะลดปริมาณแคลอรี่ที่ร่างกายรับเข้าไป คุณอาจตัดสินใจปฏิบัติตามโปรแกรมการควบคุมอาหารที่จะช่วยลดปริมาณแคลอรี่ให้น้อยลง แต่อย่ากินให้น้อยกว่า 1,100 แคลอรีต่อวัน จนกว่าคุณจะได้รับความเห็นชอบจากแพทย์ อีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยลดแคลอรี่ได้คือ การลดปริมาณแคลอรีที่ร่างกายจะรับเข้าไป ซึ่งทำได้โดยการกินอาหารที่มีแคลอรี่ต่ำแทนอาหารที่มีแคลอรี่สูง วิธีนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นวิธีลดน้ำหนักที่เห็นผลช้ากว่า แต่กลับได้ผลดีเยี่ยม นอกจากนั้นมันยังไม่ก่อให้เกิดความเครียดกับคนที่กำลังลดน้ำหนักที่กลัวว่าโปรแกรมที่ตัวเองทำอยู่จะล้มเหลวอีกด้วย

 

ความจำเป็นในการใช้แคลอรี่และอัตราการเผาผลาญพื้นฐาน

อัตราการเผาผลาญพื้นฐานคือ “จำนวนของพลังงาน (แคลอรี่) ที่ร่างกายจำเป็นต้องใช้ เพื่อทำให้อวัยวะต่างๆ ทำงานในขณะที่อยู่ในภาวะพักผ่อน” ร่างกายจำเป็นต้องใช้แคลอรีในปริมาณที่น้อยที่สุด เพื่อให้ปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นภายในร่างกายดำเนินต่อไป โดยปฏิกิริยาเคมีดังกล่าวมีความจำเป็นต่อการทำให้ดวงตา ปอด หัวใจ ตับ ไต และอวัยวะอื่นๆ ทำงานเป็นปกติ ซึ่งเราเรียกพลังงานที่มีปริมาณน้อยที่สุดดังกล่าวว่า “อัตราการเผาผลาญพื้นฐานหรือ Basal Metabolic Rate” มากกว่าครึ่งหนึ่งของปริมาณแคลอรีที่ร่างกายต้องการ ได้นำมาใช้ในกระบวนการทำงานพื้นฐานของร่างกายเหล่านี้ทั้งสิ้น

 

ส่วนปริมาณแคลอรีที่ร่างกายต้องการนำมาใช้เป็นอันดับ 2 จะหมดไป กับการทำกิจกรรมต่างๆ ยิ่งคุณออกแรงมากเท่าใดคุณยิ่งต้องการแคลอรี่มากขึ้นเท่านั้น

 

ความจำเป็นในการใช้แคลอรี่สำหรับการรักษาน้ำหนักให้คงที่และการเพิ่มน้ำหนัก

เมื่อคุณกำหนดปริมาณแคลอรีที่ร่างกายต้องการในแต่ละวัน ตัวเลขดังกล่าวจะเป็นปริมาณแคลอรี่ที่ร่างกายต้องนำไปใช้เพื่อรักษาน้ำหนักให้คงที่ หากคุณต้องการลดน้ำหนัก (ตัวอย่างเช่น ต้องการลดน้ำหนัก 1 ปอนด์ต่อสัปดาห์) ร่างกายของคุณควรได้รับแคลอรีน้อยกว่า 3,500 แคลอรี่ต่อสัปดาห์ (หรือรับน้อยกว่า 2,000 แคลอรี และเผาผลาญ 1,500 แคลอรี ด้วยการออกกำลังกาย) ทั้งนี้เนื่องจากน้ำหนัก 1 ปอนด์ จะมีค่าเท่ากับพลังงาน 3,500 แคลอรี และเพื่อที่จะเพิ่มน้ำหนักให้ได้ 1 ปอนด์ ร่างกายของคุณต้องได้รับพลังงาน 3,500 แคลอรี่

 

source : ปฏิบัติการกำจัดไขมัน ผอมเพรียวบางอย่างถาวร ผู้เรียบเรียง Lydia slim.