วันอาทิตย์, 1 สิงหาคม 2564

มะเขือเทศ แท้จริงแล้วเป็นผักหรือผลไม้

มะเขือเทศ ถ้านำมาปั่นเพื่อเป็นเครื่องดื่ม เราก็คิดว่าเป็นผลไม้ แต่ถ้านำมาทำอาหาร เราก็คิดว่าเป็นผัก แต่แท้จริงแล้วมะเขือเทศเป็นผักหรือผลไม้กันแน่

 

 

ถ้าใครเคยรับประทานมะเขือเทศปั่น ก็อาจจะคิดว่ามะเขือเทศเป็นผลไม้ แต่บรรดาพ่อบ้านแม่บ้านซึ่งทำอาหาร ก็จะคิดว่ามะเขือเทศเป็นผัก แล้วแท้จริงมะเขือเทศเป็นผักหรือผลไม้ เรื่องนี้ยังไม่มีใครสามารถระบุได้อย่างชัดเจน แต่ประเทศสหรัฐอเมริกามีการออกกฎหมายขึ้นในปี ค.ศ. 1893 กำหนดให้มะเขือเทศเป็น “ผัก” นอกจากนี้ยังมีการจัดหมวดหมู่ของอาหารในกฎหมายการค้าสำหรับบางประเทศอีกด้วย

 

มะเขือเทศเป็นพืชพื้นเมืองของประเทศในแถบทวีปอเมริกาใต้ เช่น เปรู โบลิเวีย เอกวาดอร์ เป็นต้น ก่อนปี ค.ศ. 1657 ประเทศเหล่านี้ เช่น อิตาลี อังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส และประเทศแถบยุโรปตอนกลาง ได้นำมะเขือเทศมาปลูกในแถบยุโรป และได้รับความนิยมบริโภคกันทั่วโลกตั้งแต่ปี ค.ศ. 1857 เป็นต้นมา รวมทั้งประเทศไทยด้วย มะเขือเทศทั่วโลกมีหลายสายพันธุ์ ทั้งผลเล็กผลใหญ่ บางพันธุ์มีรสหวานแต่บางพันธุ์มีรสหวานอมเปรี้ยว ดังนั้นมะเขือเทศบางพันธุ์จึงเหมาะอย่างยิ่งในการนำไปผลิตเป็นซอสมะเขือเทศ ไม่ว่ามะเขือเทศจะเป็นผักหรือผลไม้การรับประทานเป็นประจำก็จะได้วิตามินต่อร่างกายสูง โดยเฉพาะวิตามินซี

 

เทศกาลปามะเขือเทศ จัดขึ้นที่ประเทศสเปนทุกเดือนสิงหาคม โดยการนำมะเขือเทศนับล้านลูกมากองเต็มถนน คนหนุ่มสาวหรือแม้แต่เด็กและคนชราก็จะมากลิ้งเกลือกบนกองมะเขือเทศ และนำมะเขือเทศมาขว้างปากันอย่างสนุกสนาน นอกจากนี้มะเขือเทศเล็กๆ จะถูกนำมาป้ายหรือทาตามบ้านและกระจกร้านค้าจนแดงเถือกอีกด้วย