วันเสาร์, 15 มิถุนายน 2567

(ฮวงจุ้ย) 12 ข้อการเลือกอพาร์ตเมนต์และคอนโดมิเนียม

อพาร์ตเมนต์และคอนโดมิเนียม เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่ไม่เหมาะจะนำมาทำเป็นที่อยู่อาศัยแบบถาวร  เนื่องจากมีรูปแบบการก่อสร้างที่ผิดหลักฮวงจุ้ย 

 

ที่อยู่ประเภทอพาร์ตเมนต์และคอนโดมิเนียม หมายรวมถึงที่อยู่อาศัยทุกชนิดที่สร้างแบบลอยฟ้าและมีลักษณะเป็นอาคารชุด อพาร์ตเมนต์และคอนโดมิเนียมหรือที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุดลอยฟ้าต่าง ๆ ก็มีช่องสำหรับระบายอากาศ  และให้แสงสว่างส่องเข้ามาภายในตัวห้องได้เพียงทางเดียว  คือระเบียงด้านหน้าที่เป็นช่องเปิดสำหรับมองออกไปนอกอาคาร  จึงทำให้มีด้านมืดมากถึง  3  ด้าน  ซึ่งถือว่าผิดหลักฮวงจุ้ยอย่างมาก

 

เนื่องจากขาดความสมดุลระหว่างหยินและหยาง  และด้วยความสูงที่มีอยู่หลายชั้น  ผู้ที่อาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์หรือคอนโดมิเนียมเป็นเวลานานจะรู้สึกได้ถึงความไม่มั่นคง  ขาดหลักยึดเหนี่ยวและไม่ปลอดภัยในชีวิต

 

 

(ฮวงจุ้ย) 12 ข้อการเลือกอพาร์ตเมนต์และคอนโดมิเนียม

1.การเลือกอพาร์ตเมนต์หรือคอนโดมิเนียม

ในการพิจารณาฮวงจุ้ยของอพาร์ตเมนต์หรือคอนโดมิเนียมให้พิจารณาทั้งหลังไม่เฉพาะห้องใดห้องหนึ่ง  เพราะอพาร์ตเมนต์หรือคอนโดมิเนียมเปรียบเสมือนบ้านเดี่ยวหลังหนึ่ง  ห้องที่เราอาศัยอยู่เป็นเพียงห้องหนึ่งในจำนวนหลาย ๆ ห้องของอพาร์ตเมนต์หรือคอนโดมิเนียมหลังนั้นเท่านั้น

 

ไม่ควรเลือกที่ตั้งโดดเดี่ยวโดยไม่มีสิ่งปลูกสร้างใดอยู่ข้าง ๆ เพราะถือว่าเป็นลักษณะต้องห้าม  ผู้ที่พักอาศัยจะอยู่ในสภาพที่ต้องพึ่งพาตัวเอง  ขาดกำลังสนับสนุน  ทำการอันใดกว่าจะสำเร็จได้ต้องเหนื่อยยากเพราะต้องอาศัยลำแข้งของตัวเอง

 

หลีกเลี่ยงอพาร์ตเมนต์หรือคอนโดมิเนียมที่อยู่ใกล้ทางด่วน  ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ  เช่น  ชิ้นส่วนของสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวพังทลายลงมา  หรือรถยนต์แหกโค้งตกสะพาน  ห้องที่อยู่ในระดับเดียวกันกับทางด่วน  รวมไปจนถึงห้องที่อยู่ต่ำลงมาจะได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุนั้นอย่างเต็มที่

 

2.หลีกเลี่ยงห้องที่อยู่ติดกับถนน

ห้องที่อยู่ในระดับเดียวกับถนนหรืออยู่ต่ำลงมา  นอกจากจะถูกถนนดังกล่าวบดบังทิวทัศน์ที่สวยงามแล้ว  เสียงยวดยานที่ดังหนวกหู  ฝุ่นผงจากถนนรวมไปจนถึงควันพิษที่พ่นออกมาจากท่อไอเสียยังเป็นตัวการสำคัญในการทำลายสภาพแวดล้อมภายในห้องจากที่แย่อยู่แล้วให้หนักขึ้นไปอีก

 

หากจำเป็นต้องอยู่ในห้องที่มีลักษณะดังกล่าวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  การปิดม่านหนา ๆ ในด้านที่ปะทะกับถนนจะช่วยป้องกันฝุ่นละออง  ควันพิษ  และช่วยดูดเสียงที่ดังหนวกหูได้ดีในระดับหนึ่ง

 

3.อพาร์ตเมนต์หรือคอนโดมิเนียมที่ถูกแวดล้อมด้วยอาคารสูง

อพาร์ตเมนต์หรือคอนโดมิเนียมที่ถูกอาคารสูงล้อมรอบ  จะถูกอิทธิพลของอาคารเหล่านั้นข่ม  ทำให้ขาดความเจริญก้าวหน้า  อับโชค  และไม่เติบโต  ผู้ที่อาศัยในอาคารที่ถูกปิดล้อมดังกล่าวจะได้รับผลกระทบทั้งด้านร่างกายและจิตใจ  ร่างกายจะอ่อนแอ  เจ็บออด ๆ แอด ๆ ตลอดเวลา  เพราะอากาศในที่อยู่อาศัยถ่ายเทได้ไม่สะดวก  จิตใจหดหู่  มองไปทางไหนก็เจอแต่ทางตัน  มีวิสัยทัศน์ไม่กว้างไกล  มีชีวิตอยู่ด้วยความเคร่งเครียดสูงกว่าคนที่อยู่ในอาคารแบบอื่น

 

4.อพาร์ตเมนต์หรือคอนโดมิเนียมที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี

อพาร์ตเมนต์และคอนโดมิเนียมที่ดีควรอยู่ในแหล่งที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี  เช่น  อยู่ใกล้ที่ทำงาน  มีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกสบาย  อยู่ในแหล่งชุมชน  หรืออยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ  เช่น  อยู่ติดแม่น้ำ  สนามเด็กเล่น  หรือสวนสาธารณะไม่ถูกบดบังทิวทัศน์จากอาคารข้างเคียง  เมื่อมองออกมาภายนอกแล้วเห็นทิวทัศน์ที่สดชื่น  และอยู่ห่างจากสิ่งปลูกสร้างต้องห้ามทางฮวงจุ้ย

 

5.ฮวงจุ้ยคอนโด (เลขห้อง)

ในทางฮวงจุ้ยได้มีการกล่าวถึงวิธีการเลือกห้องและชั้นตามลักษณะของอพาร์ตเมนต์หรือคอนโดมิเนียม  เพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ผู้อยู่อาศัยดังต่อไปนี้

  1. ตึกธาตุไฟ

ลักษณะของตึก  :  อาคารที่มียอดตึกเป็นรูปสามเหลี่ยมหรือมีจั่วสามเหลี่ยมหรือเป็นตึกสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่าที่ดูคล้ายสามเหลี่ยม

ควรเลือกห้องหรือชั้นหมายเลข  :  2  7  12  17  20  27

 

  1. ตึกธาตุน้ำ

ลักษณะของตึก  :  อาคารที่เป็นทรงโค้งมน  มีส่วนโค้งเว้าคล้ายคลื่นในทะเล

ควรเลือกห้องหรือชั้นหมายเลข  :  1  6  10  16  26  36

 

  1. ตึกธาตุดิน

ลักษณะของตึก  :  เป็นตึกทรงสี่เหลี่ยมสมบูรณ์  ไม่มีส่วนเว้าแหว่ง

ควรเลือกห้องหรือชั้นหมายเลข  :  5  10  15  20  25

 

  1. ตึกธาตุไม้

ลักษณะของตึก  :  อาคารที่เป็นทรงสี่เหลี่ยมแนวตั้งหรือเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าทรงสูง

ควรเลือกห้องหรือชั้นหมายเลข  :  3  13  18  23  28  30

 

  1. ตึกธาตุทอง

ลักษณะของตึก  :  อาคารที่เป็นรูปครึ่งวงกลม  หรือทรงกลม  หรือตึกที่มีโดมอยู่ข้างบน

ควรเลือกห้องหรือชั้นหมายเลข  :  4  9  14  19  40

 

6.อพาร์ตเมนต์หรือคอนโดมิเนียมที่ควรหลีกเลี่ยง

1.ควรหลีกเลี่ยงอพาร์ตเมนต์หรือคอนโดมิเนียมที่มีการจัดผังไม่ดี เพราะจะส่งผลด้านลบให้แก่ผู้อยู่อาศัย

2.คอนโดมิเนียมที่สร้างไม่ถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ยจะส่งผลร้ายต่อผู้อยู่อาศัยทั้งทางด้านสุขภาพ เงินทอง  หน้าที่การงาน  รวมไปจนถึงความมั่นคงในชีวิต

3.หลีกเลี่ยงคอนโดมิเนียมที่มีจำนวนลิฟต์หรือบันไดที่ไม่สมดุลกับจำนวนห้องและผู้อยู่อาศัยในแต่ละชั้น

4.ควรมีบันไดหนีไฟสำหรับใช้ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน บันไดควรมีความกว้างที่พอเหมาะและสะดวกในการวิ่งหรือเดินสวนกัน  ไม่แคบหรือชันเกินไปจนก่อให้เกิดอุบัติเหตุ

5.ลิฟต์ควรมีขนาดที่ใหญ่มากพอ และสามารถรับน้ำหนักจำนวนคนที่อาศัยอยู่ในคอนโดมิเนียมนั้นได้  สามารถใช้การได้ดี  ไม่เสียอยู่บ่อย ๆ ลิฟต์หรือบันไดควรตั้งอยู่ในตำแหน่งตรงกลางของแต่ละชั้นเพื่อความสะดวกต่อการเข้าออกตัวอาคาร

 

7.เลือกห้องพักให้ถูกโฉลกตามปีเกิด

นอกจากการดูฮวงจุ้ยของตัวอาควรและสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ แล้ว  การเลือกทิศของห้องให้ถูกต้องตามปีเกิดของเจ้าของห้องก็จะช่วยส่งเสริมโชคลาภให้แก่ผู้ที่อาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์หรือคอนโดมิเนียมนั้นด้วยเช่นกัน

ชวด  กุน

ทิศที่เป็นสิริมงคล                :               ตะวันตก  ตะวันตกเฉียงเหนือ  เหนือ

ทิศอัปมงคล                          :               ตะวันออกเฉียงเหนือ  ตะวันตกเฉียงใต้

 

ฉลู  มะโรง  มะแม  จอ

ทิศที่เป็นสิริมงคล                :               ใต้  ตะวันออกเฉียงเหนือ  ตะวันตกเฉียงใต้

ทิศอัปมงคล                          :               ตะวันออก

 

ขาล  เถาะ

ทิศที่เป็นสิริมงคล                :               เหนือ  ตะวันออก

ทิศอัปมงคล                          :               ตะวันตก  ตะวันตกเฉียงเหนือ

 

มะเส็ง  มะเมีย

ทิศที่เป็นสิริมงคล                :               ตะวันออก  ใต้

ทิศอัปมงคล                          :               เหนือ

 

วอก  ระกา

ทิศที่เป็นสิริมงคล                :               ตะวันออกเฉียงเหนือ  ตะวันตกเฉียงใต้  ตะวันตก  ตะวันตกเฉียงเหนือ

ทิศอัปมงคล                          :               ใต้

 

8.เลือกทิศของห้องให้ถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ย

1.ควรเลือกห้องที่อยู่ทางทิศใต้และทิศตะวันออก เพราะอากาศจะถ่ายเทได้สะดวก  แดดไม่ร้อนเกินไป  และมีอากาศเย็นสบายกว่าห้องที่อยู่ทางทิศอื่น ๆ

2.หลีกเลี่ยงห้องที่อยู่ทางทิศเหนือและทิศตะวันตก เพราะเป็นตำแหน่งที่อับลม  อากาศถ่ายเทไม่สะดวก  อุณหภูมิของห้องจะร้อนในช่วงกลางวัน  ในฤดูหนาวจะได้รับลมหนาวอย่างเต็มที่  ทำให้ผู้ที่อยู่อาศัยเจ็บป่วยง่าย

 

9.การแบ่งประเภทของพื้นที่ใช้สอย

เนื่องจากที่อยู่อาศัยประเภทอพาร์ตเมนต์หรือคอนโดมิเนียม  จะมีการแบ่งพื้นที่ของห้องออกเป็นส่วน ๆ ตามลักษณะการใช้งานภายในพื้นที่เดียวกัน  จึงทำให้เกิดการปะปนกันระหว่างพลังหยินและหยาง  ดังนั้นจึงควรมีการแบ่งพื้นที่การใช้สอยออกจากกันอย่างชัดเจน  เพื่อรักษาการไหลเวียนของพลังชี่เอาไว้

พื้นที่ใช้สอยภายในอพาร์ตเมนต์หรือคอนโดมิเนียม  แบ่งออกเป็น  2  ประเภท  ได้แก่

1.พื้นที่ที่ต้องการพลังหยิน คือ  ห้องนอน

2.พื้นที่ที่ต้องการพลังหยาง คือ  ห้องรับแขก  ห้องน้ำ  ห้องครัว  รวมไปจนถึงห้องอื่น ๆ ที่คนมักเดินเข้าออกพลุกพล่าน

 

10.ตำแหน่งของพื้นที่ภายในห้อง

1.ควรแยกพื้นที่สำหรับนอนซึ่งเป็นส่วนที่ต้องการความเงียบสงบออกจากพื้นที่ส่วนอื่น เพื่อรักษาพลังหยินไม่ให้ถูกรบกวน

2.บริเวณที่เหมาะที่สุดสำหรับพื้นที่สำหรับนอนคือ บริเวณด้านหลังสุดของตัวห้อง  ซึ่งเป็นบริเวณที่อยู่ห่างจากประตู  หรือทางเดินเข้าออกมากที่สุด

3.พื้นที่ใช้สอยส่วนอื่น ๆ เช่น พื้นที่สำหรับรับแขก  พื้นที่สำหรับทำครัว  ควรอยู่ถัดออกมาข้างนอก  เพราะพื้นที่เหล่านี้มีพลังหยาง  จึงควรอยู่ในสภาพที่ตื่นตัว  กระตือรือร้น  มีคนเดินเข้าออกตลอดเวลา  ซึ่งต่างจากพื้นที่สำหรับนอนที่ต้องการความสงบเงียบและความเป็นส่วนตัวมากกว่า

 

11.การตกแต่งห้อง

1.หลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์ตกแต่งบ้านหรือเฟอร์นิเจอร์ขนาดใหญ่ในการกั้นพื้นที่ เพราะจะทำให้ห้องจากที่เล็กอยู่แล้วยิ่งแคบและมืดทึบลงไปถนัดตา

2.ควรใช้กระจกหรือพลาสติกที่มีความหนาแต่ใส่ในการกั้นพื้นที่ เพราะนอกจากจะไม่ใช้พื้นที่มากแล้ว  แสงสว่างจากภายนอกนอกยังสามารถสาดส่องเข้ามาได้ทั่วถึงทั้งห้องอีกด้วย

3.ควรใช้กระจกชนิดที่ช่วยป้องกันเสียงดังมากั้นพื้นที่สำหรับนอนออกจากพื้นที่ส่วนอื่น ๆ เพื่อป้องกันมิให้พลังหยินของห้องนอนถูกทำลายจากเสียงที่ดังมาจากข้างนอก ในกรณีที่มีคนมาเยี่ยมบ้านหรือมีการจัดงานเลี้ยงขึ้นในยามค่ำคืน

4.หลีกเลี่ยงการใช้สีแสบตาหรือเจิดจ้ากับส่วนที่เป็นห้องนอน เพราะจะรบกวนการนอน  ควรใช้สีที่มีความนุ่มนวล  อบอุ่น  จะช่วยทำให้หลับได้ง่าย

5.ควรใช้สีที่ให้ความรู้สึกกระฉับกระเฉงตื่นตัวกับพื้นที่ที่ต้องการพลังหยาง

6.ไม่ควรใช้สีที่ชวนให้หลับกับพื้นที่ส่วนอื่น ๆ มากเกินไป เพราะจะทำลายพลังหยางของพื้นที่ดังกล่าวเสียหมด  ทำให้ผู้ที่อาศัยอยู่รู้สึกเฉื่อยชา  ไม่กระตือรือร้น

7.สีที่เหมาะที่สุดในการตกแต่งห้องคือสีขาว เพราะเป็นสีที่ใช้ได้กับพื้นที่ทั้งสองประเภท

 

12.เปิดประตูหน้าต่างระบายอากาศ

ที่อยู่ประเภทอพาร์ตเมนต์หรือคอนโดมิเนียม  จะมีระบบการระบายอากาศที่ไม่ดี  เนื่องจากมีช่องเปิดเพียงแค่ช่องเดียว  หากไม่หมั่นรักษาความสะอาดให้ดี  ผู้ที่อาศัยอยู่ภายในอาจล้มป่วยได้ง่าย ๆ

 

ควรหมั่นเปิดประตูหน้าต่างเพื่อรับแสงสว่างในช่วงเวลากลางวันให้มากและบ่อยครั้งที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้  เพื่อระบายอากาศความชื้น  รวมไปจนถึงสารเคมีจากน้ำยาปรับอากาศ  และน้ำยาทำความสะอาดพื้นที่อุดอู้อยู่ภายในห้อง  และให้แสงสว่างได้ทำลายเชื้อโรคที่หมักหมมอยู่  แม้ว่าวิธีนี้จะไม่ได้ช่วยปรับสมดุลของหยินหยางได้อย่างเด็ดขาด  แต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้ทำอะไรเลย

 

Source : จัดบ้านจัดสวนแบบนี้ ยิ่งอยู่ยิ่งรวย (ฉบับปรับปรุง) อนันต์ ตั้งจงกิจเจริญ