วันอังคาร, 25 มิถุนายน 2567

(ฮวงจุ้ย) 6 ข้อน่ารู้ห้องเก็บของและโรงรถในบ้าน

มาดูในส่วนของฮวงจุ้ยห้องเก็บของ และฮวงจุ้ยโรงรถกันบ้าง เพราะจะเห็นได้ว่า ไม่ว่าจุดไหน ๆ ของบ้านก็จะมีการอิงหลักฮวงจุ้ยเสมอ ซึ่งจะว่าไปแล้วก็อิงไปตามหลักธรรมชาติด้วยเช่นกัน เราไปดูกันว่า 6 ข้อต่อไปนี้ ที่บ้านของเราต้องมีอะไรแก้ไขบ้างหรือไม่

 

 

6 ข้อน่ารู้ห้องเก็บของและโรงรถในบ้าน

1.ห้องเก็บของรกและอับชื้น

ห้องเก็บของ เป็นห้องที่เก็บพวกของใช้ในบ้านที่นานๆ ใช้ที แต่ใช่ว่าห้องเก็บของจะเป็นห้องที่เก็บทุกอย่างจนทําให้ห้องรก การเก็บของจนไม่มีทางเดิน ฮวงจุ้ย ถือว่าของที่มีมากเกินไป ทําให้เกิดความอุดตัน ทําให้โชคลาภไม่เข้าบ้าน หรือการปล่อยให้ห้องเก็บของมืด ไม่มีแสงสว่างเข้าถึง ปล่อยให้ห้องสกปรกอับชื้น มีแต่จะนําผลเสียมาแก่คนในบ้าน ดังนั้นควรแก้ไขโดยด่วน

 

2.ห้องเก็บของในทิศที่ดี

ห้องเก็บของ เป็นห้องที่สะสมของที่ไม่ได้ใช้ หรือใช้ไม่บ่อยนัก จึงเหมาะที่จะวางในทิศใต้หรือทิศตะวันออกของบ้าน ของที่ถูกปล่อยทิ้งไว้อาจมีเชื้อรา ฝุ่นละออง ดังนั้นควรดูแลทําความสะอาดห้องเก็บของเช่นเดียวกับห้องอื่นๆ ของบ้าน อย่ามองว่าห้องเก็บของไม่สําคัญ

 

3.ไม้กวาด ไม้ถูพื้น ถังขยะ เก็บในที่ลับตา

การวางตําแหน่งไม้กวาด ไม้ถูพื้น ถังขยะ หรือ อุปกรณ์ทําความสะอาดบ้านอื่นๆ นั้น มีอิทธิพลต่อชีวิตและฮวงจุ้ยไม่น้อย หากวางสิ่งของเหล่านี้ในตําแหน่งที่ เห็นชัดเจน วางเด่นในบ้านหรือหน้าบ้าน อาจทําให้สมาชิกในครอบครัวทะเลาะเบาะแว้งกัน กั้นโชคลาภที่จะเข้ามาในบ้าน ดังนั้นควรเก็บไม้กวาดไม้ถูพื้นให้อยู่ในที่ลับตา

 

4.โรงรถขวางประตูทางเข้าบ้าน

โรงรถที่ตั้งอยู่หน้าบ้าน ขวางประตูทางเข้าออกบ้าน และมีจุดเด่นมากกว่าส่วนอื่นๆ ของบ้าน เป็นลักษณะทําเลที่ตั้งที่ผิดหลักฮวงจุ้ย โรงรถที่อยู่ขวางประตูหน้าบ้าน จะทําให้ชีวิตของคุณเป็นคนชีพจรลงเท้า เดินทางไม่มีหยุดหย่อน ไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่ก็ตาม ทํางานหนัก ยากลําบาก และยังทําให้คู่รักตีตัวออกห่าง ความรักไม่ราบรื่น

 

วิธีแก้ฮวงจุ้ย

ให้ติดกระจกโป๊ยข่วยหรือกระจกเงาเหนือประตูโรงรถ บริเวณที่จอดรถเพื่อสะท้อนพลังที่ไม่ดีออกไป ก่อนติดกระจกให้อธิษฐานขอพรแต่สิ่งดีๆ หรือจะติดดวงไฟสปอตไลท์ ให้ลําแสงส่อง ไปยังหน้าบ้านก็ได้

 

5.ห้องนอนใกล้โรงรถ

ห้องนอนที่อยู่ใกล้กับโรงรถ เป็นห้องที่ไม่มีความเป็นมงคล ทําให้เจ้าของห้องมีปัญหาเรื่องการนอน เนื่องจากได้รับพลังชี่จากโรงรถ ซึ่งเป็นพลังที่เคลื่อนตัวตลอดเวลา เมื่อห้องนอนอยู่ใกล้ทําให้ได้รับพลังนั้นด้วย ส่งผลให้นอนหลับยาก และไร้ความมั่นคงในชีวิต นอกจากนี้ ควันเสียจากรถยนต์ยังจะทําให้สุขภาพเสียอีกด้วย

 

วิธีแก้ฮวงจุ้ย

ย้ายห้องนอนไปไว้ที่ห้องอื่น เปลี่ยนห้องที่ใกล้โรงรถนี้เป็นห้องเก็บของแทนจะดีกว่า

 

6.แยกโรงรถออกห่างจากตัวบ้าน

โรงรถควรสร้างให้ห่างจากตัวบ้าน ตามฮวงจุ้ยถือว่ารถยนต์เสมือนเสือ ซึ่งมีพลังที่เคลื่อนตัวเร็วและอันตราย ส่งผลกระทบที่ไม่ดีต่อคนในครอบครัว และอีกเหตุผลหนึ่ง การสร้างโรงรถให้ห่างจากบ้าน ช่วยลดมลภาวะจากควันเสียรถยนต์อีกด้วย

 

Source : 500 เคล็ดลับ ปรับฮวงจุ้ยบ้านร่มเย็น คนร่ำรวย,เสฎฐกรณ์ โชคศิริกุลชัย