วันเสาร์, 15 มิถุนายน 2567

ตอบ 9 ข้อสงสัย สิทธิประกันสังคมการคลอดบุตร

29 ก.ค. 2019
1133

 

1.ผู้ประกันตนคลอดบุตรและมีการนัดตรวจหลังคลอด ต้องการทราบว่าการนัดตรวจหลังคลอดเสียค่าใช้จ่ายหรือไม่

คำตอบ :

ผู้ประกันตนจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเองในการนัดตรวจหลังคลอด เนื่องจากรวมอยู่การเหมาจ่ายกรณีคลอดบุตรแล้ว


2.กรณีเกิดโรคแทรกซ้อนก่อนและหลังคลอด สามารถใช้สิทธิการรักษาได้หรือไม่

คำตอบ :

กรณีเป็นโรคแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นก่อนหรือหลังคลอด สามารถเข้ารักษาสถานพยาบาลตามสิทธิได้ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข


3.บุตรเสียชีวิตในครรภ์ สามารถยื่นเบิกกรณีคลอดบุตรได้หรือไม่

คำตอบ :

เมื่อตั้งครรภ์ 28 สัปดาห์ บุตรเสียชีวิตในครรภ์ จึงต้องผ่าตัดนำเด็กออก สามารถใช้ใบรับรองแพทย์แทนใบสูติบัตร เบิกในกรณีคลอดบุตรได้ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข


4.คลอดบุตรแฝดเบิกค่าคลอดบุตรได้เท่าใด

คำตอบ :

กรณีคลอดบุตรเป็นแฝดจะได้รับค่าคลอดบุตรจำนวน 13,000 บาท


5.ฝ่ายหญิงใช้สิทธิบัตรทองในการคลอดบุตร ฝ่ายชายเป็นผู้ประกันตน สามารถเบิกค่าคลอดบุตรได้หรือไม่

คำตอบ :

หากฝ่ายหญิงใช้สิทธิบัตรทองในการคลอดบุตร ผู้ประกันตนฝ่ายชาย มีสิทธิเบิกกรณีคลอดบุตรได้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข


6.กรณีผู้ประกันตนสามารถใช้สิทธิกรณีคลอดบุตร คลอดได้ที่ไหนบ้าง

คำตอบ :

การคลอดบุตรสามารถใช้สิทธิที่สถานพยาบาลใดก็ได้ที่สะดวก โดยสำรองจ่ายไปก่อน แล้วยื่นเรื่องเบิกตามหลักเกณฑ์กรณีคลอดบุตร


7.ผู้ประกันตนได้รับการอนุมัติเป็นผู้ทุพพลภาพแล้ว สามารถเบิกเงินกรณีคลอดบุตรได้หรือไม่

คำตอบ :

  • หากคลอดบุตรภายใน 6 เดือนหลังจากเป็นผู้ทุพพลภาพ มีสิทธิได้รับค่าคลอดบุตร
  • หากได้รับการอนุมัติเป็นผู้ทุพพลภาพจากประกันสังคมแล้ว จะไม่สามารถเบิกกรณีคลอดบุตรได้
  • หากได้รับอนุมัติเป็นผู้ทุพพลภาพแล้ว แต่ยังได้สิทธิคุ้มครอง 6 เดือน จะได้รับสิทธิ 4 กรณีตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข

8.ผู้ประกันตนมีอาการอักเสบในช่องท้อง ช่องคลอด หลังจากคลอดบุตร สามารถใช้สิทธิประกันสังคมได้หรือไม่

คำตอบ :

ถ้ามีอาการอักเสบในช่องท้อง ช่องคลอด หลังจากคลอดบุตร สามารถรักษาที่สถานพยาบาลตามสิทธิได้


9.ท้องได้ 4 เดือน ถ้าลาออกจากงาน จะใช้ประกันสังคมเบิกค่าคลอดได้หรือไม่

คำตอบ :

สิทธิประกันสังคมคุ้มครองต่ออีก 6 เดือน จะได้รับสิทธิ 4 กรณีตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข อย่าลืมไปขึ้นทะเบียนขอเงินว่างงาน และสมัครประกันสังคมโดยสมัครใจตามมาตรา 39 ได้เพื่อให้เรายังอยู่ในระบบประกันสังคมต่อไป


สายด่วนประกันสังคม สายด่วน 1506

Source : sso.go.th